Ajankohtaista

Lehdistötiedote 12.2.2018 Uudella Sulkavuoren keskuspuhdistamolla syntyy jätevesilietettä vuodessa 60 – 70 000 tonnia. Jätevesilietteen käsittely ja loppusijoittaminen on tarkoitus ratkaista maaliskuun aikana. Päävaihtoehtoina ovat lietteen mädättäminen hapettomissa reaktoreissa ja siitä saatavan biokaasun tuotanto tai lietteen kuivaus lämmöllä ja… Lue lisää ››
 
Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pekka Pesonen on irtisanoutunut virastaan 1.2.2018 alkaen. Toimitusjohtajan haku käynnistetään mahdollisimman pian. Tampereen Veden johtokunta on valinnut tänään 31.1. toimitusjohtajan avoimen viran määräaikaiseksi hoitajaksi diplomi-insinööri Petri Jokelan 1.2.2018 alkaen. Hän työskentelee tällä hetkellä Tampereen… Lue lisää ››
 
Lehdistötiedote 1.2.2018 Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentaminen käynnistyy huhtikuussa 2018 ja valmistuu 2023-2024. Hankkeen kustannusarvio on tämän hetken kustannustasolla n. 300 miljoonaa euroa, jonka lisäksi kaikkien yhteistyökuntien alueella toimivat vesihuoltolaitokset ja Tampereen kaupunki tekevät hankkeeseen liittyviä omia töitä 20-30 miljoonan… Lue lisää ››
 
Insinööri Ari-Matti Ilkka on 1.1.2018 alkaen nimitetty projektipäälliköksi vastuualueenaan ensisijaisesti Keskuspuhdistamo-hankkeen siirtoviemärilinjojen ja niihin liittyvien rakenteiden toteuttaminen. Ilkka siirtyy Keskuspuhdistamo Oy:n palvelukseen A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n projektipäällikön tehtävistä.
 
Keskuspuhdistamo-hanke muodostuu Sulkavuoren keskuspuhdistamosta ja sinne johtavista siirtoviemäreistä. Hankkeessa siirrytään urakointivaiheeseen, urakoita toteutetaan 2018 – 2023 välisenä aikana. Keskuspuhdistamo-hanke haluaa kertoa yleisellä tasolla hankkeen toteutustavoista ja suunnitelluista urakkamuodoista. Tilaisuudessa kerrotaan myös, miten pk-yrittäjät voivat muodostaa yhteenliittymiä sekä kartoitetaan… Lue lisää ››
 
4.1.2018 Keskuspuhdistamo-hankkeen ensimmäinen urakka – aluerakentaminen – on tarjouskilpailussa, ja työt on tarkoitus aloittaa huhtikuun alussa. Alueurakassa tehdään alueelle johtava Sulkavuoren kuja ja toteutetaan rakennusalueen tasaus- ja rakennekerrokset. Lisäksi siirretään rakennusten alle jääviä Tampereen Veden päävesijohtoja ja tehdään… Lue lisää ››
 
1.12.2017 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ja Sweco PM ovat solmineet 30.11. sopimuksen keskuspuhdistamohankkeen hankintakonsultoinnista. Sopimus kattaa juridisen sekä sopimusteknisen konsultoinnin keskuspuhdistamon rakentamisen hankintoihin liittyen.
 
10.11.2017 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy hakee vesilain mukaista pohjavedenpinnan mahdollinen alentaminen Sulkavuoren alueella sekä valmistelulupaa. Aluehallintoviraston sivustolta löytyvät kuulutus 7.11-7.12.2017 ja siihen liittyvät hakemusasiakirjat. Linkistä https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1400305
 
10.11.2017 Keskuspuhdistamo-hanke käynnistää rakentamisvaihetta ja hakee siihen liittyen omistajiltaan lisärahoitusta yhtiöön sijoitetun vapaan oman pääoman (svop) muodossa. Lisärahoituksen tarkoituksena on vähentää lainarahan määrää, myöhentää korollisen vieraan pääoman nostoa ja pitää hankkeen vaikutukset jätevesimaksuihin kohtuullisena. Omalla pääomalla rahoitetaan mm…. Lue lisää ››
 
31.10.2017 Sulkavuoressa sijaitseva käytöstä poistettu pelastuslaitoksen ja rauniokoirien harjoitusalue siivotaan siellä olevasta rakennus- yms. jätteestä. Työt ovat alkaneet ja kestävät arviolta viikolle 47 saakka. Tässä yhteydessä aloitetaan myös puuston harvennus pilaantuneiden maiden alueelta sekä tulevalta puhdistamon tarvitsemalta maanpäälliseltä… Lue lisää ››
 
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n ympäristölupahakemuksen avoin yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 2.10.2017 klo 18:00-20:00, Tredun Koivistontien toimipisteessä, osoitteessa Koivistontie 31, Tampere Keskuspuhdistamon ympäristölupahakemus on parhaillaan kuulutettavana. Vireillä oleva lupahakemus löytyy Aluehallintoviraston nettisivulta https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1370510 Tilaisuudessa esitellään keskuspuhdistamohankkeen ympäristölupamenettely ja kerrotaan hankkeen… Lue lisää ››
 
Suunnitteluvaihe on päättynyt tältä erää kesäkuun lopussa, vaikka suunnitelmien kehittäminen eri tavoin jatkuu käytännössä koko hankkeen ajan. Erilaisia suunnitteluasiakirjoja muodostui 3 980 kpl. Puhdistamon käyttöönoton tavoitevuosi on 2024 jos louhintatöihin päästään vuoden 2019 alussa. Jo vuoden 2018 aikana… Lue lisää ››
 
Marko Männynsalo (FM, Ins AMK) on nimitetty 1.6. alkaen projektipäälliköksi vastuualueenaan Keskuspuhdistamo-hankkeeseen liittyvien siirtoviemärilinjojen toteuttaminen. Marko on aikaisemmin työskennellyt hankkeessa projekti-insinöörinä.
 
29.5.2017 Sulkavuoreen kallion sisään rakennettava jätevedenpuhdistamo käsittelee jatkossa Tampereen, Pirkkalan, Kangasalan, Lempäälän, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet. Nykyäänkin Pirkkalan jätevedet johdetaan Raholan puhdistamolle, joka poistuu käytöstä, kun uusi puhdistamo otetaan käyttöön. Viemärilinjoja rakentaminen sijoittuu vuosille 2018-2022 ja rakentamista pyritään… Lue lisää ››
 
Liitteenä kertomus toiminnasta vuonna 2016 Kertomus toiminnasta 2016
 
18.5.2017 Keskuspuhdistamo-hanke eteni, kun Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.5.2017 hankkeen edellyttämät 4 asemakaavaa: -Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentamisen mahdollistava asemakaava (Sulkavuori) Linkki aineistoon -Puhdistamon purku- ja tulojärjestelyiden rakentamiseen liittyvä Vihilahden asemakaava Linkki aineistoon -Purkutunnelin välillä Sulkavuori-Vihilahti rakentamisen mahdollistava kaava Linkki… Lue lisää ››
 
30.3.2017 Maakuntavaltuusto hyväksyi maanantaina 27.3.2017 pidetyssä kokouksessaan Pirkanmaan maakuntakaavan 2040. Maakuntakaavan jätevesien käsittelyratkaisu pitää sisällään Tampereen seudun keskuspuhdistamon toteuttamisen Tampereen Sulkavuoreen. Pirkanmaan uuden maakuntakaavan laadinta alkoi vuonna 2012. Maakuntakaavassa on varauduttu noin 120 000 asukkaan kasvuun. Se sisältää… Lue lisää ››
 
31.1.2017 Tiedote 1/2017 Parempi puhdistustulos, puhtaampi Pyhäjärvi Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy valmistelee ympäristölupaan liittyviä hakemuksia. Puhdistamon käyttöönoton tavoitevuosi on 2024, jos rakentamiseen päästään kaava- ja lupatilanteesta riippuen 2019 alussa. Uuden puhdistamon valmistuttua Pyhäjärveen kohdistuva vesistökuormitus pienenee yhtiön osakaskuntien… Lue lisää ››
 
16.1.2017 Keskuspuhdistamon ympäristölupahakemuksen yleisötilaisuus torstaina 16.2.2017 klo 17.30 – 19.30 Tredun Koivistontien toimipisteessä, osoitteessa Koivistontie 31 Tilaisuudessa esitellään mm. ympäristölupaprosessi, jätevedenpuhdistusprosessi, lietteenpolttoprosessi ja vesistöön asennettavat putket sekä vesistövaikutukset Tervetuloa!
 
5.1.2017 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo- hankkeeseen liittyvien asemakaavojen nro 8610-8613 suunnitteluaineistoja esitellään torstaina 12.1.2017 Tredun Koivistontien toimipisteen (ent. ammattikoulun) aulassa, os. Koivistontie 31. Kahvitarjoilu ja avoimet ovet klo 15.00-18.00. Tervetuloa! Lisätietoja ja kaava-aineisto nähtävillä Tampereen kaupungin sivulla http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/ilmoitukset/22122016_1.html
 
21.12.2016 TAMPEREEN SEUDUN KESKUSPUHDISTAMON SUUNNITELMAT LÄHES VALMIIT Faktoja: – Keskuspuhdistamo puhdistaa tulevaisuudessa (2040) 430 000 asukkaan sekä alueen elin-keinotoiminnan jätevedet. – Tampereen seudun keskuspuhdistamo on useiden kuntien yhteishanke. Osakaskuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. –… Lue lisää ››
 
11.11.2016 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy teettää lautalta tehtäviä painokairauksia Pyhäjärvellä 14.11 alkaen. Työt kestävät noin kolme viikkoa. Tutkimuksen tekee Insinööritoimisto Geotek Oy, joka on erikoistunut vesialueiden pohjatutkimuksiin. Työn aikana tutkimuslautta liikkuu välillä Raholan jätevedenpuhdistamo – Pirkkalan Haikka sekä… Lue lisää ››
 
7.11.2016 Jätevesien laatu paljastaa, että kodeissa käytetään paljon sellaisia tuotteita, jotka sisältävät ympäristölle vaarallisia aineita ja kemikaaleja. Asukkaat kuormittavat jätevedenpuhdistamoja ja vesistöjä kodin kemikaaleilla usein tietämättään. EU:n ulkopuolella esimerkiksi tekstiilien valmistusta koskeva lainsäädäntö ei ole kovin tiukka. Siksi… Lue lisää ››
 
Valmisteilla oleva asemakaavaan liittyen pidetään yleisötilaisuus keskiviikkona 21.9.2016 klo 17.30 Tredun Koivistontien toimipisteen auditoriossa, os. Koivistontie 31 (ent. ammattikoulu). Tervetuloa! OHJELMA: klo 17 Kahvitarjoilu alkaa • Valmisteluaineistot esillä aulassa • Mahdollisuus keskustella suunnittelijoiden kanssa klo 17.30 Tilaisuuden avaus… Lue lisää ››
 
16.9.2016 Ylimääräinen yhtiökokous 16.9.2016 päätti täydentää yhtiön hallitusta seuraavasti Ylöjärven kaupungin nimeämä henkilö: elinvoimajohtaja Pauli Piiparinen Kangasalan kunnan nimeämä henkilö: hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola Lempäälän kunnan nimeämä henkilö: toimitusjohtaja Lasse Sampakoski Pirkkalan kunnan nimeämä henkilö: talousjohtaja Petri Lätti
 
15.9.2016 Keskuspuhdistamon rakennuttaja-asiantuntijana on aloittanut DI Antti Varpe. Hänellä on pitkäaikainen kokemus rakennusprojektien toteutuksesta ja rakentamisesta ja myös suunnittelusta. Varpe toimii osa-aikaisena asiantuntijana alkuvaiheen tehtävänään erityisesti hankkeen urakkamuotojen valmisteleminen.
 
12.9.2016 Kaava-aineistot löytyvät kaupungin sivuilta osoitteesta: http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/ilmoitukset/07092016_1.html Aiheeseen liittyen pidetään yleisötilaisuus keskiviikkona 21.9.2016 klo 17.30 Tredun Koivistontien toimipisteen auditoriossa, os. Koivistontie 31 (ent. ammattikoulu). Tervetuloa! OHJELMA: klo 17 Kahvitarjoilu alkaa • Valmisteluaineistot esillä aulassa • Mahdollisuus keskustella suunnittelijoiden… Lue lisää ››
 
8.7.2016 Pirkkalalainen Taratest Oy tutki Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimeksiannosta tammi-heinäkuun aikana Tampereen Sulkavuoren kallioperää erilaisilla tutkimusmenetelmillä: Kallionäytekairaukset: Tehtiin 9 reikää joista otettiin kallionäytteet. Tyypillinen reiän pituus oli 60-100 metriä. Tällä tutkimuksella määritettiin kallion rakennusgeologisia ominaisuuksia, kuten: vedenjohtavuutta,… Lue lisää ››
 
Tiedote Ravinnevisioselvityksestä on julkaistu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilla 17.6.2016. Tiedote: Pirkanmaalla on potentiaalia lietteiden, biojätteiden ja tuhkien hyötykäyttöön (Pirkanmaa) Kuvaus: Selvityksen Pirkanmaan puhdistamolietteiden ja biojätteiden ravinteista ja niiden potentiaalisesta käytöstä on teettänyt Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan Jätehuolto Oy,… Lue lisää ››
 
10.5.2016 Tampereen kaupunki ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy järjestävät yhteistyössä ulkoilmatapahtuman tulevan keskuspuhdistamon alueella Sulkavuoressa sekä Vihilahden ympäristössä tiistaina 17.5.2016 klo 12-20 välisenä aikana. Tarkempi aikataulu selviää alla olevasta kutsusta. Molemmissa kohteissa on tarjolla pientä virvoketta. Sulkavuoressa on… Lue lisää ››
 
10.3.2016 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon kalliotutkimukset Sulkavuoressa Taratest Oy suorittaa Sulkavuoren alueella maalis-kesäkuun aikana kalliotutkimuksia liittyen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n suunnittelemaan jätevedenpuhdistamoon. Tutkimuksiin kuuluu: – porakonekairauksia kalliopinnan tason selvittämiseksi – kallionäytekairauksia, jännitystilamittausta ja seismisiä luotauksia kallion laadun selvittämiseksi Lisäksi… Lue lisää ››
 
4.3.2016 Alustava louhinnan ympäristöselvitysalue Sulkavuoren louhinnan ympäristöselvitysalueella on arvioitu rakennusten alustavaa riskitasoa ja perustamista. Lisätietoja Materiaalipankista http://www.keskuspuhdistamo.fi/materiaalipankki/suunnittelun-2016-materiaalia/
 
1.3.2016 Lietteiden ja muiden biomassojen hyötykäyttöä selvitetään Pirkanmaalla Pirkanmaalla on käynnistynyt selvitystyö lietteiden, erilliskerätyn biojätteen, muiden biomassojen sekä tuhkien hyötykäytön edistämisestä. Näitä voitaisiin käyttää laajemmalti mm. ravinteina maa- ja metsätaloudessa sen jälkeen, kun ne on ensin hyödynnetty energiantuotannossa…. Lue lisää ››
 
1.3.2016 HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelu käynnistyy Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n uudelle jätevedenpuhdistamolle louhitaan parhaillaan tiloja Espoon Blominmäen kallion sisään. HSY:n hallitus valitsi rakentamisen toteutussuunnittelijat puhdistamolle, joka valmistuttuaan vuonna 2020 alkaa puhdistamaan 400 000 asukkaan jätevesiä huipputehokkaasti. –… Lue lisää ››
 
Tampereen seudulla noin 300 000 henkilön jätevedet johdetaan kunnalliseen viemäriin ja sitä kautta jäteveden puhdistamoille. Jäteveden puhdistuksen avulla ehkäistään likaisen veden aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja. Valtaosa jätevesistä käsitellään nykyisin 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa Tampereella sijaitsevissa Viinikanlahden ja Raholan… Lue lisää ››
 
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy aikoo tehdä suunnatun osakeannin Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitus esittää Tampereen kaupungille yhtiön osakepääoman korottamista ja suunnattua osakeantia. Tampere on toistaiseksi seudullisen jätevesiyhtiön ainoa omistaja. Suunnatulla osakeannilla on tarkoitus laajentaa yhtiön omistajapohjaa vastaamaan tulevan… Lue lisää ››
 
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toiminta on alkanut 1.11.2015 Pirkanmaan merkittävin ympäristöinvestointihanke – Tampereen Sulkavuoreen rakennettava keskuspuhdistamo – on siirtynyt 1.11.2015 alkaen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n (Keskuspuhdistamo) vastuulle. Keskuspuhdistamon tehtävänä on hankkeeseen liittyvä suunnittelu, lupien hakeminen ja muu tarvittava… Lue lisää ››
 
Tiedote Julkaisuvapaa 1.11.2015 Pirkanmaan suurin ympäristöinvestointi on siirtynyt 1.11.2015 alkaen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n vastuulle. Yritys vastaan suunnittelun toteutuksesta hankkeessa, joka on usean pirkanmaalaisen kunnan yhteinen. Tampereen seudulla on vuosia tutkittu erilaisia jäteveden puhdistusvaihtoehtoja ja nyt on yhteistyössä… Lue lisää ››
 
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on julkaissut Keskuspuhdistamo-hanketta kuvaavan tunnuksen. Tunnusta tullaan käyttämään hankkeen ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä.