Keskuspuhdistamo -hankekuvaus

Kaupunkiseudun jätevesien käsittely

Nykyiset ratkaisut ovat riittämättömiä

Tampereen seudulla noin 300 000 henkilön jätevedet johdetaan kunnalliseen viemäriin ja sitä kautta jäteveden puhdistamolle. Jäteveden puhdistuksen avulla ehkäistään likaisen veden aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja. Valtaosa Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven jätevesistä käsitellään nykyisin 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa Tampereella sijaitsevissa Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoissa sekä Lempäälän jätevedenpuhdistamossa.

Niiden käsittelykapasiteettia ja puhdistustehoa on parannettu vuosien saatossa, mutta väestömäärän kasvun ja kiristyvien puhdistusvaatimusten vuoksi tarvitaan uusia kustannustehokkaita ratkaisuja puhdistamisen järjestämiseksi. Puhdistetut jätevedet johdetaan Pyhäjärveen.

Päädyttiin keskittämään jätevedet Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolle

Erilaisia vaihtoehtoja jätevedenkäsittelyn perusratkaisun luomiseksi Tampereen seudulle on selvitetty laajasti yli kymmenen vuoden ajan. Lopulta on päädytty eri esiselvitysten pohjalta vertaamaan hajautettua ja keskitettyä jätevesien käsittelyratkaisua. Keskitetty ratkaisu tunnetaan Sulkavuori-vaihtoehtona. Hajautetussa vaihtoehdossa toiminta keskittyy nykyisten puhdistamojen ja linjojen parantamiseen. Vaihtoehtojen vertailun jälkeen tehtiin päätös suunnitella jätevedenpuhdistamo kalliopuhdistamona Tampereen Sulkavuoreen.
 

Puhdistamo kallion sisään

Keskitetyssä vaihtoehdossa sijaintipaikan valinnan lähtökohta on, että puhdistamo sijoitetaan kallion sisään. Kokemus kallion sisään louhituista puhdistamoista on osoittanut niiden olevan paitsi toimintavarmoja myös ympäristöystävällisiä. Kun suurin osa puhdistamosta on maan alla, se on piilossa katseilta ja luo tasaiset olosuhteet puhdistamon toiminnalle ja huolloille. Maanalaisen sijaintinsa myötä jätevedenpuhdistuksen haju- ja meluhaitat ovat vähäiset. Puhdistamo luo myös erinomaiset edellytykset tehokkaan typenpoiston rakentamiselle.

Vastaavissa kallion sisään rakennetuissa jätevedenpuhdistamoissa puhdistetaan mm. Helsingin seudun ja Tukholman jätevedet. Turussa vastaava kalliopuhdistamo on otettu käyttöön vuoden 2009 alusta.

Useiden kuntien yhteishanke

Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke on, useiden kuntien yhteishanke. Mukana ovat Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.