Rakentaminen nyt

Keskuspuhdistamon rakentaminen aloitettiin vuonna 2018 ja tavoitteena on, että uusi jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024. Hankekokonaisuuteen kuuluu jätevedenpuhdistamo Sulkavuoressa, siirtoviemärit ja kaksi pumppaamoa. Tarkempaa tietoa rakennushankkeesta löytyy kohdasta hankekuvaus. Karttasovelluksesta löydät käynnissä olevat rakentamiskohteet. Työmaakohteen nimen saat näkyviin klikkaamalla symbolia. Tarkemmat työkohteen tiedot saat näkyviin klikkaamalla sivun vasemmassa laidassa olevasta listasta alueen nimeä.

 

 


 

Raholan jätevesipumppaamo ja siirtoviemäri Rahola-Satamakatu

Raholaan rakennetaan uusi jätevedenpumppaamo, josta jätevedet johdetaan Pyhäjärveen asennettavia paineviemäreitä pitkin Pirkkalan Haikan kautta Sulkavuoren tuloviemäriin. Nykyinen jätevedenpuhdistamo poistuu käytöstä ja kun uusi keskusjätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024, maa-alue vapautuu uudelle maankäytölle.

Vesistöön asennettavien putkien yhteen hitsaamista, putkipainojen käsittelyä ja vesistöön upottamista varten on valmisteltu tasattu työmaa-alue. Putkilinjan ympärille on rakennettu työmaa-aidat.

Käynnissä: Pyhäjärven pohjaan asennetaan kaksi halkaisijaltaan 800 mm paineviemäriputkea Raholasta Pirkkalan Satamakadulle asti. Putket upotetaan putkipainojen avulla järven pohjaan. Paineviemäriurakka valmistuu pääosin vuoden 2020 aikana. Joitain viimeistelytöitä tehdään mahdollisesti vielä keväällä 2021. Paineviemäriputket sekä putkiin kiinnitettävät betonipainot kuljetetaan Raholan jätevedenpuhdistamon viereiselle työmaa-alueelle käyttäen kahta eri reittiä, Kaarilankadun kautta tai Simolankadun kautta. Putki- ja putkipainokuljetukset alkavat heinäkuun alussa ja viimeiset kuljetukset ajoittuvat lokakuulle 2020.

Pirkkalassa kaivumassoja kuljetetaan työmaalta pois, mikä aiheuttaa jonkun verran työmaaliikennettä. Liikenne on ajoittaista, ei jatkuvaa. Putken molemmissa päissä rannoilla tehdään ensin kaivu-, ruoppaus- ja louhintatöitä. Heinä-elokuussa aletaan hitsata Raholassa työmaa-alueelle tuotuja putkia yhteen. Ennen upottamista yhteen hitsattuja putkia varastoidaan kelluttaen Raholan puhdistamon rannan lähellä rantaviivan suuntaisesti.

 

Urakoitsija: Lopen Maa ja Vesirakenne Oy, yhteyshenkilö Tarmo Toivonen, puh. 040 744 7859 Valvoja: Tamrap Oy, yhteyshenkilö Markus Laakso, puh. 040 152 7095