Rakentaminen nyt

Keskuspuhdistamon rakentaminen aloitettiin vuonna 2018 ja tavoitteena on, että uusi jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024. Hankekokonaisuuteen kuuluu jätevedenpuhdistamo Sulkavuoressa, siirtoviemärit ja kaksi pumppaamoa. Tarkempaa tietoa rakennushankkeesta löytyy kohdasta hankekuvaus. Karttasovelluksesta löydät käynnissä olevat rakentamiskohteet. Työmaakohteen nimen saat näkyviin klikkaamalla symbolia. Tarkemmat työkohteen tiedot saat näkyviin klikkaamalla sivun vasemmassa laidassa olevasta listasta alueen nimeä.

 

 


 

Raholan jätevesipumppaamo ja siirtoviemäri Rahola-Satamakatu

Raholaan rakennetaan uusi jätevedenpumppaamo, josta jätevedet johdetaan Pyhäjärveen asennettavia paineviemäreitä pitkin Pirkkalan Haikan kautta Sulkavuoren tuloviemäriin. Nykyinen jätevedenpuhdistamo poistuu käytöstä ja kun uusi keskusjätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024, maa-alue vapautuu uudelle maankäytölle.

Vesistöön asennettavien putkien yhteen hitsaamista, putkipainojen käsittelyä ja vesistöön upottamista varten on valmisteltu tasattu työmaa-alue. Putkilinjan ympärille on rakennettu työmaa-aidat.

Käynnissä: Pirkkalan Haikassa on ruoppaus ja louhinta käynnissä ja se päättyy lokakuun loppuun mennessä. Ruopatut massat kuivatetaan läheisellä pellolla ennen poiskuljetusta, joka tapahtuu tällä tietoa ensi talven aikana.

Raholan rannassa putkiletkojen hitsaus ja painotus on saatu valmiiksi. Pyhäjärvessä kelluvat putkiletkat on merkitty lipuilla ja hämärän aikana valoilla. Seuraavat työvaiheet ovat suojaverhon asennuksen jälkeen asennuspenkan poiskaivu ja vedenalaiset louhinnat.

Paineviemäriputkien upotustyön valmistelu Raholan ja Haikan välille alkaa viikolla 43 ja varsinainen upotus joko saman viikon lopulla tai seuraavan viikon alussa. Putket on upotettu kokonaisuudessaan marraskuun aikana. Tämän jälkeen tehdään painekokeet molemmille linjoille, maanpäälliset peitto- ym. siistimistyöt, joista osa saattaa jäädä keväälle 2021.

 

Urakoitsija: Lopen Maa ja Vesirakenne Oy, yhteyshenkilö Tarmo Toivonen, puh. 040 744 7859

Valvoja: Tamrap Oy, yhteyshenkilö Markus Laakso, puh. 040 152 7095