Rakentaminen nyt

Keskuspuhdistamon rakentaminen aloitettiin vuonna 2018 ja tavoitteena on, että uusi jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024. Hankekokonaisuuteen kuuluu jätevedenpuhdistamo Sulkavuoressa, siirtoviemärit ja kaksi pumppaamoa. Tarkempaa tietoa rakennushankkeesta löytyy kohdasta hankekuvaus. Karttasovelluksesta löydät käynnissä olevat rakentamiskohteet. Työmaakohteen nimen saat näkyviin klikkaamalla symbolia. Tarkemmat työkohteen tiedot saat näkyviin klikkaamalla sivun vasemmassa laidassa olevasta listasta alueen nimeä.

 

 


 

Sulkavuoren alue

Jätevedenpuhdistamo rakennetaan kallion sisään. Maan päällisinä rakenteina toteutetaan biokaasulaitos, hallintorakennus ja sosiaalitilat. Suunnitelmat löytyvät materiaalipankista: https://www.keskuspuhdistamo.fi/materiaalipankki/keskuspuhdistamon-yleissuunnitelman-tarkistus/

Käynnissä on ensimmäinen louhintaurakka (Louhinta 1). Urakkaan kuuluu tonttialueen avolouhinnat ja puhdistamotiloihin johtavien ajotunneleiden louhinnat. 

Urakoitsija: YIT Suomi Oy

Yhteyshenkilö: Markku Okkonen (YIT) 0400 946 410

Sulkavuoren LOU1 urakan louhinnat ovat päättymässä ja kiinteistöjen loppukatselmuksia suoritetaan syksyllä 2018 alkukatselmoiduissa kohteissa. Katselmukset saadaan suoritettua marraskuun 2019 aikana. Katselmuksen ajankohdan sopimiseksi Kalliotekniikka CE Oy ottaa yhteyttä kiinteistöjen asukkaisiin. Seuraavan vaiheen louhintaurakan (LOU2) urakoitsija on Skanska Infra Oy ja he aloittavat kiinteistökatselmukset marraskuun lopussa 2019. Skanska Infran konsulttina kiinteistökatselmuksissa ja tärinämittauksissa toimii Suomen Louhintakonsultit Oy.

 

 

Sulkavuoren alueella on käynnissä myös Tampereen Sähköverkko Oy:n 110 kV:n voimansiirtojohdon uusiminen. Sulkavuoren alueelle tulee uusi johtokäytävä vanhan lisäksi. Sähkölaitoksen tiedotteen mukaisesti rakennustyöt on aloitettu puuston raivaustöillä uuden linjan kohdalta 23.4. Tarkemmin Tampere – Kangasala voimajohdon uusimisesta kerrotaan hankkeen omilla nettisivuilla: https://www.sahkolaitos.fi/voimajohto

Voimajohtoprojektin asioissa yhteyshenkilö on projektipäällikkö Timo Hakkarainen, etunimi.sukunimi@sahkolaitos.fi. Puhelin 020 630 3601 (keskus).