Rakentaminen nyt

Keskuspuhdistamon rakentaminen aloitettiin vuonna 2018 ja tavoitteena on, että uusi jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024. Hankekokonaisuuteen kuuluu jätevedenpuhdistamo Sulkavuoressa, siirtoviemärit ja kaksi pumppaamoa. Tarkempaa tietoa rakennushankkeesta löytyy kohdasta hankekuvaus. Karttasovelluksesta löydät käynnissä olevat rakentamiskohteet. Työmaakohteen nimen saat näkyviin klikkaamalla symbolia. Tarkemmat työkohteen tiedot saat näkyviin klikkaamalla sivun vasemmassa laidassa olevasta listasta alueen nimeä.

 

 


 

Sulkavuoren alue

Jätevedenpuhdistamo rakennetaan Sulkavuoreen kallion sisään. Maan päällisinä rakenteina toteutetaan biokaasulaitos, hallintorakennus ja sosiaalitilat. Suunnitelmat löytyvät materiaalipankista: https://www.keskuspuhdistamo.fi/materiaalipankki/keskuspuhdistamon-yleissuunnitelman-tarkistus/

Käynnissä on toinen louhintaurakka (Louhinta 2). Urakkaan kuuluu maanalaisten prosessitilojen louhinta ja puhdistamon kallionvastaiset betonirakenteet (urakkaosa 1) sekä siirtoviemäritunneleiden louhinta Sulkavuoren ja Vihilahden välillä (urakkaosa 2). Urakka alkoi joulukuussa 2019 ja urakkaosa 1 valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä ja urakkaosa 2 kesällä 2022. Louhintatöiden etenemistä voi seurata ympäristötietojärjestelmä EMO:sta https://emo.kalliotekniikka.fi/sv752_public/

Sulkavuoressa on käynnissä myös varapoistumisteiden eli n.s exit-kuilujen louhinta- ja lujitustyöt. Työt etenevät kuilukohtaisesti vuosien 2020-21 aikana. Työmaat on aidattu ja työmaateitä risteävät kulkureitit on maastossa osoitettu. Urakkaosan 2 töistä kerrotaan tarkemmin kohdassa Vihilahti. 

Urakoitsija: Skanska Infra Oy, yhteyshenkilö: Lauri Harri, puh. 050 354 1880

Skanska Infran konsulttina kiinteistökatselmuksissa ja tärinämittauksissa toimii Suomen Louhintakonsultit Oy.

Tilaajan ympäristökonsultti: Kalliotekniikka Oy, yhteyshenkilö: Jari Uggelberg, puh. 040 194 8948