Rakentaminen nyt

Keskuspuhdistamon rakentaminen aloitettiin vuonna 2018 ja tavoitteena on, että uusi jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024. Hankekokonaisuuteen kuuluu jätevedenpuhdistamo Sulkavuoressa, siirtoviemärit ja kaksi pumppaamoa. Tarkempaa tietoa rakennushankkeesta löytyy kohdasta hankekuvaus. Karttasovelluksesta löydät käynnissä olevat rakentamiskohteet. Työmaakohteen nimen saat näkyviin klikkaamalla symbolia. Tarkemmat työkohteen tiedot saat näkyviin klikkaamalla sivun vasemmassa laidassa olevasta listasta alueen nimeä.

 

 


 

Vihilahti

 

Vihilahden ja Sulkavuoren välille louhitaan tulo- ja purkuviemäreitä varten tunnelit. Vihilahdesta Pyhäjärveen rakennetaan purkuputki, jota pitkin puhdistettu vesi johdetaan Pyhäjärveen. Vihilahdessa siirtoviemärit Viinikanlahden pumppaamolta liitetään Sulkavuoren tuloviemäriin. Vihilahti on monen rakentamistoimenpiteen solmukohta. Töitä tehdään vaiheittain ja alue on työmaa-aluetta 2019-2023. Vihilahdessa on suojeltavia jalavia ja ne on rajattu työmaatoimintojen ulkopuolelle vaneriaidalla. Työmaajärjestelyt aiheuttavat mm. väliaikaisia liikennejärjestelyitä. Töiden päätytyttä alue ennallistetaan.

Käynnissä: on tunnelilouhinta, joka on osa Sulkavuoren toista louhintaurakkaa. Ensin tehdään avolouhintaa ja sitten työ jatkuu kallion sisällä. Räjäytystöitä tehdään meluilmoituksen sallimien määräaikojen puitteissa. Huhti-toukokuussa (avolouhinnat) arkisin aamuseitsemän ja iltakuuden välillä ja kesäkuusta eteenpäin (tunnelilouhinnat) arkisin aamuseitsemän ja iltakymmenen sekä lauantaisin aamukahdeksan ja iltakuuden välillä. Sunnuntaisin ei räjäytystöitä tehdä.

Tunneleiden louhinnassa irrotettava kiviaines kuljetetaan työmaalta pois Vihilahdesta käsin. Liikenneturvallisuuden takia on louheenkuljetusta varten asennettu liikennevalo-ohjaus. Urakka alkoi joulukuussa 2019 ja se valmistuu kesällä 2022.

16.4.2020: Avolouhinnat aloitetaan tänään. Räjäytyksen ajaksi liikenne työmaan kohdalla katkaistaan turvallisuussyistä.

 

1.7.2020: Urakoitsija aloittaa tunnelialueen kiinteistöillä painumamittausmerkintöjen tekemisen. Kiinteistönomistajiin ollaan erikseen yhteydessä. Merkinnät tekee Pirkanmaan mittauspalvelu Oy.

 

Urakoitsija: Skanska Infra Oy, yhteyshenkilö: Lauri Harri, puh. 0400 695 668

Tilaajan ympäristökonsultti: Kalliotekniikka Oy, yhteyshenkilö: Jari Uggelberg, puh. 040 194 8948