Rakentaminen nyt

Keskuspuhdistamon rakentaminen aloitettiin vuonna 2018 ja tavoitteena on, että uusi jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024. Hankekokonaisuuteen kuuluu jätevedenpuhdistamo Sulkavuoressa, siirtoviemärit ja kaksi pumppaamoa. Tarkempaa tietoa rakennushankkeesta löytyy kohdasta hankekuvaus. Karttasovelluksesta löydät käynnissä olevat rakentamiskohteet. Työmaakohteen nimen saat näkyviin klikkaamalla symbolia. Tarkemmat työkohteen tiedot saat näkyviin klikkaamalla sivun vasemmassa laidassa olevasta listasta alueen nimeä.

 

 


 

Vihilahti

 

Vihilahden ja Sulkavuoren välille louhitaan tulo- ja purkuviemäreitä varten tunnelit. Vihilahdesta Pyhäjärveen rakennetaan purkuputki, jota pitkin puhdistettu vesi johdetaan Pyhäjärveen. Vihilahdessa siirtoviemärit Viinikanlahden pumppaamolta liitetään Sulkavuoren tuloviemäriin. Vihilahti on monen rakentamistoimenpiteen solmukohta. Töitä tehdään vaiheittain ja alue on työmaa-aluetta 2019-2023. Vihilahdessa on suojeltavia jalavia ja ne on rajattu työmaatoimintojen ulkopuolelle vaneriaidalla. Työmaajärjestelyt aiheuttavat mm. väliaikaisia liikennejärjestelyitä. Töiden päätytyttä alue ennallistetaan.

Käynnissä: on toinen louhintaurakka (Louhinta 2). Vihilahden ja Sulkavuoren välille louhitaan siirtoviemäritunnelit. Vihilahden työt ovat osa Sulkavuoressakin käynnissä olevaa urakkaa, jossa louhitaan maanalaisia prosessitiloja ja toteutetaan puhdistamon kallionvastaiset betonirakenteet. Tunneleiden louhinnassa irrotettava kiviaines kuljetetaan työmaalta pois Vihilahdesta käsin. Liikenneturvallisuuden takia on louheenkuljetusta varten asennettu liikennevalo-ohjaus. Urakka alkoi joulukuussa 2019 ja se valmistuu kesällä 2022.

Urakoitsija: Skanska Infra Oy

Yhteyshenkilö: Lauri Harri (Skanska Infra Oy) 0400 695 668