Rakentaminen nyt

Keskuspuhdistamon rakentaminen aloitettiin vuonna 2018 ja tavoitteena on, että uusi jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024. Hankekokonaisuuteen kuuluu jätevedenpuhdistamo Sulkavuoressa, siirtoviemärit ja kaksi pumppaamoa. Tarkempaa tietoa rakennushankkeesta löytyy kohdasta hankekuvaus. Karttasovelluksesta löydät käynnissä olevat rakentamiskohteet. Työmaakohteen nimen saat näkyviin klikkaamalla symbolia. Tarkemmat työkohteen tiedot saat näkyviin klikkaamalla sivun vasemmassa laidassa olevasta listasta alueen nimeä.

 

 


 

Vihilahti

 

Vihilahden ja Sulkavuoren välille louhitaan tulo- ja purkuviemäreitä varten tunnelit. Tunneleiden louhintatyöt ja tunnelilouhinnassa irrotettavan louheen ajo tehdään Vihilahdesta käsin. Vihilahdesta Pyhäjärveen rakennetaan purkuputki, jota pitkin puhdistettu vesi johdetaan Pyhäjärveen. Vihilahdessa siirtoviemärit Viinikanlahden pumppaamolta liitetään Sulkavuoren tuloviemäriin. Vihilahti on monen rakentamistoimenpiteen solmukohta. Töitä tehdään vaiheittain ja alue on työmaa-aluetta 2019-2023. Työmaajärjestelyt aiheuttavat mm. väliaikaisia liikennejärjestelyitä. Töiden päätytyttä alue ennallistetaan.

Käynnissä: Aluetta valmistellaan louhintaurakkaa varten. Ensimmäisenä on raivattu puusto. Seuraavaksi valmistellaan työmaakentän penger kulkureitteineen. Työmaa-alue aiheuttaa joitakin muutoksia kevyen liikenteen reitteihin. Vihilahdessa on suojeltavia jalavia ja ne rajataan työmaatoimintojen ulkopuolelle vaneriaidalla.  Louheen ajo työmaakentän tasaamista varten aloitetaan 21.10.2019. Louhetta ajetaan Sulkavuoresta kello 7-22 välillä.

Urakoitsija: Maanrakennus Ahti Virtanen Oy

Yhteyshenkilö: Jarkko Ketola (Maanrakennus Ahti Virtanen Oy), puh. 050 575 9919