Rakentaminen nyt

Keskuspuhdistamon rakentaminen aloitettiin vuonna 2018 ja tavoitteena on, että uusi jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024. Hankekokonaisuuteen kuuluu jätevedenpuhdistamo Sulkavuoressa, siirtoviemärit ja kaksi pumppaamoa. Tarkempaa tietoa rakennushankkeesta löytyy kohdasta hankekuvaus. Karttasovelluksesta löydät käynnissä olevat rakentamiskohteet. Työmaakohteen nimen saat näkyviin klikkaamalla symbolia. Tarkemmat työkohteen tiedot saat näkyviin klikkaamalla sivun vasemmassa laidassa olevasta listasta alueen nimeä.

 

 


 

Viinikanlahti

Nykyisen jätevedenpuhdistamon tontille rakennetaan jätevedenpumppaamo, josta jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Vihilahteen ja sieltä edelleen tunnelissa Sulkavuoren puhdistamolle. Pumppaamon rakentaminen alkaa vuonna 2020. Kun uusi jätevedenpuhdistamo Sulkavuoressa otetaan käyttöön, puretaan nykyinen puhdistamo ja sen tilalle rakentuu uusi asuinalue.

Siirtoviemärilinjojen rakennustyöt ovat päättyneet. Urakassa rakennettiin kaksi 1000 mm halkaisijaltaan olevaa paineviemäriä 700 metrin matkalle (PV6 kartalla) tulevalta Viinikanlahden pumppaamolta Soutustadionille asti. Työt valmistuivat keskuspuhdistamon töiden osalta heinäkuussa 2020.