Aluetiedotteet

Tällä sivulla kerromme käynnissä olevista työmaista. Sulkavuori on työmaa-aluetta laitoksen käyttöönottoon asti. Keskuspuhdistamohankkeen toteutusvastuulle kuuluvia siirtoviemäreitä rakennetaan eri puolilla vaiheittain vv. 2019-2023. 

Alla olevalta kartalta näkyy työmaiden sijoittuminen ja alustava aikataulu. Siirtoviemäritöitä pyritään yhdistämään muihin mahdollisesti samanaikaisesti käynnissä oleviin rakennus- ja kunnostustöihin, joten joitain osia voidaan toteuttaa jo kartalle merkittyjä vuosia aiemmin. 

 

 


Sulkavuoren alue

Käynnissä olevan Louhinta 1:n pääurakoitsijan (YIT) yhteystiedot asukkaille tarvittaessa: Markku Okkonen 0400 946410

Louhintatöiden lisäksi Sulkavuoressa on käynnissä vanhan kaatopaikan kunnostustyö, josta vastaa Tampereen kaupunki. Sitä koskien yhteystiedot asukkaille on: Sitowise Oy, Kalle Putula 040 356 1975.

Työmaa-alueet kartalla:

 

Tilaa tekstiviesti-ilmoitus räjäytyksistä puhelimeesi

Sulkavuoren lähialueiden asukkaat voivat tilata tekstiviestipalvelun, jolla saa ilmoituksen seuraavasta räjäytyksestä noin 30 minuuttia aikaisemmin. Viestipalvelu otetaan käyttöön heinäkuun alusta lähtien. Viestipalvelun saa käyttöönsä syöttämällä matkapuhelinnumeronsa alla olevaan kenttään.

Tietosuojaseloste

 

 

Sulkavuoren ympäristöseurantajärjestelmä EMO

Linkki suositellaan avattavaksi Google Chrome -selaimella. Lyhyt ohje järjestelmän käyttöön: EMO käyttöohje (pdf 0,3 Mt)

 

9.5.2019
Tampereen Sähköverkko Oy uusii voimansiirtojohtoa myös Sulkavuoressa

Tampereen Sähköverkko Oy uusii 110 kV voimansiirtojohdon välillä Tampere – Kangasala. Välille Lahdesjärvi – Rautaharkko tulee myös uusi linja. Sulkavuoren alueelle tulee uusi johtokäytävä vanhan lisäksi. Sähkölaitoksen tiedotteen mukaisesti rakennustyöt on aloitettu puuston raivaustöillä uuden linjan kohdalta 23.4. Tarkemmin Tampere – Kangasala voimajohdon uusimisesta kerrotaan hankkeen omilla nettisivuilla: https://www.sahkolaitos.fi/voimajohto

Voimajohtoprojektin asioissa palvelee projektipäällikkö Timo Hakkarainen, etunimi.sukunimi@sahkolaitos.fi. Puhelin 020 630 3601 (keskus).

10.12.2018
Kaupunki aitaa vanhan kaatopaikan itäosan
Linkki kaupungin tiedotteeseen: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/10122018_2.html

27.11.2018
Kaupunki raivasi aluetta maa-ainesten välivarastointipaikaksi
Sulkavuoren keskuspuhdistamon työmaan itäpuoliselta alueelta kaadettiin alkuviikosta puusto. Alue aidataan puunkaatotöiden jälkeen vanhan kaatopaikan kunnostamisessa tarvittavien maa-ainesten välivarastointipaikaksi eikä aidatulla alueella enää voi liikkua. Työt liittyvät Tampereen kaupungin vanhan kaatopaikka-alueen kunnostustöihin. Linkki Tampereen kaupungin tiedotteeseen: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/11/27112018_5.html

24.10.2018
Räjäytystöiden alkaminen
Suunnitelmien mukaan räjäytystyöt Sulkavuoressa alkavat maanantaina 29.10. Tietoa louhintatöistä voi lukea urakoitsijan esityksestä, jossa on esitelty esimerkiksi louhinnan työvaiheet, louheenajoreitit ja töiden aikarajoitukset.

Tietoa louhintaurakasta: Asukastilaisuus 16.10.2018_ (pdf 2,2 Mt)
Kartta kiinteistökatselmusalueesta: Kiinteistökatselmusalue (pdf 8,3 Mt)

22.10.2018
Louhinta 1 on alkanut
Keskuspuhdistamon Louhinta 1 -urakka on alkanut Sulkavuoressa. Ensin tehdään varsinaista louhintaa valmistelevia töitä. Ennen räjäytystöiden aloittamista lähialueen kiinteistöille tehdään katselmus. Kiinteistöihin, joita asia koskee, otetaan erikseen yhteyttä.
Pääurakoitsijan (YIT) yhteystiedot asukkaille tarvittaessa: Markku Okkonen 0400 946410.

 


Viinikanlahti

Ei vielä tiedotteita


Rahola

Ei vielä tiedotteita


Pyhäjärveen asennettavat putket

Ei vielä tiedotteita


Vihilahti

27.6.2019
Vihilahdessa valmistellaan työmaa-aluetta loppukesästä
Louhintaa ja tulevia viemäritöitä valmistelevat toimenpiteet alueella käynnistyvät loppukesästä. Tuolloin muutetaan liikennejärjestelyjä ja rakennetaan työmaakenttä, jonne saadaan sijoitettua esimerkiksi työmaa- ja varastokoppeja. Puustoa kaadetaan, ja samalla huolehditaan alueella olevien arvokkaiden kynäjalavien suojaamisesta. Varsinaiset louhintatyöt alkavat loppuvuodesta 2019. Työmaa-alueen rannalla olevat venepaikat siirtyvät toiseen paikkaan. Satamatoimisto tiedottaa venepaikkojen haltijoita siirrosta. Tarkempaa tietoa venepaikoista antaa Satamatoimisto.

 


Pereentie

7.8.2019
Putkien varastoalue on valmis käyttöön
Varastoalue on valmis ja sinne voidaan toimittaa putkia. Turvallisuussyistä alue on aidattu.  Pellon pintakerros on varastoitu aumalle peltoalueen reunalle. Kun varastoaluetta ei enää tarvita, aidat ja murskekerros poistetaan ja pelto ennallistetaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.6.2019
Putkien varastoalue Pereentien pellolle
Pereentien pellolle rakennetaan työnaikainen putkien varastointikenttä. Pellon valmistelu varastointikäyttöä varten on aloitettu. Pirkkalan kunta on vuokrannut pellon Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n käyttöön vuoden 2023 loppuun asti. Alueella varastoidaan pääosin Pirkkalan kunnan alueella sijaitsevien siirtoviemäriosuuksien putkia. Liikennöinti varastoalueelle tapahtuu ainoastaan Naistenmatkantien kautta. Turvallisuussyistä alue aidataan ja aitaan asennetaan lukittava portti. Viereisen taloyhtiön kulkuväylät säilyvät käytössä varastoinnin aikana. Varastoinnin päätyttyä pelto ennallistetaan.


Satamakatu – Partola

Ei vielä tiedotteita.


Partola-Härmälänoja

14.8.2019
Työmaatilanne katsottavissa kopterikuvauksesta
Ramboll on teettänyt kopterikuvauksen työmaan yllä. Oheisesta linkistä pääsee katsomaan miten työt ovat edenneet. https://youtu.be/hirb6ip8vSQ

26.6.2019
Keskuspuhdistamo mukana yhteisurakassa Partolassa
ELY-keskus, Pirkkalan kunta ja Tampereen kaupunki parantaa ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennejärjestelyjä Tampereen ja Pirkkalan alueella Sarankulmassa ja Partolassa. Samassa urakassa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy asennuttaa kaksi vierekkäistä paineviemäriä Partolan ja Härmälänojan väliselle osuudelle. Suurin osa paineviemäristä asennetaan nykyisen kevytliikenneväylän alle. Työt on aloitettu juhannusviikolla ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Pääurakoitsija on GRK Infra Oy. Työmaan yhteystiedot: työpäällikkö Sami Immonen p. 050 414 7236 (GRK Infra Oy). Tarkempia tietoja liikennejärjestelyistä ja töiden etenemisestä ELY-keskuksen sivuilla: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/rakennustoiden-aikaisia-liikennejarjestelyja-sarankulmassa-ja-partolassa-pirkanmaa-


Härmälänoja – Leirintäkatu

Ei vielä tiedotteita.


Leirintäkatu – Rantaperkiönkatu

7.8.2019
Työt valmistuvat syyskuun alkupuolella
Päällystystyöt tehdään yhdellä kertaa urakan lopuksi. Näin ollen myös Rantaperkiönkatu valmistuu vasta tuolloin.

20.5.2019
Viemärityöt käynnistyvät Rantaperkiönkadulla
Rantaperkiönkadulla käynnistyi 1200 mm pääviemärin rakennustyöt. Johto-osan rakennustyöt tehdään jo nyt, koska Sarankulmankadulla on Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpötyömaa ja tekemällä työt yhtä aikaa, halutaan minimoida haitat liikenteelle ja ympäristölle.

Rantaperkiönkatu suljetaan työn ajaksi liikenteeltä. Väliaikainen liittymä tehdään noin 15 metrin päähän, Teboilin kylmäaseman tontin kautta. Työt Rantaperkiönkadulla päättyvät heinäkuun puoliväliin mennessä ja katu palautetaan liikenteelle.


Viinikanlahti – Hatanpäänkatu

Ei vielä tiedotteita


Hatanpäänkatu – Hatanpään puistokuja

Ei vielä tiedotteita


Hatanpään puistokuja – Vihioja

Ei vielä tiedotteita


Lempäälän vesilaitos

Ei vielä tiedotteita