Aluetiedotteet

Tänne keräämme tiedotteita työmaan vaikutuksista eri alueisiin.


Sulkavuoren alue

Käynnissä olevan Louhinta 1:n pääurakoitsijan (YIT) yhteystiedot asukkaille tarvittaessa: Markku Okkonen 0400 946410

Louhintatöiden lisäksi Sulkavuoressa on käynnissä vanhan kaatopaikan kunnostustyö, josta vastaa Tampereen kaupunki. Sitä koskien yhteystiedot asukkaille on: Sitowise Oy, Kalle Putula 040 356 1975.

 

Sulkavuoren ympäristöseurantajärjestelmä EMO

Linkki suositellaan avattavaksi Google Chrome -selaimella. Lyhyt ohje järjestelmän käyttöön: EMO käyttöohje (pdf 0,3 Mt)

 

Työmaa-alueet kartalla:

 

10.12.2018
Kaupunki aitaa vanhan kaatopaikan itäosan
Linkki kaupungin tiedotteeseen: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/10122018_2.html

27.11.2018
Kaupunki raivasi aluetta maa-ainesten välivarastointipaikaksi
Sulkavuoren keskuspuhdistamon työmaan itäpuoliselta alueelta kaadettiin alkuviikosta puusto. Alue aidataan puunkaatotöiden jälkeen vanhan kaatopaikan kunnostamisessa tarvittavien maa-ainesten välivarastointipaikaksi eikä aidatulla alueella enää voi liikkua. Työt liittyvät Tampereen kaupungin vanhan kaatopaikka-alueen kunnostustöihin. Linkki Tampereen kaupungin tiedotteeseen: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/11/27112018_5.html

24.10.2018
Räjäytystöiden alkaminen
Suunnitelmien mukaan räjäytystyöt Sulkavuoressa alkavat maanantaina 29.10. Tietoa louhintatöistä voi lukea urakoitsijan esityksestä, jossa on esitelty esimerkiksi louhinnan työvaiheet, louheenajoreitit ja töiden aikarajoitukset.

Tietoa louhintaurakasta: Asukastilaisuus 16.10.2018_ (pdf 2,2 Mt)
Kartta kiinteistökatselmusalueesta: Kiinteistökatselmusalue (pdf 8,3 Mt)

22.10.2018
Louhinta 1 on alkanut
Keskuspuhdistamon Louhinta 1 -urakka on alkanut Sulkavuoressa. Ensin tehdään varsinaista louhintaa valmistelevia töitä. Ennen räjäytystöiden aloittamista lähialueen kiinteistöille tehdään katselmus. Kiinteistöihin, joita asia koskee, otetaan erikseen yhteyttä.
Pääurakoitsijan (YIT) yhteystiedot asukkaille tarvittaessa: Markku Okkonen 0400 946410.

 


Vihilahti-Rautaharkko-Sulkavuori/viemäritunnelit

Ei vielä tiedotteita


Pyhäjärveen asennettavat johdot

Ei vielä tiedotteita


Viinikanlahti-Hatanpää-Vihilahti

Ei vielä tiedotteita


Nuolialantie-Partola-Rantaperkiö

Ei vielä tiedotteita


Partola-Naistenmatkantie-Haikka

Ei vielä tiedotteita


Rahola

Ei vielä tiedotteita


Lempäälän vesilaitos

Ei vielä tiedotteita