Aluetiedotteet

Tänne keräämme tiedotteita työmaan vaikutuksista eri alueisiin.


Sulkavuoren alue

Käynnissä olevan Louhinta 1:n pääurakoitsijan (YIT) yhteystiedot asukkaille tarvittaessa: Markku Okkonen 0400 946410

Louhintatöiden lisäksi Sulkavuoressa on käynnissä vanhan kaatopaikan kunnostustyö, josta vastaa Tampereen kaupunki. Sitä koskien yhteystiedot asukkaille on: Sitowise Oy, Kalle Putula 040 356 1975.

 

Tilaa tekstiviesti-ilmoitus räjäytyksistä puhelimeesi

Sulkavuoren lähialueiden asukkaat voivat tilata tekstiviestipalvelun, jolla saa ilmoituksen seuraavasta räjäytyksestä noin 30 minuuttia aikaisemmin. Viestipalvelu otetaan käyttöön heinäkuun alusta lähtien. Viestipalvelun saa käyttöönsä syöttämällä matkapuhelinnumeronsa alla olevaan kenttään.

 

 

Sulkavuoren ympäristöseurantajärjestelmä EMO

Linkki suositellaan avattavaksi Google Chrome -selaimella. Lyhyt ohje järjestelmän käyttöön: EMO käyttöohje (pdf 0,3 Mt)

 

Työmaa-alueet kartalla:

9.5.2019
Tampereen Sähköverkko Oy uusii voimansiirtojohtoa myös Sulkavuoressa

Tampereen Sähköverkko Oy uusii 110 kV voimansiirtojohdon välillä Tampere – Kangasala. Välille Lahdesjärvi – Rautaharkko tulee myös uusi linja. Sulkavuoren alueelle tulee uusi johtokäytävä vanhan lisäksi. Sähkölaitoksen tiedotteen mukaisesti rakennustyöt on aloitettu puuston raivaustöillä uuden linjan kohdalta 23.4. Tarkemmin Tampere – Kangasala voimajohdon uusimisesta kerrotaan hankkeen omilla nettisivuilla: https://www.sahkolaitos.fi/voimajohto

Voimajohtoprojektin asioissa palvelee projektipäällikkö Timo Hakkarainen, etunimi.sukunimi@sahkolaitos.fi. Puhelin 020 630 3601 (keskus).

10.12.2018
Kaupunki aitaa vanhan kaatopaikan itäosan
Linkki kaupungin tiedotteeseen: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/10122018_2.html

27.11.2018
Kaupunki raivasi aluetta maa-ainesten välivarastointipaikaksi
Sulkavuoren keskuspuhdistamon työmaan itäpuoliselta alueelta kaadettiin alkuviikosta puusto. Alue aidataan puunkaatotöiden jälkeen vanhan kaatopaikan kunnostamisessa tarvittavien maa-ainesten välivarastointipaikaksi eikä aidatulla alueella enää voi liikkua. Työt liittyvät Tampereen kaupungin vanhan kaatopaikka-alueen kunnostustöihin. Linkki Tampereen kaupungin tiedotteeseen: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/11/27112018_5.html

24.10.2018
Räjäytystöiden alkaminen
Suunnitelmien mukaan räjäytystyöt Sulkavuoressa alkavat maanantaina 29.10. Tietoa louhintatöistä voi lukea urakoitsijan esityksestä, jossa on esitelty esimerkiksi louhinnan työvaiheet, louheenajoreitit ja töiden aikarajoitukset.

Tietoa louhintaurakasta: Asukastilaisuus 16.10.2018_ (pdf 2,2 Mt)
Kartta kiinteistökatselmusalueesta: Kiinteistökatselmusalue (pdf 8,3 Mt)

22.10.2018
Louhinta 1 on alkanut
Keskuspuhdistamon Louhinta 1 -urakka on alkanut Sulkavuoressa. Ensin tehdään varsinaista louhintaa valmistelevia töitä. Ennen räjäytystöiden aloittamista lähialueen kiinteistöille tehdään katselmus. Kiinteistöihin, joita asia koskee, otetaan erikseen yhteyttä.
Pääurakoitsijan (YIT) yhteystiedot asukkaille tarvittaessa: Markku Okkonen 0400 946410.

 


Vihilahti-Rautaharkko-Sulkavuori/viemäritunnelit

Ei vielä tiedotteita


Pyhäjärveen asennettavat johdot

Ei vielä tiedotteita


Viinikanlahti-Hatanpää-Vihilahti

Ei vielä tiedotteita


Nuolialantie-Partola-Rantaperkiö

20.5.2019
Viemärityöt käynnistyvät Rantaperkiönkadulla
Rantaperkiönkadulla käynnistyi 1200 mm pääviemärin rakennustyöt. Johto-osan rakennustyöt tehdään jo nyt, koska Sarankulmankadulla on Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpötyömaa ja tekemällä työt yhtä aikaa, halutaan minimoida haitat liikenteelle ja ympäristölle.

Rantaperkiönkatu suljetaan työn ajaksi liikenteeltä. Väliaikainen liittymä tehdään noin 15 metrin päähän, Teboilin kylmäaseman tontin kautta. Työt Rantaperkiönkadulla päättyvät heinäkuun puoliväliin mennessä ja katu palautetaan liikenteelle.


Partola-Naistenmatkantie-Haikka

Ei vielä tiedotteita


Rahola

Ei vielä tiedotteita


Lempäälän vesilaitos

Ei vielä tiedotteita