Rakentaminen nyt

 

Tällä sivulla kerromme käynnissä olevista työmaista. Sulkavuori on työmaa-aluetta laitoksen käyttöönottoon asti. Keskuspuhdistamohankkeen toteutusvastuulle kuuluvia siirtoviemäreitä rakennetaan eri puolilla vaiheittain vv. 2019-2023. 

Alla olevalta kartalta näkyy työmaiden sijoittuminen ja alustava aikataulu. Siirtoviemäritöitä pyritään yhdistämään muihin mahdollisesti samanaikaisesti käynnissä oleviin rakennus- ja kunnostustöihin, joten joitain osia voidaan toteuttaa jo kartalle merkittyjä vuosia aiemmin.

 

 


Sulkavuoren alue

Käynnissä olevan Louhinta 1:n pääurakoitsijan (YIT) yhteystiedot asukkaille tarvittaessa: Markku Okkonen 0400 946410

Työmaa-alueet kartalla:


Tilaa tekstiviesti-ilmoitus räjäytyksistä puhelimeesi

Sulkavuoren lähialueiden asukkaat voivat tilata tekstiviestipalvelun, jolla saa ilmoituksen seuraavasta räjäytyksestä noin 30 minuuttia aikaisemmin. Viestipalvelu otetaan käyttöön heinäkuun alusta lähtien. Viestipalvelun saa käyttöönsä syöttämällä matkapuhelinnumeronsa alla olevaan kenttään.

Tietosuojaseloste


 

Linkki suositellaan avattavaksi Google Chrome -selaimella. Lyhyt ohje järjestelmän käyttöön: EMO käyttöohje (pdf 0,3 Mt)

 

 


8.10.2019 Sulkavuoressa on saatu valmiiksi hätäpoistumisreittien 3, 4 ja 5 puustonraivaus

Puhdistamotiloista ulos johtavien hätäpoistumisreittien toteutuksen vaatimat puuston raivaukset on saatu valmiiksi. Hätäpoistumisreitit johtavat maanalaisista puhdistamotiloista ylös maanpinnalle ja niille tulee olla ajoreitti pelastuslaitoksen kalustolle (sammutuskalusto, ambulanssit jne.). Kuilujen yläpäähän tehdään ”parakkimaiset” maanpäälliset rakennukset, joiden kautta kulkeminen kuiluihin ja pois mahdollistuu. Alueet, joilta nyt on kaadettu puut, on merkitty alla olevaan kuvaan punaisella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsinaisten hätäpoistumiskuiluille johtavien tieyhteyksien toteutus kuuluu loppuvuodesta alkavaan Louhinta 2 -urakkaan. Kun teitä rakennetaan, niin rakennettava alue aidataan, jotta tekeminen on turvallista molemmilla puolilla työmaa-aitaa. Aitaan tullaan tekemään kuitenkin metsässä liikkujia varten ainakin kahteen kohtaan kulkuaukot, jotta työalueet eivät rajoittaisi määräänsä enempää ulkoilijoita.

 

9.5.2019 Tampereen Sähköverkko Oy uusii voimansiirtojohtoa myös Sulkavuoressa

Tampereen Sähköverkko Oy uusii 110 kV voimansiirtojohdon välillä Tampere – Kangasala. Välille Lahdesjärvi – Rautaharkko tulee myös uusi linja. Sulkavuoren alueelle tulee uusi johtokäytävä vanhan lisäksi. Sähkölaitoksen tiedotteen mukaisesti rakennustyöt on aloitettu puuston raivaustöillä uuden linjan kohdalta 23.4. Tarkemmin Tampere – Kangasala voimajohdon uusimisesta kerrotaan hankkeen omilla nettisivuilla: https://www.sahkolaitos.fi/voimajohto

Voimajohtoprojektin asioissa palvelee projektipäällikkö Timo Hakkarainen, etunimi.sukunimi@sahkolaitos.fi. Puhelin 020 630 3601 (keskus).

 

10.12.2018 Kaupunki aitaa vanhan kaatopaikan itäosan

Linkki kaupungin tiedotteeseen: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/10122018_2.html

 

27.11.2018 Kaupunki raivasi aluetta maa-ainesten välivarastointipaikaksi

Sulkavuoren keskuspuhdistamon työmaan itäpuoliselta alueelta kaadettiin alkuviikosta puusto. Alue aidataan puunkaatotöiden jälkeen vanhan kaatopaikan kunnostamisessa tarvittavien maa-ainesten välivarastointipaikaksi eikä aidatulla alueella enää voi liikkua. Työt liittyvät Tampereen kaupungin vanhan kaatopaikka-alueen kunnostustöihin. Linkki Tampereen kaupungin tiedotteeseen: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/11/27112018_5.html

 

24.10.2018 Räjäytystöiden alkaminen

Suunnitelmien mukaan räjäytystyöt Sulkavuoressa alkavat maanantaina 29.10. Tietoa louhintatöistä voi lukea urakoitsijan esityksestä, jossa on esitelty esimerkiksi louhinnan työvaiheet, louheenajoreitit ja töiden aikarajoitukset.

Tietoa louhintaurakasta: Asukastilaisuus 16.10.2018_ (pdf 2,2 Mt) Kartta kiinteistökatselmusalueesta: Kiinteistökatselmusalue (pdf 8,3 Mt)

 

22.10.2018 Louhinta 1 on alkanut

Keskuspuhdistamon Louhinta 1 -urakka on alkanut Sulkavuoressa. Ensin tehdään varsinaista louhintaa valmistelevia töitä. Ennen räjäytystöiden aloittamista lähialueen kiinteistöille tehdään katselmus. Kiinteistöihin, joita asia koskee, otetaan erikseen yhteyttä. Pääurakoitsijan (YIT) yhteystiedot asukkaille tarvittaessa: Markku Okkonen 0400 946410.

 


Rantaperkiö – Rautaharkko

Vihilahdesta Sulkavuoreen rakennetaan muutaman kymmenen metrin syvyyteen maan pinnan ja kalliopinnan alle jätevesien siirtotunneli ja puhdistettujen jätevesien purkutunneli. Tunneleiden väli on noin 23 metriä. Tunneleiden tarvitsema suojavyöhyke on osoitettu maanalaisessa asemakaavassa.

Viemäritunneleita ja niiden suojavyöhykkeitä koskevan maanalaisen käyttöoikeuden lunastustoimituksen alkukokous on pidetty 27.8.2019. Kokouksessa lunastustoimikunta myönsi luvan tarvittavien alueiden ennakkohaltuunottoon. Päätös mahdollistaa välille Sulkavuori-Vihilahti sijoittuvien viemäritunneleiden rakentamisen aloittamisen. Hakijana lunastustoimituksessa on Tampereen kaupunki. Aiheesta voi lukea lisää Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta: www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930.


Viinikanlahti

Ei vielä tiedotteita


Rahola

8.10.2019 Työmaa-alueen valmistelu alkoi Raholassa

Raholaan nykyisen jätevedenpuhdistamon viereen rakennetaan työmaa-alue vesistöön asennettavien putkien kokoamista varten. Ensimmäisenä työmaa-alueelta kaadetaan puusto ja työ alkoi 7.10.2019. Työmaa-alueen läheisyydessä olevat jalavat suojataan aidalla, etteivät ne vahingoitu töiden aikana. Kolme vuorijalavaa joudutaan siirtämään suojaan. Ne istutetaan uuteen paikkaan työmaan ulkopuolelle. Siirtoon on saatu lupa Pirkanmaan ELY:ltä ja työ tehdään puiden istutukseen erikoistuneiden asiantuntijoiden toimesta.

Vesistöön asennettavien putkien yhteenhitsaamista, vesistöön upottamista ja putkipainojen käsittelyä varten tarvitaan tasattu työmaa-alue. Kaivuu- ja tasaustyöt aloitetaan heti puiden raivaamisen jälkeen. Tasausta varten työmaa-alueelle ajetaan Sulkavuoresta louhetta 14.10.2019 alkaen. Työ kestää muutamia päiviä ja louhetta voidaan ajaa myös yöaikaan. Louheenajo tapahtuu Paasikiventieltä reittiä Pispalan valtatie – Peurankatu – Mattilankatu – Simolankatu. Työmaa-alue valmistuu lokakuun aikana.

Raholaan rakennetaan myöhemmin myös uusi jätevedenpumppaamo, josta jätevedet johdetaan Pyhäjärven pohjaan asennettavaa paineviemäriä pitkin Pirkkalan Haikan kautta Sulkavuoren tuloviemäriin. Putkien asennusurakka alkaa keväällä 2020, putkien asennus vesistöön tehdään avovesikaudella ja pumppaamon rakentaminen alkaa syksyllä 2020.

 


Pyhäjärveen asennettavat putket

Ei vielä tiedotteita


Vihilahti

8.10.2019 Vihilahdessa aloitetaan puuston raivaus

Louhintatyömaan tarvitseman työmaakentän valmistelu aloitetaan 14.10.2019. Vihilahdessakin on suojeltavia jalavia ja ne rajataan työmaatoimintojen ulkopuolelle vaneriaidalla. Ensimmäisenä tehdään myös puuston raivausta, pieniä kaivutöitä, kulkureittien valmistelua jne. Työmaa-alue aiheuttaa joitakin muutoksia kevyen liikenteen reitteihin.

Louheen ajo työmaakentän tasaamista varten aloitetaan 21.10.2019. Louhetta ajetaan Sulkavuoresta kello 7-22 välillä.

Loppuvuodesta alkavassa toisessa louhintaurakassa louhitaan Vihilahdesta Sulkavuoreen tulo- ja purkuviemäritunnelit. Tunnelit ovat niin suuria, että niissä mahtuu ajamaan kuorma-autoilla. Louhintavaiheen jälkeen Vihilahdessa tehdään muitakin rakennustöitä, mm. siirtoviemäri Viinikanlahdesta ja purkuputki Pyhäjärveen. Työt Vihilahdessa päättyvät vuoden 2023 loppuun mennessä ja sen jälkeen alue ennallistetaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.6.2019 Vihilahdessa valmistellaan työmaa-aluetta loppukesästä

Louhintaa ja tulevia viemäritöitä valmistelevat toimenpiteet alueella käynnistyvät loppukesästä. Tuolloin muutetaan liikennejärjestelyjä ja rakennetaan työmaakenttä, jonne saadaan sijoitettua esimerkiksi työmaa- ja varastokoppeja. Puustoa kaadetaan, ja samalla huolehditaan alueella olevien arvokkaiden kynäjalavien suojaamisesta. Varsinaiset louhintatyöt alkavat loppuvuodesta 2019. Työmaa-alueen rannalla olevat venepaikat siirtyvät toiseen paikkaan. Satamatoimisto tiedottaa venepaikkojen haltijoita siirrosta. Tarkempaa tietoa venepaikoista antaa Satamatoimisto.

 


Pereentie

7.8.2019 Putkien varastoalue on valmis käyttöön

Varastoalue on valmis ja sinne voidaan toimittaa putkia. Turvallisuussyistä alue on aidattu.  Pellon pintakerros on varastoitu aumalle peltoalueen reunalle. Kun varastoaluetta ei enää tarvita, aidat ja murskekerros poistetaan ja pelto ennallistetaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.6.2019 Putkien varastoalue Pereentien pellolle

Pereentien pellolle rakennetaan työnaikainen putkien varastointikenttä. Pellon valmistelu varastointikäyttöä varten on aloitettu. Pirkkalan kunta on vuokrannut pellon Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n käyttöön vuoden 2023 loppuun asti. Alueella varastoidaan pääosin Pirkkalan kunnan alueella sijaitsevien siirtoviemäriosuuksien putkia. Liikennöinti varastoalueelle tapahtuu ainoastaan Naistenmatkantien kautta. Turvallisuussyistä alue aidataan ja aitaan asennetaan lukittava portti. Viereisen taloyhtiön kulkuväylät säilyvät käytössä varastoinnin aikana. Varastoinnin päätyttyä pelto ennallistetaan.


Satamakatu – Partola

Ei vielä tiedotteita.


Partola-Härmälänoja

15.10.2019 Yhteisurakka Partolassa valmistuu vaiheittain, liikennejärjestelyissä muutoksia

Pirkanmaan ELY-keskus kertoo liikennejärjestelyistä tarkemmin sivuillaan Linkki tiedotteeseen

Työmaan yhteystiedot:

  • Projektipäällikkö Mikko Asunen, p. 0295 024 106, Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
  • Työpäällikkö Sami Immonen p. 050 414 7236, GRK Infra Oy
  • Rakennuttajakonsultti Pietari Kousa, p. 040 147 6715, Ramboll Finland Oy

Keskuspuhdistamon siirtoviemäreiden asennustyöt jatkuvat Naistenmatkantien ja Nuolialantien kevyen liikenteen väylillä.

14.8.2019 Työmaatilanne katsottavissa kopterikuvauksesta

Ramboll on teettänyt kopterikuvauksen työmaan yllä. Oheisesta linkistä pääsee katsomaan miten työt ovat edenneet. https://youtu.be/hirb6ip8vSQ

26.6.2019 Keskuspuhdistamo mukana yhteisurakassa Partolassa

ELY-keskus, Pirkkalan kunta ja Tampereen kaupunki parantaa ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennejärjestelyjä Tampereen ja Pirkkalan alueella Sarankulmassa ja Partolassa. Samassa urakassa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy asennuttaa kaksi vierekkäistä paineviemäriä Partolan ja Härmälänojan väliselle osuudelle. Suurin osa paineviemäristä asennetaan nykyisen kevytliikenneväylän alle. Työt on aloitettu juhannusviikolla ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Pääurakoitsija on GRK Infra Oy. Työmaan yhteystiedot: työpäällikkö Sami Immonen p. 050 414 7236 (GRK Infra Oy). Tarkempia tietoja liikennejärjestelyistä ja töiden etenemisestä ELY-keskuksen sivuilla: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/rakennustoiden-aikaisia-liikennejarjestelyja-sarankulmassa-ja-partolassa-pirkanmaa-


Härmälänoja – Leirintäkatu

20.9.2019 Koekuoppia

Siirtoviemärin linjauksella tarkistetaan nykyisten kunnallisteknisten verkostojen sijainti kaivamalla koekuoppia. Valmetinkadun ja Sarankulmankadun väliselle osuudelle Naistenmatkantien kevyen liikenteen väylille tulee yhteensä noin 30 koekuoppaa.

Välillä Valmetinkatu—Leirintäkatu koekuopat tehdään kevyen liikenteen väylällä Nuolialantien pohjoispuolella. Ajoittain kevyen liikenteen käytössä on vain Nuolialantien toisen puolen väylä.

Työt tehdään syys-lokakuun aikana. Urakoitsija on Maanrakennus Ahti Virtanen Oy.


Leirintäkatu – Rantaperkiönkatu

20.9.2019 Koekuoppia

Siirtoviemärin linjauksella tarkistetaan nykyisten kunnallisteknisten verkostojen sijainti kaivamalla koekuoppia. Valmetinkadun ja Sarankulmankadun väliselle osuudelle Naistenmatkantien kevyen liikenteen väylille tulee yhteensä noin 30 koekuoppaa.

Välillä Leirintäkatu—Sarankulmankatu kaivetaan koekuoppia kevyen liikenteen väylillä Nuolialantien etelä– ja pohjoispuolella. Ajoittain kevyen liikenteen käytössä on vain Nuolialantien toisen puolen väylä.

Työt tehdään loka-marraskuun aikana. Urakoitsija on Turtolan Kaivin Oy .

7.8.2019 Työt valmistuvat syyskuun alkupuolella

Päällystystyöt tehdään yhdellä kertaa urakan lopuksi. Näin ollen myös Rantaperkiönkatu valmistuu vasta tuolloin.

20.5.2019 Viemärityöt käynnistyvät Rantaperkiönkadulla

Rantaperkiönkadulla käynnistyi 1200 mm pääviemärin rakennustyöt. Johto-osan rakennustyöt tehdään jo nyt, koska Sarankulmankadulla on Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpötyömaa ja tekemällä työt yhtä aikaa, halutaan minimoida haitat liikenteelle ja ympäristölle.

Rantaperkiönkatu suljetaan työn ajaksi liikenteeltä. Väliaikainen liittymä tehdään noin 15 metrin päähän, Teboilin kylmäaseman tontin kautta. Työt Rantaperkiönkadulla päättyvät heinäkuun puoliväliin mennessä ja katu palautetaan liikenteelle.


Viinikanlahti – Hatanpäänkatu

Ei vielä tiedotteita


Hatanpäänkatu – Hatanpään puistokuja

Ei vielä tiedotteita


Hatanpään puistokuja – Vihioja

Ei vielä tiedotteita


Lempäälän vesilaitos

Ei vielä tiedotteita