Hankinnat

 

2.8.2018
Sulkavuoren tonttialueen ja ajotunnelien louhintaurakka (LOU 1)
Louhintaurakkaan sisältyy Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon tontin ja huoltotunnelin suuaukon maankaivu- ja raivaustyöt, avolouhinnat, huoltotunnelin ja ajotunnelien louhintatyöt, tarvittavat lujitus- ja tiivistystyöt, verhoinjektointityöt sekä louheen ajo.
Hankintailmoitus https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-012956

18.4.2018
Biokaasulaitoksen suunnittelu
Tilaaja hankkii palveluntuottajalta biokaasulaitoksen toteutussuunnittelun kokonaissuunnitteluna, jolla biokaasulaitoksen toteutus hankitaan ja toteutetaan kokonaisuudessaan valmiiksi ja toimivaksi laitokseksi osana Sulkavuoren keskuspuhdistamon suunniteltua prosessia, tiloja ja hankintaa.
Hankintailmoitus https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-006396

20.2.2018
Louhintaurakat
Tässä hankinnassa on kyse Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Sulkavuoren kallion sisään sijoittuvan jätevedenpuhdistamon louhintaurakasta.
Ohessa edellä mainittuun urakkaan liittyvää informatiivista aineistoa.
Liitetiedostot
Hankintailmoitus https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-003674

6.2.2018
Markkinakartoitus: Jäteveden siirtolinjojen putkihankinnat
Tämän markkinatunnustelun tarkoitus on kartoittaa markkinoilla olevien putkivalmistajien valmiuksia tarjota tuotteitaan ja palveluitaan hankintaan liittyen sekä samalla lisätä tilaajan tietoisuutta myöhemmin toteutettavaa varsinaista tarjouskilpailua varten.
Hankintailmoitus https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-002564

4.2.2018
Kalliorakennuttamisen ja valvonnan palvelut
Tämä hankinta sisältää keskuspuhdistamohankkeen kalliorakennuttamisen ja valvonnan tehtävät. Osallistumishakemukset 06.03.2018 klo 12.00 mennessä.
Hankintailmoitus https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-001616