Hankinnat

Keskuspuhdistamohankkeen käynnissä olevat kilpailutukset

Hatanpäänkadun yhteisrakentamishanke

Siirtoviemärin rakentaminen välillä Härmälänoja – Leirintäkatu

Putkipainohankinta

Rakennuttamis- ja valvontapalvelut

 


 

Keskuspuhdistamohankkeen tulossa olevat hankinnat

Siirtoviemäri Rahola – Satamakatu

 • Urakassa asennetaan siirtoviemäri (2 x ø 800 mm) Pyhäjärven pohjaan välillä Rahola – Satamakatu. Hankinta käynnistyy alkuvuodesta 2020.

Putkihankinta 4

 • Betonisten viemäriputkien sekä jätevesikaivojen hankinta ja toimitus. Hankinta käynnistyy syksyllä 2020.

Putkihankinta 5

 • Halkaisijaltaan 800 mm:n PE-paineviemäriputkien hankinta ja toimitus. Hankinta käynnistyy syksyllä 2020.

Pumppaamoiden rakennustyöt

 • Raholan ja Viinikanlahden jätevedenpumppaamoiden pää- ja sivu-urakoiden hankinnat käynnistyvät syksyllä 2020.

Sulkavuoren rakennustekniset työt, markkinavuoropuhelu

 • Sulkavuoren keskuspuhdistamon kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen projektinjohtourakan markkinavuoropuhelu käynnistyy syksyllä 2020.

Sulkavuoren talo- ja prosessitekniset työt ja laiteasennukset, markkinavuoropuhelu

 • Sulkavuoren keskuspuhdistamon talo- ja prosessiteknisten töiden ja laiteasennusten projektinjohtourakan markkinavuoropuhelu käynnistyy syksyllä 2020.

Instrumentointi- ja prosessiautomaatiourakka, markkinavuoropuhelu

 • Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja jäteveden pumppaamoiden instrumentointi- ja prosessiautomaatiourakan markkinavuoropuhelu käynnistyy syksyllä 2020.

 


 

Keskuspuhdistamohankkeen viimeaikaiset toteutuneet hankinnat

Viinikanlahden johtolinjahanke välille Viinikanlahti-Hatanpäänkatu sijoittuvien johtolinjojen rakentamistyöt 

 • Terrawise Oy 15.11.2019

Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka, LOU2

 • Skanska Infra Oy 13.11.2019

Putkihankinta 3

 • Uponor Infra Oy 16.10.2019

Viinikanlahden pumppaamon suunnittelu

 • Pöyry Finland Oy 1.4.2019

Maastotutkimukset ja mittaukset, puitejärjestely

 • Maastotutkimukset; Geopalvelu Oy, Mitta Oy, Ramboll Finland Oy ja Taratest Oy 4.3.2019
 • Mittauspalvelvelut ja kantavuuskokeet; Geopalvelu Oy, Mittauspalvelu MP-Map Oy, Taratest Oy ja Ympäristösuunnittelu Oy Pirkanmaa 4.3.2019

Kunnallistekninen suunnittelu, puitejärjestely

 • FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Geopalvelu Oy, Pöyry Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja WSP Finland Oy 21.2.2019

Kunnallistekniset rakennuttajapalvelut, puitejärjestely

 • Ramboll CM Oy, Sitowise Oy ja Tamrap Oy, 15.3.2019