Hankinnat

Keskuspuhdistamohankkeen käynnissä olevat kilpailutukset

Siirtoviemäri Rahola – Satamakatu (PV1)

Hatanpäänkadun yhteisrakentamishanke (PV7)

Rakennuttamis- ja valvontapalvelut

 


 

Keskuspuhdistamohankkeen tulossa olevat hankinnat

Putkihankinta 4

 • Betonisten viemäriputkien sekä jätevesikaivojen hankinta ja toimitus. Hankinta käynnistyy syksyllä 2020.

Putkihankinta 5

 • Halkaisijaltaan 800 mm:n PE-paineviemäriputkien hankinta ja toimitus. Hankinta käynnistyy syksyllä 2020.

Pumppaamoiden rakennustyöt

 • Raholan ja Viinikanlahden jätevedenpumppaamoiden pää- ja sivu-urakoiden hankinnat käynnistyvät syksyllä 2020.

Sulkavuoren rakennustekniset työt, markkinavuoropuhelu

 • Sulkavuoren keskuspuhdistamon kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen projektinjohtourakan markkinavuoropuhelu käynnistyy syksyllä 2020.

Sulkavuoren talo- ja prosessitekniset työt ja laiteasennukset, markkinavuoropuhelu

 • Sulkavuoren keskuspuhdistamon talo- ja prosessiteknisten töiden ja laiteasennusten projektinjohtourakan markkinavuoropuhelu käynnistyy syksyllä 2020.

Instrumentointi- ja prosessiautomaatiourakka, markkinavuoropuhelu

 • Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja jäteveden pumppaamoiden instrumentointi- ja prosessiautomaatiourakan markkinavuoropuhelu käynnistyy syksyllä 2020.

 


 

Keskuspuhdistamohankkeen viimeaikaiset toteutuneet hankinnat

Siirtoviemärin rakentaminen välillä Härmälänoja – Leirintäkatu (PV4)

 • Hervannan Kaivin Oy 15.4.2020

Putkipainohankinta, vesistöön asennettavien jäteveden siirtolinjojen betoniset putkipainot

 • Onninen Oy 11.12.2019. Hankintapäätöksestä jätettiin markkinaoikeudelle valitus. Markkinaoikeus on 20.4.2020 antamassaan päätöksessä todennut, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti ja hylkäsi valituksen. Markkinaoikeuden päätös 17620f

Viinikanlahden johtolinjahanke välille Viinikanlahti-Hatanpäänkatu sijoittuvien johtolinjojen rakentamistyöt 

 • Terrawise Oy 15.11.2019

Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka, LOU2

 • Skanska Infra Oy 13.11.2019

Putkihankinta 3

 • Uponor Infra Oy 16.10.2019

Viinikanlahden pumppaamon suunnittelu

 • Pöyry Finland Oy 1.4.2019

Maastotutkimukset ja mittaukset, puitejärjestely

 • Maastotutkimukset; Geopalvelu Oy, Mitta Oy, Ramboll Finland Oy ja Taratest Oy 4.3.2019
 • Mittauspalvelvelut ja kantavuuskokeet; Geopalvelu Oy, Mittauspalvelu MP-Map Oy, Taratest Oy ja Ympäristösuunnittelu Oy Pirkanmaa 4.3.2019

Kunnallistekninen suunnittelu, puitejärjestely

 • FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Geopalvelu Oy, Pöyry Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja WSP Finland Oy 21.2.2019

Kunnallistekniset rakennuttajapalvelut, puitejärjestely

 • Ramboll CM Oy, Sitowise Oy ja Tamrap Oy, 15.3.2019