Hankinnat

Keskuspuhdistamohankkeen käynnissä olevat kilpailutukset

Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka, LOU2

 • Louhintaurakan tarjouskilpailuun on valittu tarjoajat osallistumishakemusten perusteella. Tarjouskilpailu toteutetaan neuvottelumenettelyllä kesän aikana ja valittava urakoitsija on selvillä syksyllä.

 


 

Keskuspuhdistamohankkeen tulossa olevat hankinnat

Johtolinjaurakka Viinikanlahti-Hatanpäänkatu

 • Urakkaan sisältyy mm. siirtoviemäri-, vesi-, ja kaukolämpölinjojen rakentaminen välillä Viinikanlahti-Hatanpäänkatu. Hankinta käynnistyy elokuussa 2019.

Putkipainohankinta

 • Betonisten putkipainojen hankinta ja toimitus vesistöputkia (800 mm) varten. Hankinta käynnistyy syyskuussa 2019.

Putkihankinta 3

 • Halkaisijaltaan 800 mm:n PE-painemuoviputkien ja putkiyhteiden hankinta ja toimitus. Hankinta käynnistyy syyskuussa 2019.

Siirtoviemäriurakka Rahola-Satamakatu

 • Urakassa toteutetaan Pyhäjärveen asennettava 800 mm:n siirtoviemäri. Hankinnasta pidetään markkinavuoropuhelu syksyn 2019 aikana. Hankinta käynnistyy loppuvuodesta 2019.

Rakennuttaminen (rakenteet)

 • Hankinta sisältää mm. Sulkavuoren puhdistamon ja jätevedenpumppaamoiden rakennuttamisen ja valvonnan rakenteiden osalta (mm. betonityöt, elementtiasennukset, runkorakenteet ja piha-alueet). Toimeksiantoon sisältyy myös turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä. Hankinta käynnistyy alkuvuodesta 2020.

Rakennuttaminen (tekniikkalajit)

 • Hankinta sisältää mm. Sulkavuoren puhdistamon ja jätevedenpumppaamoiden rakennuttamisen ja valvonnan eri tekniikkalajien osalta (mm. lämpö, vesi, sähkö, ilmastointi ja prosessiputkistot). Hankinta käynnistyy alkuvuodesta 2020.

Johtolinjaurakka Härmälänoja – Leirintäkatu

 • Urakassa toteutetaan siirtoviemärin sekä muun kunnallistekniikan rakentaminen välillä Härmälänoja-Leirintäkatu. Hankinta käynnistyy talvella/keväällä 2020. 

Pumppaamoiden rakennusurakat

 • Raholan ja Viinikanlahden jätevedenpumppaamoiden rakentaminen. Hankinta käynnistyy keväällä 2020

Sulkavuoden puhdistamon rakennusurakan markkinavuoropuhelu

 • Puhdistamotilojen rakennusurakan markkinavuoropuhelu järjestetään vuoden 2020 aikana.

Putkihankinta 4

 • Betonisten viemäriputkien hankinta ja toimitus. Hankinta käynnistyy vuoden 2020 aikana

 


 

Keskuspuhdistamohankkeen viimeaikaiset toteutuneet hankinnat

Viinikanlahden pumppaamon suunnittelu

 • Pöyry Finland Oy 1.4.2019

Maastotutkimukset ja mittaukset, puitejärjestely

 • Maastotutkimukset; Geopalvelu Oy, Mitta Oy, Ramboll Finland Oy ja Taratest Oy 4.3.2019
 • Mittauspalvelvelut ja kantavuuskokeet; Geopalvelu Oy, Mittauspalvelu MP-Map Oy, Taratest Oy ja Ympäristösuunnittelu Oy Pirkanmaa 4.3.2019

Kunnallistekninen suunnittelu, puitejärjestely

 • FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Geopalvelu Oy, Pöyry Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja WSP Finland Oy 21.2.2019

Kunnallistekniset rakennuttajapalvelut, puitejärjestely

 • Ramboll CM Oy, Sitowise Oy ja Tamrap Oy, 15.3.2019