Hankinnat

Keskuspuhdistamohankkeen käynnissä olevat hankinnat

Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka, LOU2

  • Louhintaurakan tarjouskilpailuun on valittu tarjoajat osallistumishakemusten perusteella. Tarjouskilpailu toteutetaan neuvottelumenettelyllä kesän aikana ja valittava urakoitsija on selvillä syksyllä.