Hankinnat

Keskuspuhdistamohankkeen käynnissä olevat kilpailutukset

Putkipainohankinta

 


 

Keskuspuhdistamohankkeen tulossa olevat hankinnat

Rakennuttamis- ja valvontapalvelut, markkinavuoropuhelu

 • Kutsu markkinavuoropuheluun rakennuttamis- ja valvontapalveluita tarjoaville yrityksille. Nyt suunniteltavassa hankinnassa kilpailutetaan Rakennuttajakonsultti vastaamaan Sulkavuoren keskuspuhdistamo -hankkeen (A) rakennusteknisten töiden rakennuttamisesta, valvonnasta ja turvallisuuskoordinoinnista JA/TAI (B) laitteiden, putkistojen ja tekniikan rakennuttamisesta ja valvonnasta. Ilmoittautuminen kyselyyn viimeistään 15.11.2019 mennessä. Ennakkoilmoitus: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-021812 

Siirtoviemäri Rahola – Satamakatu, markkinavuoropuhelu

 • Kutsu markkinavuoropuheluun urakoitsijoille, joilla on kokemusta putkilinjojen vesistöasennuksista. Tavoitteena on kerätä urakoitsijoiden näkemyksiä ja ehdotuksia kilpailuttamiseen ja toteutusratkaisuihin. Hankinta käynnistyy loppuvuodesta 2019. https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-018137

Rakennuttaminen (tekniikkalajit)

 • Hankinta sisältää mm. Sulkavuoren puhdistamon ja jätevedenpumppaamoiden rakennuttamisen ja valvonnan eri tekniikkalajien osalta (mm. lämpö, vesi, sähkö, ilmastointi ja prosessiputkistot). Hankinta käynnistyy alkuvuodesta 2020.

Johtolinjaurakka Härmälänoja – Leirintäkatu

 • Urakassa toteutetaan siirtoviemärin sekä muun kunnallistekniikan rakentaminen välillä Härmälänoja-Leirintäkatu. Hankinta käynnistyy talvella/keväällä 2020. 

Pumppaamoiden rakennusurakat

 • Raholan ja Viinikanlahden jätevedenpumppaamoiden rakentaminen. Hankinta käynnistyy keväällä 2020

Sulkavuoden puhdistamon rakennusurakan markkinavuoropuhelu

 • Puhdistamotilojen rakennusurakan markkinavuoropuhelu järjestetään vuoden 2020 aikana.

Putkihankinta 4

 • Betonisten viemäriputkien hankinta ja toimitus. Hankinta käynnistyy vuoden 2020 aikana

 


 

Keskuspuhdistamohankkeen viimeaikaiset toteutuneet hankinnat

Viinikanlahden johtolinjahanke välille Viinikanlahti-Hatanpäänkatu sijoittuvien johtolinjojen rakentamistyöt 

 • Terrawise Oy 15.11.2019

Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka, LOU2

 • Skanska Infra Oy 13.11.2019

Putkihankinta 3

 • Uponor Infra Oy 16.10.2019

Viinikanlahden pumppaamon suunnittelu

 • Pöyry Finland Oy 1.4.2019

Maastotutkimukset ja mittaukset, puitejärjestely

 • Maastotutkimukset; Geopalvelu Oy, Mitta Oy, Ramboll Finland Oy ja Taratest Oy 4.3.2019
 • Mittauspalvelvelut ja kantavuuskokeet; Geopalvelu Oy, Mittauspalvelu MP-Map Oy, Taratest Oy ja Ympäristösuunnittelu Oy Pirkanmaa 4.3.2019

Kunnallistekninen suunnittelu, puitejärjestely

 • FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Geopalvelu Oy, Pöyry Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja WSP Finland Oy 21.2.2019

Kunnallistekniset rakennuttajapalvelut, puitejärjestely

 • Ramboll CM Oy, Sitowise Oy ja Tamrap Oy, 15.3.2019