Hankinnat

Keskuspuhdistamohankkeen tulevien hankintojen arvioidut ilmoitusajankohdat

 

Maastotutkimukset ja mittaukset

  • Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, johon valituilta palveluntuottajilta Tilaaja hankkii Keskuspuhdistamohankkeeseen liittyviä maastotutkimuksia ja mittauksia.

Kunnallistekniset rakennuttamispalvelut

  • Hankinnassa kilpailutetaan kunnallistekniikan rakennuttamis- ja valvontapalvelut sisältäen turvallisuuskoordinoinnin.

Kunnallistekninen suunnittelu

  • Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, johon valituilta suunnittelijoilta Tilaaja hankkii mm. Keskuspuhdistamohankkeen siirtolinjojen vaatimia kunnallisteknisiä suunnittelupalveluita.

Viinikanlahden pumppaamon suunnittelu

  • Suunnittelutoimeksiannon kohteena on Viinikanlahden jätevedenpumppaamon kokonaissuunnittelu.

Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka, LOU 2.

  • Louhintaurakassa toteutetaan mm. keskuspuhdistamon tilojen ja viemäritunnelien louhintatöitä, lujitus- ja tiivistystöitä sekä rakenneteknisiä töitä.