Hankinnat

Keskuspuhdistamohankkeen käynnissä olevat hankinnat

Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka, LOU 2

Partola-Härmälänoja siirtoviemärilinja, B2_3

Jäteveden siirtolinjojen putkihankinnat 2