Luontoselvitykset

Sulkavuoren luontoselvitysraportti 2016
Ramboll Finland Oy on laatinut Tampereen kaupungin toimeksiannosta luontoselvityksen Sulkavuoren asemakaavan (nro 8610) alueelle luontoselvityksen. Alueelle tehtiin kasvillisuus, liitoorava ja lepakkoselvitys. Alueelle on tehty aiempia luontoselvityksiä keskuspuhdistamon ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä vuosina 2010-2012.

Vihilahden luontoselvitysraportti 2016
Ramboll Finland Oy on laatinut Tampereen kaupungin toimeksiannosta luontoselvityksen Vihilahden asemakaavan nro 8611 alueelle luontoselvityksen. Alueelle tehtiin kasvillisuus-, liito-orava-, linnusto-, viitasammakko- ja lepakkoselvitys. Alueelle on tehty aiempia luontoselvityksiä.