Tunnelit

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy hakee lunastuslain (29.7.1977/603) mukaista lunastuslupaa uuden jätevedenpuhdistamon tarvitsemien viemäritunneleiden rakentamista ja käyttämistä varten.

Lunastuslupaan liittyvät asiakirjat ja kartat:

Kuulutus kuulemistilaisuudesta tiistaina 4.9.2018 (Pdf, 9 kt)

Lunastuslupahakemus (Pdf, 3,8 Mt)

Yleiskartta, OT2, Purku- ja siirtolinjojen toteutussuunnittelu, lupahakemuksen Liite 1 (Pdf, 4,6 Mt)

Viemäritunnelit, Asemakaavakartta 8612, lupahakemuksen Liite 2 (Pdf, 1,9 Mt)

Sulkavuoren keskuspuhdistamon alue, asemakaavakartta 8610, lupahakemuksen Liite 3 (Pdf, 2,5 Mt)

Vihilahden alue, asemakaavakartta 8611, lupahakemuksen Liite 4 (Pdf, 2,4 Mt)

Lausunto hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, lupahakemuksen Liite 5 (Pdf, 255 kt)

Havainneaineisto (Pdf, 4,1 Mt)