Vihilahden seuraavat työvaiheet

Tilanne: Työt käynnissä

Vihilahden ympäristössä tehdään eri vaiheissa useampia rakennustöitä. Työ aiheuttavat liikennejärjestelyjä kävelylle ja pyöräilylle eri puolilla aluetta sekä Hatanpään valtatien ajoneuvoliikenteelle Lahdenperänkadun risteyksen kohdalla.

Louhintaurakka, Vihilahdenkujan yhteisrakentamishanke (PV8) ja Vihilahden ruoppausurakka ovat valmistuneet.

Tunneleiden suuaukkojen läheisyydessä tehdään vielä rakennustöitä (PJURAK) ja tunneleiden sisällä tekniikka-asennuksia. Vihilahden ja Hatanpään ympäristöön sijoittuu myös kaksi siirtolinjaurakkaa; Pyhäjärven pohjaan asennettavan purkuputken (PL9) rakentaminen ja Vihilahden alittavan siirtoviemäriosuuden (PV10) rakentaminen. Urakoista tarkemmin kohdissa Vihilahti ja Hatanpää.

Vihilahden ja Sulkavuoren välisten tunneleiden suuaukkojen ympäristö ennallistetaan vuonna 2025, kun kaikki eri työvaiheet on saatu valmiiksi.

Ennallistettava alue

Ennallistettava alue on merkitty kartalle punaisella. 

Havainnekuva Vihilahdesta, kun rakennustyöt ovat päättyneet ja alue on ennallistettu.