Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on julkaissut Keskuspuhdistamo-hanketta kuvaavan tunnuksen.

Tunnusta tullaan käyttämään hankkeen ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä.

keskuspuhdistamo-logo