Ajankohtaista

Keskuspuhdistamo-hankkeen viimeiset putkiurakat alkamassa

Hatanpäällä ja Vihilahdessa on käynnistynyt kahden putkiosuuden rakennustyöt; purkuputki Pyhäjärveen ja Vihilahden alittava siirtoviemäriosuus. Sulkavuoresta puhdistettu vesi johdetaan ensin purkutunnelia pitkin Vihilahden purkukuilulle ja siitä edelleen nyt rakennettavaa purkuputkea pitkin Pyhäjärveen. Tehokkaan puhdistusprosessin jälkeen järveen johdettava vesi on hyvälaatuista ja siinä ei ole haitallisia mikrobeja. Ympäristöluvassa on määritetty raja-arvot, mutta Keskuspuhdistamo on asettanut itselleen niitäkin tiukemmat puhdistustavoitteet.  Purkuputki on 1,7 kilometrin pituinen ja sen sisähalkaisija on kaksi metriä. Asennettava putki hitsataan maalla noin 240 m pitkiksi putkiletkoiksi ja kuljetetaan vesistössä

Lue lisää

Hankkeessa meneillään vilkas rakentamisvaihe

Keskuspuhdistamo-hankkeessa käynnistyi kuudes rakennusvuosi. Työt ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Siirtoviemäriä on valmiina jo seitsemän osuutta, linjapituutena yhteensä 7,7 km. Yksi osuus on parhaillaan työn alla ja kaksi aloittamatta. Louhintatyöt Sulkavuoressa ja tunneleissa saatiin valmiiksi viime vuoden loppuun mennessä. Sulkavuoressa laitoksen eri osien rakennustekniset työt etenevät. Maan päällä biokaasulaitos ja poistoilmapiippu näkyvät jo kauas. Raholassa ja Viinikanlahdessa rakennetaan jätevedenpumppaamoita.  Viime vuoden lopussa oli eri vaiheissaan käynnissä yhteensä 10 urakkaa. Ensimmäiset jätevedet otetaan käsiteltäväksi vuoden 2025 lopulla, mutta viimeistelytyöt jatkuvat vielä 2026.

Lue lisää

Ukrainalaisten kevytyrittäjien palkanmaksuun liittyvät selvitykset Sulkavuoren rakennustyömaalla

Tiedote päivittyy selvitysten edetessä. 10.2.2023 Ei enää kevytyrittäjiä TYL Sulkavuoren aliurakoissa TYL Sulkavuoren aliurakoitsija tarjosi kaikille kevytyrittäjinä toimineille mahdollisuutta solmia työsuhde. Kuusitoista kahdestakymmenestäviidestä ei näin halunnut tehdä ja heidän työskentelynsä Sulkavuoren työmaalla päättyi. Selvitykset jatkuvat. 3.2.2023 Kreaten selvitykset etenevät – kevytyrittäjille tarjotaan työsuhdetta TYL Sulkavuori on tehnyt 2.2. päätöksen kieltää kevytyrittäjyyden alihankintaketjuissaan. TYL Sulkavuoren alihankintayritys on valmis palkkaamaan työsuhteeseen kaikki kevytyrittäjinä toimineet ukrainalaiset, jotka haluavat siirtyä työsuhteisiin. Perjantaina 3.2. asiaa käydään tarkemmin läpi työmaalla ukrainalaisten kanssa. Kyseisen alihankintayrityksen palveluksessa Sulkavuoressa

Lue lisää

Keskuspuhdistamo toimii vastuullisesti

Keskuspuhdistamo-hankkeen ensimmäiset urakat käynnistyivät vuonna 2017. Jo valmistuneita erilaisia urakoita on kymmeniä. Tällä hetkellä on käynnissä kymmenen urakkaa ja enää kaksi isompaa urakkaa on aloittamatta.  Keskuspuhdistamo tilaajana luonnollisesti noudattaa kaikessa toiminnassaan Suomen lakeja ja työehtosopimuksia. Tilaajavastuulain mukaan tilaajan ja sen valvontaorganisaation tulee mm. olla selvillä sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Rakennustyömaiden pääurakoitsijoille kuuluu tilaajavastuuasioista huolehtiminen koko työmaalla ja koko alihankintaketjussa. Pääurakoitsijan velvollisuus on tarkistaa työmaalla toimivilta mm. työluvat, veroasiat, vakuutukset ja keskeiset työehdot. Keskuspuhdistamo on nimennyt kaikille työmailleen valvontaorganisaatiot, joiden

Lue lisää

Betonivalutyöt alkavat Raholan työmaalla – kuljetuksia Simolankadun kautta

Raholassa on rakenteilla uusi jätevedenpumppaamo. Työt aloitettiin kesäkuussa 2022 ja urakka valmistuu 2024. Loppukesästä työmaalla tehtiin maanrakennus- ja perustustöitä, jonkun verran louhintaa ja pienimuotoista kiviaineisten murskausta. 21.9.2022 työmaalla aloitetaan pohjalaatan valutyöt. Betoniautot eivät mahdu kulkemaan Kaarilankadun sillan alta, joten ne ajavat Simolankadun kautta. Kuljetuksia on useita päivittäin. Betonikuljetukset jatkuvat vuoden loppuun asti.          Kaikkien kadulla liikkujien on tarpeen noudattaa erityistä varovaisuutta. Pohjalaatan valujen jälkeen alkaa elementti- ja laitetoimitukset. Rakennustarvikkeet, koneet ja laitteet kuljetetaan rakennuspaikalle Kaarilankadun kautta aina silloin, kun sillan

Lue lisää

Raholan ja Viinikanlahden jätevedenpumppaamoiden rakentaminen käynnistynyt

Keskuspuhdistamo rakennuttaa kaksi isoa jätevedenpumppaamoa, joilla pumpataan nykyisin Tampereen puhdistamoille tulevat jätevedet kohti Sulkavuoren keskuspuhdistamoa. Toinen sijoittuu Raholaan ja toinen Viinikanlahteen aivan nykyisten jätevedenpuhdistamoiden tuntumaan. Jätevedenpumppaamot toteutetaan yhtenä rakennusurakkana. Työt aloitettiin toukokuun lopussa ja pumppaamot valmistuvat vuoden 2024 loppuun mennessä.  Pääurakoitsija on Skarta Finland Oy. Raholassa ensin louhintaa Raholan jätevedenpumppaamo sijoittuu nykyisen jätevedenpuhdistamon viereen. Rakennuksen perustusten alta joudutaan louhimaan kalliota. Louhinta kestää heinäkuun alusta elokuun puoliväliin. Tontilla tehdään myös pienimuotoista murskausta. Murskausta tehdään elokuun alusta elokuun puoliväliin.   Kuljetusreitit Raholassa

Lue lisää

Rakennus- ja tekniikkaurakat käyntiin Sulkavuoressa

Keskuspuhdistamo-hankkeen pääurakoitsija on vaihtunut Sulkavuoressa. Louhintaurakan jälkeen työt Sulkavuoressa jatkuvat rakennus- ja tekniikkaurakoilla. Pääurakoitsija Sulkavuoren työmaalla huhtikuun alusta alkaen on TYL Sulkavuori. Työyhteenliittymän muodostavat Kreate Oy ja Aki Hyrkkönen Oy. Skanska Infra Oy:n louhinta- ja betonityöt Sulkavuoressa päättyivät kuun vaihteessa, mutta urakan työt jatkuvat vielä siirtoviemäritunneleissa. Työmaalogistiikka vaatii tarkkaa suunnittelua Viime syksystä lähtien viisi urakoitsijaa on hionut työmaan yhteistä aikataulua ja miettinyt miten työt saadaan parhaiten yhteensovitettua. Sulkavuoren työmaa on iso ja työvaiheita on paljon. Kalliotiloihin kuljetetaan monenlaisia rakennustarvikkeita sekä

Lue lisää

Keskuspuhdistamon siirtoviemärityö Naistenmatkantiellä

Keskuspuhdistamon pisin siirtoviemäriosuus rakennetaan Pirkkalaan Haikasta Partolaan. Viemäriputket asennetaan 2,9 kilometrin matkalle pääosin Naistenmatkantien varteen.  Rakennustyöt alkoivat helmikuussa ja työt valmistuvat kesällä 2023. Työt ovat nyt siirtyneet Haikasta Naistenmatkantien varrelle. Rakentamisella on vaikutusta erityisesti kevyen liikenteen yhteyksiin Naistenmatkantien varrella. Siirtoviemäriosuus alkaa Haikasta Raholasta, nykyisen jätevedenpuhdistamon lähistöltä on jo rakennettu Pyhäjärven pohjaan kaksi 800 mm halkaisijaltaan olevaan paineviemäriputkea. Jo rakennettu putkilinjaosuus päättyy Haikkaan, Satamakadun jätevedenpumppaamon lähistölle. Siitä alkoi nyt rakennettava osuus. Haikassa linjaus kulkee peltoa pitkin Naistenmatkantien varteen. Työt aloitettiin peltoalueelta,

Lue lisää

Jätevedenpumppaamoiden tekniikkaurakat kilpailutuksessa

Keskuspuhdistamon Viinikalahden ja Raholan jätevedenpumppaamoiden koneisto- ja LVIS-urakat on julkaistu HILMAssa 16.2.2022. Hankinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa pyydetään osallistumishakemukset, jättöaika 21.3.2022 mennessä. Osallistumishakemusten perusteella valitaan urakoitsijat lopulliseen kilpailutukseen. Lopullisten tarjousten jättöaika on 28.4.2022. Tekniikkaurakoiden urakka-aika alkaa toukokuun alussa 2022 ja töiden tulee olla valmiit Raholassa 31.10.2023 ja Viinikanlahdessa 30.8.2024. Pumppaamoiden rakennusurakan kilpailutus on käynnissä ja urakoitsija valitaan huhtikuussa.

Lue lisää

RAHOLAN JA VIINIKANLAHDEN JÄTEVEDENPUMPPAAMOIDEN RAKENTAMINEN ALKAA

Keskuspuhdistamo rakennuttaa kaksi isoa jätevedenpumppaamoa. Toinen sijoittuu Raholaan ja toinen Viinikanlahteen aivan nykyisten jätevedenpuhdistamoiden tuntumaan. Jätevedenpumppaamot toteutetaan yhtenä rakennusurakkana, joka on parhaillaan kilpailutuksessa. Rakennustyöt aloitetaan toukokuussa. Raholassa tehdään jo viemärin kääntöjä Raholassa tehdään parhaillaan nykyisen jätevedenpuhdistamon tuntumassa viemäröinnin uudelleen järjestelyjä. Näin valmistaudutaan kääntämään jätevedet nykyiseltä jätevedenpuhdistamolta uuteen jätevedenpumppaamoon. Raholan pumppaamon kautta johdetaan jätevedet Sulkavuoreen läntiseltä Tampereelta ja Ylöjärveltä. Pirkkalan jätevedet johdetaan nykyisin puhdistettaviksi Raholaan, mutta jatkossa osa niistä käännetään Keskuspuhdistamon siirtoviemäriin jo Pirkkalan puolella. Kun uusi keskuspuhdistamo on otettu käyttöön,

Lue lisää