Ajankohtaista

Purkuputken hinaaminen Sankilasta Vihilahteen alkaa

Sankilan rannassa Pirkkalassa on odottanut talven ajan valmiina 480 metrin pituiseksi hitsattu putkiosuus. Nyt kun olosuhteet ovat suotuisa, voidaan ensimmäinen putkiosuus hinata Vihilahteen. Hinaaminen alkaa maanantaina 13.5.2024 iltapäivällä tai illansuussa. Putkea hinaamassa on kaksi hinausalusta ja kaksi apuvenettä. Matkaa Vihilahteen kertyy noin kymmenen kilometriä. Hinaus tapahtuu pääosin laivaväylää pitkin. Olosuhteet järvellä arvioidaan vielä ennen hinausta. Voimakasta tuulta ei saisi olla. Kun putki saadaan Vihilahteen, se asennetaan järven pohjaan valmiiksi ruopattuun uraan. Putki painotetaan betonisilla painoilla, jotta se pysyy paikoillaan. Vihilahdessa

Lue lisää

Kolmannesvuosiraportti ja tilannekatsausvideo

Kuusi vuotta on rakentaminen ollut käynnissä ja nyt alkaa yhtä ja toista maan pinnallakin jo olla valmiina. Rakentaminen jatkuu vielä pari vuotta, mutta nyt on hyvä hetki käydä lukaisemassa viimeisin kolmannesvuosiraportti. Siitä saa hyvän kuvan, missä nyt ollaan. Uusimmassa videokatsauksessa kohta toimitusjohtajan tehtävät jättävä Timo Heinonen luo katsausta tähän astisiin tapahtumiin. Kannattaa katsoa! Raportti: https://www.keskuspuhdistamo.fi/…/Kolmannesvuosiraportti-3… Video: https://vimeo.com/manage/videos/908618083

Lue lisää

Keskuspuhdistamo-hankkeen rahoitustarvearvio päivitetty

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitus on vahvistanut Keskuspuhdistamo-hankkeen päivitetyn rahoitustarvearvion 371 miljoonaa euroa. Hankkeen rakentamispäätöstä tehdessä rahoitustarve arvioitiin vuoden 2017 kustannustasossa, jossa on pysytty hyvin kustannustason nousu huomioon ottaen. ”Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti”, toteaa toimitusjohtaja Timo Heinonen. Sulkavuoreen rakennettavan keskuspuhdistamon valmiusaste on tällä hetkellä noin 70 %, Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpumppaamoiden 80 % ja siirtoviemäriverkoston 85 %. Pitkän hankkeen aikana on realisoitunut isoja riskejä. Koronapandemia heilutteli urakoitsijoiden tarjouslaskelmien hintoja ja komponenteista oli pulaa. Hieman ennen Sulkavuoren rakennustyömaalle siirtymistä alkoi Ukrainan

Lue lisää

Keskuspuhdistamon pumppaamoiden harjannostajaisia vietettiin Viinikanlahdessa

Viinikanlahden pumppaamotyömaalla juhlistettiin Raholan ja Viinikanlahden jätevedenpumppaamoiden töiden edistymistä viettämällä perinteisiä harjannostajaisia. Raholassa työt ovat edenneet jo vähän pidemmälle ja siellä työt saadaan valmiiksi vuoden vaihteen jälkeen. Viinikanlahdessa rakentaminen jatkuu vielä ensi vuoden. Osana Keskuspuhdistamo-hanketta rakennetaan nykyisten Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoiden tonteille uudet pumppaamot. Niiden tehtävänä on siirtää jätevedet siirtoviemäreitä pitkin Sulkavuoreen puhdistettaviksi. Rakentuvat pumppaamot ovat viimeisintä tekniikkaa ja niiden toimintavarmuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Pumppaamoiden arkkitehtuurissa on huomioitu niiden sijoittuminen tulevaisuuden kaupunkirakenteeseen. Uusien pumppaamoiden kautta johdetaan Sulkavuoreen keskimäärin 70 000

Lue lisää

Keskuspuhdistamon toimitusjohtajaksi on valittu tekniikan lisensiaatti Jukka Meriluoto

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitus on valinnut tekniikan lisensiaatti Jukka Meriluodon yhtiön toimitusjohtajaksi 1.3.2024 alkaen. Meriluodolla laaja vesihuollon eri osa-alueiden osaaminen. Hän siirtyy Keskuspuhdistamolle seudullisen vesihuoltoyhtiön HS-Veden toimitusjohtajan tehtävästä, jossa hän on työskennellyt 7,5 vuotta. Tätä ennen hän on toiminut mm. vesihuollon urakoinnissa ja suunnittelussa. Nykyinen toimitusjohtaja Timo Heinonen siirtyy johtamaan meneillään olevaa investointihanketta (Sulkavuoren keskuspuhdistamo, pumppaamot ja siirtoviemärit). Keskuspuhdistamon toimitusjohtajan tehtävän haku herätti runsaasti mielenkiintoa ja hallitus pääsi suorittamaan valinnan hyvien hakijoiden joukosta. Kiitämme hakijoita! Kari Lahtinen hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Keskuspuhdistamon siirtoviemärilinja Pirkkalassa valmis

Keskuspuhdistamon pisin siirtoviemäriosuus rakennettiin Pirkkalaan Haikasta Partolaan. Putkiosuus on 2,9 kilometriä ja se sijoittuu pääosin Naistenmatkantien varteen.  Rakennustyöt alkoivat helmikuussa 2022 ja työt valmistuvat kesällä 2023.   Siirtoviemäri Satamakatu-Partola (PV2) alkupää on Haikassa, Satamakadun pumppaamon tuntumassa. Siinä putki on liitetty Raholasta Pyhäjärven pohjaan rakennettuun linjaan (PV1). Haikassa linjaus kulkee peltoa pitkin Naistenmatkantien varteen. Partolassa putket yhdistettiin Härmälän läpi tuotuun siirtoviemärilinjaan PV3).  

Lue lisää

Keskuspuhdistamo-hankkeen viimeiset putkiurakat alkamassa

Hatanpäällä ja Vihilahdessa on käynnistynyt kahden putkiosuuden rakennustyöt; purkuputki Pyhäjärveen ja Vihilahden alittava siirtoviemäriosuus. Sulkavuoresta puhdistettu vesi johdetaan ensin purkutunnelia pitkin Vihilahden purkukuilulle ja siitä edelleen nyt rakennettavaa purkuputkea pitkin Pyhäjärveen. Tehokkaan puhdistusprosessin jälkeen järveen johdettava vesi on hyvälaatuista ja siinä ei ole haitallisia mikrobeja. Ympäristöluvassa on määritetty raja-arvot, mutta Keskuspuhdistamo on asettanut itselleen niitäkin tiukemmat puhdistustavoitteet.  Purkuputki on 1,7 kilometrin pituinen ja sen sisähalkaisija on kaksi metriä. Asennettava putki hitsataan maalla noin 240 m pitkiksi putkiletkoiksi ja kuljetetaan vesistössä

Lue lisää

Hankkeessa meneillään vilkas rakentamisvaihe

Keskuspuhdistamo-hankkeessa käynnistyi kuudes rakennusvuosi. Työt ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Siirtoviemäriä on valmiina jo seitsemän osuutta, linjapituutena yhteensä 7,7 km. Yksi osuus on parhaillaan työn alla ja kaksi aloittamatta. Louhintatyöt Sulkavuoressa ja tunneleissa saatiin valmiiksi viime vuoden loppuun mennessä. Sulkavuoressa laitoksen eri osien rakennustekniset työt etenevät. Maan päällä biokaasulaitos ja poistoilmapiippu näkyvät jo kauas. Raholassa ja Viinikanlahdessa rakennetaan jätevedenpumppaamoita.  Viime vuoden lopussa oli eri vaiheissaan käynnissä yhteensä 10 urakkaa. Ensimmäiset jätevedet otetaan käsiteltäväksi vuoden 2025 lopulla, mutta viimeistelytyöt jatkuvat vielä 2026.

Lue lisää

Ukrainalaisten kevytyrittäjien palkanmaksuun liittyvät selvitykset Sulkavuoren rakennustyömaalla

Tiedote päivittyy selvitysten edetessä. 10.2.2023 Ei enää kevytyrittäjiä TYL Sulkavuoren aliurakoissa TYL Sulkavuoren aliurakoitsija tarjosi kaikille kevytyrittäjinä toimineille mahdollisuutta solmia työsuhde. Kuusitoista kahdestakymmenestäviidestä ei näin halunnut tehdä ja heidän työskentelynsä Sulkavuoren työmaalla päättyi. Selvitykset jatkuvat. 3.2.2023 Kreaten selvitykset etenevät – kevytyrittäjille tarjotaan työsuhdetta TYL Sulkavuori on tehnyt 2.2. päätöksen kieltää kevytyrittäjyyden alihankintaketjuissaan. TYL Sulkavuoren alihankintayritys on valmis palkkaamaan työsuhteeseen kaikki kevytyrittäjinä toimineet ukrainalaiset, jotka haluavat siirtyä työsuhteisiin. Perjantaina 3.2. asiaa käydään tarkemmin läpi työmaalla ukrainalaisten kanssa. Kyseisen alihankintayrityksen palveluksessa Sulkavuoressa

Lue lisää

Keskuspuhdistamo toimii vastuullisesti

Keskuspuhdistamo-hankkeen ensimmäiset urakat käynnistyivät vuonna 2017. Jo valmistuneita erilaisia urakoita on kymmeniä. Tällä hetkellä on käynnissä kymmenen urakkaa ja enää kaksi isompaa urakkaa on aloittamatta.  Keskuspuhdistamo tilaajana luonnollisesti noudattaa kaikessa toiminnassaan Suomen lakeja ja työehtosopimuksia. Tilaajavastuulain mukaan tilaajan ja sen valvontaorganisaation tulee mm. olla selvillä sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Rakennustyömaiden pääurakoitsijoille kuuluu tilaajavastuuasioista huolehtiminen koko työmaalla ja koko alihankintaketjussa. Pääurakoitsijan velvollisuus on tarkistaa työmaalla toimivilta mm. työluvat, veroasiat, vakuutukset ja keskeiset työehdot. Keskuspuhdistamo on nimennyt kaikille työmailleen valvontaorganisaatiot, joiden

Lue lisää