Ajankohtaista

Lehdistötiedote 14.10.2019 Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Tampereen seudun keskuspuhdistamon ympäristölupaan liittyvässä valitusasiassa. Valitukset hylättiin muilta osin, paitsi hallinto-oikeus tarkensi paria lupaehtoa.  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 5.4.2018 Sulkavuoren keskuspuhdistamolle ja Pyhäjärveen asennettavalle purkuputkelle luvat. Pirkanmaan ELY-keskus valitti… Lue lisää ››
 
Nuolialantien kevyenliikenteen väylän alle rakennetaan Sulkavuoren keskuspuhdistamon siirtoviemäriä vuosina 2020‐2022. Sitä pitkin johdetaan jätevesiä Sulkavuoren tuloviemäritunneliin. Siirtoviemäriputket ovat tällä osuudella suurimmillaan 1200 millimetriä halkaisijaltaan olevia betonisia putkia. Pienimmätkin putket ovat 800 millimetriä halkaisijaltaan ja niitä tulee kaivantoon kaksin… Lue lisää ››
 
Kalliotekniikka CEOY:n keskikesällä tekemät mittaukset osoittavat, että Tampereen Sulkavuoren puhdistamotyömaan räjäytyksistä aiheutuva paineaalto ei vaurioita lähiseudun kiinteistöjä. Mittaukset tehtiin Rautaharkon omakotialueella, koska siltä suunnalta oli tullut ihmettelyjä kallioräjäytyksistä. – Ylipaineen tuntee, ja osa ihmisistä voi kokea sen haitaksi…. Lue lisää ››
 
Rantaperkiönkadulla aletaan maanantaina tekemään 1200 mm pääviemäriä, jolla tullaan johtamaan jätevesiä Tampereen Raholan jätevedenpuhdistamolta Sulkavuoreen johtavaan kalliotunneliin. Kalliotunneli tulee kulkemaan Vihilahdesta Rantaperkiönkadun alitse Sulkavuoreen. Keskuspuhdistamo käynnistää johto-osan rakentamisen jo nyt, koska Tampereen Sähkölaitoksella on Sarankulmankadulla kaukolämpötyömaa ja tekemällä… Lue lisää ››
 
Keskuspuhdistamon louhintatyöt Tampereen Sulkavuoressa ovat edenneet kevään aikana yli 200 metriä kallion sisään. Lähes kaikki kallionräjäytystyö puhdistamotyömaalla on nyt tunnelilouhintaa. Avolouhinnat ovat likimain valmiita niin varsinaisen puhdistamotyömaan kuin mäen pohjoispuolelle louhittavan huoltotunnelinkin osalta. Sulkavuoreen louhitaan ajotunneleita ensi syksyyn… Lue lisää ››
 
Keskuspuhdistamon louhintatyöt Sulkavuoressa ovat edenneet kallion sisään. Avolouhintatyöstä on tehty yli 90 prosenttia, ja ensi syksyyn saakka keskitytään tunnelien tekemiseen. Louhintatyöt urakoi YIT Suomi Oy. Sulkavuoren etelärinteessä on jo alettu louhia sisään- ja ulosmenotunneleita. Niitä pitkin pääsevät liikkumaan… Lue lisää ››
 
Sulkavuoren puhdistamotyömaalla edetään lähipäivinä kallion sisään. Keskuspuhdistamolla alkaa helmikuun alkupuolella kaikkiaan kolmen eri tunnelin räjäytystyöt. Tähän mennessä on tehty piha-alueiden avolouhintoja. Töistä vastaa YIT Suomi Oy. Tunneleita louhitaan tässä vaiheessa yhteensä noin kilometrin verran. Kaksi tunnelia tulee Sulkavuoren… Lue lisää ››
 
Lehdistötiedote 3.12.2018 Tampereen Sulkavuoressa on alkutalven aikana käynnistetty räjäytystyöt kallion louhimiseksi maan uumeniin rakennettavaa jätevedenpuhdistamoa varten. Louhinnan etenemistä ympäristövaikutuksineen seurataan tarkasti. Keskuspuhdistamoa varten on tehty Sulkavuoressa maastotöitä jo viime keväästä. Kallion päältä on poistettu puusto ja maa-ainekset. Aluetyöt… Lue lisää ››
 
Sulkavuoressa alkaviin louhintoihin liittyen järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 16.10. klo 17-19. Tilaisuus järjestetään lähialueen asukkaille ja muulle yleisölle Tredu – Koivistontiellä (Koivistontie 31). Lisää aiheesta voi lukea tiedotteesta sivulla: https://www.keskuspuhdistamo.fi/2018/10/03/sulkavuorta-aletaan-louhia-lahiviikkoina/
 
3.10.2018 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on valinnut ensimmäisen louhintaurakkansa tekijäksi YIT Rakennus Oy:n. 7,5 miljoonan arvoinen Louhinta 1 -urakka alkaa lokakuun aikana ja kestää ensi vuoden elokuun loppuun. – Ensin tehdään avolouhintaa niin Sulkavuoressa kuin Prisman lähistölle tehtävän… Lue lisää ››
 
Keskuspuhdistamon Neljännesvuosiraportti 2-3/2018 on julkaistu. Raportista löytyy tietoa hankkeen etenemisestä raportointijaksolla 1.4.-31.8.2018. Neljännesvuosiraportti 2-2018 (Pdf, 1,2 Mt)
 
Lempääläntien muutokset – Tiedote ja kartta (Pdf, 912 kt)   11.9.2018 Lempääläntie (tie nro 130) kavennetaan kaksikaistaiseksi syyskuun aikana noin 400 metrin matkalta Tampereella Koivistonkylän ja Lakalaivan välisellä alueella. Kavennus alkaa Koivistonkylän Prisman lähistöltä, ja nelikaistaisena tie jatkuu… Lue lisää ››
 
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy hakee lunastuslain (29.7.1977/603) mukaista lunastuslupaa uuden jätevedenpuhdistamon tarvitsemien viemäritunneleiden rakentamista ja käyttämistä varten. Käytöstä poistuvalta Viinikanlahden puhdistamolta jätevedet johdetaan paineviemärillä Vihilahteen, josta ne siirretään edelleen kallioviemärillä Sulkavuoreen. Raholan jätevedenpuhdistamon jätevedet johdetaan samaiseen Sulkavuoreen johtavaan… Lue lisää ››
 
Tampereen kaupunki tekee puunkaatotöitä Lempääläntien reuna-alueella Keskuspuhdistamo-hankkeen toimeksiannosta. Puuta raivataan tulevan puhdistamon huoltotunnelin suuaukon kohdalta korkeajännitelinjan eteläpuolelta. Tarkoitus on myöhemmin vuoden vaihteessa alkaa louhia huoltotunnelia keskuspuhdistamon tuleviin maanalaisiin tiloihin. Puuston raivaus alkaa viikolla 33 ja kestää arviolta kaksi… Lue lisää ››
 
29.6.2018 Keskuspuhdistamohankkeen pilaantuneiden maiden kunnostus- ja alueurakkaa teettää sekä Tampereen kaupunki että Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy. Keskuspuhdistamon osuus urakasta kohdistuu puhdistamon louhintoja valmistelevaan työhön (eli kallioalueen puhdistamiseen) sekä piha- ja liikennealueiden rakentamiseen. Tampereen kaupungin osuus käsittää pilaantuneiden maiden… Lue lisää ››
 
14.6.2018 Tampereen Sulkavuoreen muutaman vuoden sisällä nousevan keskuspuhdistamon rakennuslupa on myönnetty. Lupa mahdollistaa sekä jäteveden puhdistamiseen käytettävien luolatilojen rakentamisen että maanpäällisten rakennusten pystyttämisen. Suurhanke on muutenkin reippaassa myötätuulessa, sillä kesän aluksi saatiin myös vesilain mukainen lupa rakentaa Raholan… Lue lisää ››
 
13.6.2018 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ja Watrec Oy ovat solmineet suunnittelusopimuksen Sulkavuoreen tulevan biokaasulaitoksen suunnittelusta. Suunnittelutyöt alkavat välittömästi ja valmistuvat kesään 2019 mennessä. Keskuspuhdistamo rakentaa biokaasulaitoksen Sulkavuoreen tiedote 12.4.2018 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen (oikealla) ja… Lue lisää ››
 
29.5.2018 Sulkavuoren keskuspuhdistamon työmaa-alueella alkaa tiistaina 29.5.2018 ilta- ja yötyöt klo 17:30–03:00. Tällä halutaan varmistaa alueurakan pysyvän aikataulussa. Töihin kuuluu kaivuu- ja kuljetustyöt Sulkavuorelta Hylliniitynkadun meluvalliin ja Postitorvenkadun ja Särkijärvenkadun kulmaukseen rajautuvalle välivarastoalueelle. Ilta- ja yötyöt jatkuvat arviolta… Lue lisää ››
 
Sulkavuoressa aloitetaan räjäytystöitä tiistaina 15.5.2018. Alueella räjäytetään suurikokoisia kiviä ennen niiden kuljetusta. Räjäytyksiä tehdään arkisin klo 7-17 lähipäivien/viikkojen aikana. Ennen räjäytyksiä niistä ilmoitetaan voimakkaalla äänimerkillä. Töistä aiheutuu melua lähialueille; suurin meluhaitta on räjäytysten varoitusmerkkiääni. Räjäytystöiden aikana ajoneuvoliikenne, jalankulku… Lue lisää ››
 
13.4.2018 Puuston kaato Sulkavuoren rinteessä sekä läheisellä välivarastoalueella Särkijärvenkadun ja Postitorvenkadun kulmassa on saatettu loppuun ja puiden keruu vielä työn alla. Urakka-alueella työt jatkuvat työmaata ympäröivän aidan pystyttämisellä ja lemmikkien uurnaholville vievän polun rakentamisella. Pieneläinhautausmaan alueen opastus uusitaan… Lue lisää ››
 
Tiedote 12.4.2018 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon Oy:n lietteenkäsittelyratkaisuksi on valittu lietteen anaerobinen käsittely (mädätys) ja biokaasun hyödyntäminen omassa energiatuotannossa. Yhtiössä tehtiin selvitykset myös lietteen poltosta ja lietteen käsittelemisestä ulkopuolisen palvelutuottajan toimesta. Lisäksi tarkasteltiin vaihtoehtoa jossa biokaasu olisi myyty ja… Lue lisää ››
 
Sulkavuoressa alkaa puunkaato maanantaina 26.3.2018. Kuvassa puunkaatoalueet on merkitty keltaisella. Alueella liikkuessa tulee noudattaa varovaisuutta ja liikennerajoituksia. Kurssikeskuksenkatu, Postitorvenkatu ja Särkijärvenkatu ovat käytössä töiden ajan.
 
Töiden alkaessa tulee muutoksia ja rajoituksia. Työmaa-alue aidataan alkaen kurssikeskuksenkadulta. Kulkureitit pieneläinhautausmaalle ja pieneläinuurnaholville muuttuvat. Alla olevasta kartasta näkyy aidattu alue sekä uudet kulkureitit. Sulkavuori aluekartta
 
Sulkavuoren keskuspuhdistamon ensimmäinen rakennusurakka alkaa maalis-huhtikuussa. Yleisötilaisuus pidetään tiistaina 13.3.2018 klo 18.00 – 19.30 Tredun Koivistontien toimipisteessä, osoitteessa Koivistontie 31, Tampere Tilaisuudessa esitellään nyt alkavat rakennustyöt, siihen liittyvät työnaikaiset liikennejärjestelyt, aikataulut ja esim. pieneläinhautausmaan ja uurnaholvin uudet kulkureitit…. Lue lisää ››
 
Lehdistötiedote 12.2.2018 Uudella Sulkavuoren keskuspuhdistamolla syntyy jätevesilietettä vuodessa 60 – 70 000 tonnia. Jätevesilietteen käsittely ja loppusijoittaminen on tarkoitus ratkaista maaliskuun aikana. Päävaihtoehtoina ovat lietteen mädättäminen hapettomissa reaktoreissa ja siitä saatavan biokaasun tuotanto tai lietteen kuivaus lämmöllä ja… Lue lisää ››
 
Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pekka Pesonen on irtisanoutunut virastaan 1.2.2018 alkaen. Toimitusjohtajan haku käynnistetään mahdollisimman pian. Tampereen Veden johtokunta on valinnut tänään 31.1. toimitusjohtajan avoimen viran määräaikaiseksi hoitajaksi diplomi-insinööri Petri Jokelan 1.2.2018 alkaen. Hän työskentelee tällä hetkellä Tampereen… Lue lisää ››
 
Lehdistötiedote 1.2.2018 Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentaminen käynnistyy huhtikuussa 2018 ja valmistuu 2023-2024. Hankkeen kustannusarvio on tämän hetken kustannustasolla n. 300 miljoonaa euroa, jonka lisäksi kaikkien yhteistyökuntien alueella toimivat vesihuoltolaitokset ja Tampereen kaupunki tekevät hankkeeseen liittyviä omia töitä 20-30 miljoonan… Lue lisää ››
 
Insinööri Ari-Matti Ilkka on 1.1.2018 alkaen nimitetty projektipäälliköksi vastuualueenaan ensisijaisesti Keskuspuhdistamo-hankkeen siirtoviemärilinjojen ja niihin liittyvien rakenteiden toteuttaminen. Ilkka siirtyy Keskuspuhdistamo Oy:n palvelukseen A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n projektipäällikön tehtävistä.
 
Keskuspuhdistamo-hanke muodostuu Sulkavuoren keskuspuhdistamosta ja sinne johtavista siirtoviemäreistä. Hankkeessa siirrytään urakointivaiheeseen, urakoita toteutetaan 2018 – 2023 välisenä aikana. Keskuspuhdistamo-hanke haluaa kertoa yleisellä tasolla hankkeen toteutustavoista ja suunnitelluista urakkamuodoista. Tilaisuudessa kerrotaan myös, miten pk-yrittäjät voivat muodostaa yhteenliittymiä sekä kartoitetaan… Lue lisää ››
 
4.1.2018 Keskuspuhdistamo-hankkeen ensimmäinen urakka – aluerakentaminen – on tarjouskilpailussa, ja työt on tarkoitus aloittaa huhtikuun alussa. Alueurakassa tehdään alueelle johtava Sulkavuoren kuja ja toteutetaan rakennusalueen tasaus- ja rakennekerrokset. Lisäksi siirretään rakennusten alle jääviä Tampereen Veden päävesijohtoja ja tehdään… Lue lisää ››
 
1.12.2017 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ja Sweco PM ovat solmineet 30.11. sopimuksen keskuspuhdistamohankkeen hankintakonsultoinnista. Sopimus kattaa juridisen sekä sopimusteknisen konsultoinnin keskuspuhdistamon rakentamisen hankintoihin liittyen.
 
10.11.2017 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy hakee vesilain mukaista pohjavedenpinnan mahdollinen alentaminen Sulkavuoren alueella sekä valmistelulupaa. Aluehallintoviraston sivustolta löytyvät kuulutus 7.11-7.12.2017 ja siihen liittyvät hakemusasiakirjat. Linkistä https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1400305
 
10.11.2017 Keskuspuhdistamo-hanke käynnistää rakentamisvaihetta ja hakee siihen liittyen omistajiltaan lisärahoitusta yhtiöön sijoitetun vapaan oman pääoman (svop) muodossa. Lisärahoituksen tarkoituksena on vähentää lainarahan määrää, myöhentää korollisen vieraan pääoman nostoa ja pitää hankkeen vaikutukset jätevesimaksuihin kohtuullisena. Omalla pääomalla rahoitetaan mm…. Lue lisää ››
 
31.10.2017 Sulkavuoressa sijaitseva käytöstä poistettu pelastuslaitoksen ja rauniokoirien harjoitusalue siivotaan siellä olevasta rakennus- yms. jätteestä. Työt ovat alkaneet ja kestävät arviolta viikolle 47 saakka. Tässä yhteydessä aloitetaan myös puuston harvennus pilaantuneiden maiden alueelta sekä tulevalta puhdistamon tarvitsemalta maanpäälliseltä… Lue lisää ››
 
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n ympäristölupahakemuksen avoin yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 2.10.2017 klo 18:00-20:00, Tredun Koivistontien toimipisteessä, osoitteessa Koivistontie 31, Tampere Keskuspuhdistamon ympäristölupahakemus on parhaillaan kuulutettavana. Vireillä oleva lupahakemus löytyy Aluehallintoviraston nettisivulta https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1370510 Tilaisuudessa esitellään keskuspuhdistamohankkeen ympäristölupamenettely ja kerrotaan hankkeen… Lue lisää ››
 
Suunnitteluvaihe on päättynyt tältä erää kesäkuun lopussa, vaikka suunnitelmien kehittäminen eri tavoin jatkuu käytännössä koko hankkeen ajan. Erilaisia suunnitteluasiakirjoja muodostui 3 980 kpl. Puhdistamon käyttöönoton tavoitevuosi on 2024 jos louhintatöihin päästään vuoden 2019 alussa. Jo vuoden 2018 aikana… Lue lisää ››
 
Marko Männynsalo (FM, Ins AMK) on nimitetty 1.6. alkaen projektipäälliköksi vastuualueenaan Keskuspuhdistamo-hankkeeseen liittyvien siirtoviemärilinjojen toteuttaminen. Marko on aikaisemmin työskennellyt hankkeessa projekti-insinöörinä.
 
29.5.2017 Sulkavuoreen kallion sisään rakennettava jätevedenpuhdistamo käsittelee jatkossa Tampereen, Pirkkalan, Kangasalan, Lempäälän, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet. Nykyäänkin Pirkkalan jätevedet johdetaan Raholan puhdistamolle, joka poistuu käytöstä, kun uusi puhdistamo otetaan käyttöön. Viemärilinjoja rakentaminen sijoittuu vuosille 2018-2022 ja rakentamista pyritään… Lue lisää ››
 
Liitteenä kertomus toiminnasta vuonna 2016 Kertomus toiminnasta 2016
 
18.5.2017 Keskuspuhdistamo-hanke eteni, kun Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.5.2017 hankkeen edellyttämät 4 asemakaavaa: -Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentamisen mahdollistava asemakaava (Sulkavuori) Linkki aineistoon -Puhdistamon purku- ja tulojärjestelyiden rakentamiseen liittyvä Vihilahden asemakaava Linkki aineistoon -Purkutunnelin välillä Sulkavuori-Vihilahti rakentamisen mahdollistava kaava Linkki… Lue lisää ››