1. Rekisterinpitäjä
  Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, Voimakatu 11, 33100 Tampere.
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Kirsti Toivonen, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, Voimakatu 11, 33100 Tampere,
  sähköposti: kirsti.toivonen@keskuspuhdistamo.fi, puh. 040 740 1498.
 3. Rekisterin nimi
  Kolmannesvuosiraportin jakelulista.
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentamisen tilanteesta kertovan kolmannesvuosiraportin jakelu raportin erikseen tilanneille henkilöille. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettava tieto on sähköpostiosoite. Jos henkilö on tilannut kolmannesvuosiraportin postijakeluna, rekisteriin talletetaan henkilön nimi ja postiosoite. Luetteloa säilytetään laitoksen valmistumiseen asti, jos henkilö ei ole pyytänyt poistamaan tietojaan rekisteristä sitä ennen. Keskuspuhdistamo valmistuu arviolta vuoden 2024 aikana.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettava tieto saadaan asiakkaalta, kun hän pyytää saada liittyä jakelulistalle. Pyyntö voi tulla joko www-lomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai yleisötilaisuuksissa voi ilmoittautua jakelulistalle. Yksityishenkilöiden tietoja ei kerätä muista lähteistä. Viranomaisten ja päättäjien tiedot kerätään julkisista kanavista.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei julkaista.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Oikeus vaatia tiedon poistamista
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on mahdollisuus pyytää tietojensa poistamista milloin tahansa. Pyynnön voi esittää samoissa kanavissa, joissa tilauskin on tehty (puhelimitse, www-sivujen kautta tai yleisötilaisuudessa). Jokaisen kolmannesvuosiraportin jakelun yhteydessä annetaan ohjeet miten tulee toimia, jos haluaa tietonsa pois rekisteristä.

  5.8.2019