Materiaalipankki

Näiltä sivuilta löytyvät keskuspuhdistamohankkeesta tehdyt suunnitelmat, selvitykset ja ympäristövaikutusten arvioinnit. Tällä sivulla on viimeisin yleissuunnitelma ja raportit ympäristövaikutusten arvioinnista. Täältä löytyvät myös järjestettyjen asukas- ja yleisötilaisuuksien materiaalit.

Neljännesvuosiraportit ››

Hankinnat ››

Luontoselvitykset ››

Keskuspuhdistamon yleissuunnitelman tarkistus ››

Siirto- ja purkulinjojen yleissuunnitelman tarkistus ››

Lunastuslupaan liittyvät asiakirjat ja kartat (Rantaperkiö, Rautaharkko) ››

Asukastilaisuudet ››

Ympäristövaikutusten arviointiraportit ››

Suunnittelun 2016- materiaalia ››

Keskuspuhdistamo mediassa››

Keskuspuhdistamon esittelyvideot››