Materiaalipankki

Näiltä sivuilta löytyvät keskuspuhdistamohankkeen edistymisestä kertovat kolmannesvuosiraportit ja järjestettyjen asukas- ja yleisötilaisuuksien materiaalit. Täältä löytyy myös havainnekuvat ja kartta hankekokonaisuudesta. Linkit -osiosta löytyy mm. muiden vastaavien hakkeiden sivustoille linkit. 

Yhtiön graafinen ohjeistus löytyy kohdasta media.  

Kolmannesvuosiraportit

Yhtiön tilinpäätökset

Asukastilaisuudet

Havainnekuvat ja kartta

Lunastustoimitus 2019-605930

Linkit

Media