Valitse alla olevasta valikosta alue, minkä alueen töistä olet kiinnostunut. Vasemman laidan Työt päättyneet -valinta avaa näkyviin listauksen alueista, joilla työt on jo saatu valmiiksi. 

Rakentaminen

Keskuspuhdistamon rakentaminen aloitettiin vuonna 2018 ja tavoitteena on, että uusi jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2025. Hankekokonaisuuteen kuuluu jätevedenpuhdistamo Sulkavuoressa, siirtoviemärit ja kaksi pumppaamoa. Tarkempaa tietoa koko hankkeesta löytyy kohdasta hankekuvaus.

Keskuspuhdistamo-hankkeen toteutusvastuulla olevat siirtoviemärit ja pumppaamot kartalla.
Sulkavuoren keskuspuhdistamo, Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpumppaamot sekä siirtoviemäriverkosto kartalla.

Louhintatöihin liittyviä vastuukysymyksiä

Keskuspuhdistamon ja louhintaurakoitsijan välisiä vastuita säätelevät lainsäädäntö, yleinen oikeuskäytäntö sekä tilaajan ja urakoitsijan välinen urakkasopimus. Keskeisenä vastuunjakoperiaatteena on rakennusurakoiden yleisiin sopimusehtoihinkin kirjattu periaate:

Urakan toteuttamisessa kolmannelle henkilölle sekä tämän omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja haitasta vastaa urakoitsija. Urakoitsija ei ole kuitenkaan vastuussa vahingosta ja haitasta, joka on tehtävän toteuttamisen väistämätöntä seurausta ja jota hän ei ole voinut kaikkea mahdollista huolellisuutta noudattamallakaan välttää. Urakoitsija vastaa kuitenkin vahingosta, josta korvausvelvollisuus lain mukaan syntyy tuottamuksesta riippumatta.

Periaatteen taustalla on ajatus, että urakoitsijalla on oman alansa ammattilaisena kyky ja mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi työstä aiheutuviin tärinävaikutuksiin. Keskuspuhdistamolla ei näitä keinoja ole suoranaisesti käytössä.

Urakoitsija vastaa rakennustyön aiheuttamasta haitasta tai vahingosta. Vaatimukset kannattaa esittää urakoitsijalle välittömästi vahinkojen ilmaannuttua. Urakoitsija tekee jälkitarkastukset töiden päätyttyä katselmointialueella (kiinteistöt, jotka on alkukatselmoitu ennen louhintatöitä).

Keskuspuhdistamon vastuulla ovat ainoastaan sellaiset vahingot tai haitat, jotka ovat väistämätöntä seurausta työn toteuttamisesta. Esimerkkinä voidaan mainita Vihilahden urakka-alueen ja lähiympäristön työn jäljet, jotka Keskuspuhdistamo ennallistaa.

Tämä koskee vain louhintaurakoita. Muissa urakoissa on omat käytäntönsä.