Aluetiedotteet

Rakentaminen

Keskuspuhdistamon rakentaminen aloitettiin vuonna 2018 ja tavoitteena on, että uusi jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2025. Hankekokonaisuuteen kuuluu jätevedenpuhdistamo Sulkavuoressa, siirtoviemärit ja kaksi pumppaamoa. Tarkempaa tietoa koko hankkeesta löytyy kohdasta hankekuvaus.

Alla olevalta kartalta näkyy työmaiden sijoittuminen ja alustava aikataulu. Siirtoviemäritöitä pyritään yhdistämään muihin mahdollisesti samanaikaisesti käynnissä oleviin rakennus- ja kunnostustöihin, joten joitain osia voidaan toteuttaa jo kartalle merkittyjä vuosia aiemmin.

Ympäristöseuranta

Ympäristöseurantajärjestelmästä löytyy mm. louhintasuunnitelma, tietoa louhinnan etenemisestä, louheen ajoreitit ja seurannan havaintopisteet (melu, tärinä ja pohjavesi).

Linkki suositellaan avattavaksi Google Chrome -selaimella.

Lyhyt ohje järjestelmän käyttöön: EMO-käyttöohje (pdf)

Tekstiviestipalvelu

Sulkavuoren ja Vihilahden lähialueiden asukkaat voivat tilata tekstiviestipalvelun, jolla saa ilmoituksen seuraavasta räjäytyksestä noin 20 minuuttia aikaisemmin.  Viestipalvelun voi lopettaa koska tahansa vastaamalla tekstiviestiin siinä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Viestipalvelun saa käyttöönsä syöttämällä matkapuhelinnumeronsa alla olevaan kenttään. Valitse sitten  Vihilahti tai Sulkavuori tai molemmat sen mukaan minkä työmaan räjäytyksistä haluat saada ilmoitukset.

Ennen 17.4.2020 tehdyt tilaukset on liitetty Sulkavuoren tekstiviestipalveluun.

Louhintatöihin liittyviä vastuukysymyksiä

Keskuspuhdistamon ja louhintaurakoitsijan välisiä vastuita säätelevät lainsäädäntö, yleinen oikeuskäytäntö sekä tilaajan ja urakoitsijan välinen urakkasopimus. Keskeisenä vastuunjakoperiaatteena on rakennusurakoiden yleisiin sopimusehtoihinkin kirjattu periaate:

Urakan toteuttamisessa kolmannelle henkilölle sekä tämän omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja haitasta vastaa urakoitsija. Urakoitsija ei ole kuitenkaan vastuussa vahingosta ja haitasta, joka on tehtävän toteuttamisen väistämätöntä seurausta ja jota hän ei ole voinut kaikkea mahdollista huolellisuutta noudattamallakaan välttää. Urakoitsija vastaa kuitenkin vahingosta, josta korvausvelvollisuus lain mukaan syntyy tuottamuksesta riippumatta.

Periaatteen taustalla on ajatus, että urakoitsijalla on oman alansa ammattilaisena kyky ja mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi työstä aiheutuviin tärinävaikutuksiin. Keskuspuhdistamolla ei näitä keinoja ole suoranaisesti käytössä.

Urakoitsija vastaa rakennustyön aiheuttamasta haitasta tai vahingosta. Vaatimukset kannattaa esittää urakoitsijalle välittömästi vahinkojen ilmaannuttua. Urakoitsija tekee jälkitarkastukset töiden päätyttyä katselmointialueella (kiinteistöt, jotka on alkukatselmoitu ennen louhintatöitä).

Keskuspuhdistamon vastuulla ovat ainoastaan sellaiset vahingot tai haitat, jotka ovat väistämätöntä seurausta työn toteuttamisesta. Esimerkkinä voidaan mainita Vihilahden urakka-alueen ja lähiympäristön työn jäljet, jotka Keskuspuhdistamo ennallistaa.

Tämä koskee vain louhintaurakoita. Muissa urakoissa on omat käytäntönsä.