Kuvassa näkyy maan päälliset rakennukset ja kalliotiloihin sijoittuvat varsinaiset puhdistamotilat.
Näkymä moottoritien rampilta etelän suunnasta.
Näkymä portilta piha-alueelle .
Kaaviokuva havainnekuvien näkymistä puhdistamon pohjakuvassa.
Havainnekuva esiselkeytysaltaasta (kaaviokuvassa näkymä A).
Ilmastusallas (kaaviokuvassa näkymä B).
Jälkiselkeytysallas
Jälkiselkeytysallas (kaaviokuvassa näkymä C).
Käytävä 1 (kaaviokuvassa näkymä D).
Tekniikkakäytävä (kaaviokuvassa näkymä E).
Käytävä 5 ja lähtöallas (kaaviokuvassa näkymä F)
Havainnekuva Viinikanlahden pumppaamosta (arkkitehdin näkemys).
Hankkeen eri osien sijoittuminen kartalla. Keskuspuhdistamon toteutuskokonaisuuteen kuuluu Sulkavuoreen sijoittuva jätevedenpuhdistamo, Viinikanlahden ja Raholan jäteveden pumppaamot sekä siirtoviemäreitä reilun 12 kilometrin matkalle. Siirtoviemärit on merkitty kartalle punaisella ja sinisellä. Vihreällä on merkitty maanalaiset tuloviemäri- ja purkuviemäritunnelit Sulkavuoren ja Vihilahden välillä.