Hankinnat

Keskuspuhdistamohankkeen käynnissä olevat kilpailutukset

Leirintäkatu – Rantaperkiönkatu yhteisrakentamishanke

Sulkavuoren puhdistamon sähköurakka

 • Hankinta koskee Sulkavuoren keskuspuhdistamon sähköurakkaa (SULS). 
 • Neuvottelumenettelyssä, osallistujat valittu. 

Sulkavuoren puhdistamon LVI-urakka

 • Hankinta koskee Sulkavuoren keskuspuhdistamon LVI-urakkaa (SULLVI).
 • Neuvottelumenettelyssä, osallistujat valittu. 

Sulkavuoren puhdistamon prosessiputkisto- ja koneistourakka

 • Hankinta koskee Sulkavuoren keskuspuhdistamon prosessiputkisto- ja koneistourakkaa (SULKU).
 • Neuvottelumenettelyssä, osallistujat valittu. 

Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennustekniset työt

 • Hankinta koskee Sulkavuoren keskuspuhdistamon kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen rakennusteknisten töiden projektinjohtourakkaa (PJURAK). Projektinjohtourakka sisältää Sulkavuoden keskuspuhdistamon kalliotilojen rakenteiden sekä maanpäällisten rakennusten ja piha-alueiden rakentamisen. Valittava projektinjohtourakoitsija toimii Sulkavuoren keskuspuhdistamon päätoteuttajana.
 • Neuvottelumenettelyssä, osallistujat valittu. 

Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja pumppaamoiden instrumentointi- ja prosessiautomaatio

 • Sulkavuoren puhdistamon sekä Viinikanlahden ja Raholan pumppaamoiden instrumentointi- ja prosessiautomaatio
 • Neuvottelumenettelyssä, osallistujat valittu. 

Keskuspuhdistamohankkeen tulossa olevat hankinnat

Putkihankinta 5

 • Halkaisijaltaan 800 mm:n PE-paineviemäriputkien hankinta ja toimitus.Hankinta käynnistyy syksyllä 2021 ja se toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Pumppaamoiden rakennusurakat

 • Raholan ja Viinikanlahden jätevedenpumppaamoiden pää- ja sivu-urakoiden hankinnat käynnistyvät loppuvuodesta 2021.

Keskuspuhdistamohankkeen viimeaikaiset toteutuneet hankinnat

Sulkavuoren murskausurakka

 • KVL-Tekniikka Oy 26.3.2021

Jäteveden viettoviemäriputkihankinta

 • Uponor infra Oy 21.1.2021

Rakennuttamis- ja valvontapalvelut

Siirtoviemärin rakentaminen välillä Rahola-Satamakatu (PV1)

 • Lopen Maa ja Vesirakenne Oy 27.5.2020

Hatanpäänkadun yhteisrakentamishanke (PV7)

 • TerraWise Oy 29.4.2020

Siirtoviemärin rakentaminen välillä Härmälänoja – Leirintäkatu (PV4)

 • Hervannan Kaivin Oy 15.4.2020

Putkipainohankinta, vesistöön asennettavien jäteveden siirtolinjojen betoniset putkipainot

 • Onninen Oy 11.12.2019. Hankintapäätöksestä jätettiin markkinaoikeudelle valitus. Markkinaoikeus on 20.4.2020 antamassaan päätöksessä todennut, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti ja hylkäsi valituksen. Markkinaoikeuden päätös 17620f

Viinikanlahden johtolinjahanke välille Viinikanlahti-Hatanpäänkatu sijoittuvien johtolinjojen rakentamistyöt (PV6)

 • TerraWise Oy 15.11.2019

Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka, LOU2

 • Skanska Infra Oy 13.11.2019

Putkihankinta 3

 • Uponor Infra Oy 16.10.2019

Viinikanlahden pumppaamon suunnittelu

 • Pöyry Finland Oy 1.4.2019

Maastotutkimukset ja mittaukset, puitejärjestely

 • Maastotutkimukset; Geopalvelu Oy, Mitta Oy, Ramboll Finland Oy ja Taratest Oy 4.3.2019
 • Mittauspalvelvelut ja kantavuuskokeet; Geopalvelu Oy, Mittauspalvelu MP-Map Oy, Taratest Oy ja Ympäristösuunnittelu Oy Pirkanmaa 4.3.2019

Kunnallistekninen suunnittelu, puitejärjestely

 • FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Geopalvelu Oy, Pöyry Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja WSP Finland Oy 21.2.2019

Kunnallistekniset rakennuttajapalvelut, puitejärjestely

 • Ramboll CM Oy, Sitowise Oy ja Tamrap Oy, 15.3.2019