Hankinnat

Keskuspuhdistamohankkeen käynnissä olevat kilpailutukset

Siirtoviemäriurakka Satamakatu – Partola

 • Hankinta sisältää tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen siirtoviemäriurakan toteutuksen, johon sisältyy mm. noin 2 900 m pituisen paineviemärilinjan (2 x 800 mm) rakentaminen sekä muut kunnallistekniset ja katualueisiin liittyvät työt. Paineputkien hankinta ei sisälly urakkaan.
 • linkki hankintailmoitukseen: Hilma – Ilmoitus (hankintailmoitukset.fi)
 • Tarjousten jättöaika on 10.12.2021 kello 12.00.

 

Putkihankinta 4

 

Viinikanlahden ja Raholan pumppaamoiden rakennustekniset työt (PUMPRU)

Keskuspuhdistamohankkeen tulossa olevat hankinnat

Viinikanlahden ja Raholan pumppaamoiden prosessiputkisto- ja koneistourakka (PUMPKU)

 • Hankinta käynnistyy alkuvuodesta 2022.

 

Viinikanlahden ja Raholan pumppaamoiden LVIS-urakka (PUMPLVIS)

 • Hankinta käynnistyy alkuvuodesta 2022.

Keskuspuhdistamohankkeen viimeaikaiset toteutuneet hankinnat

Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennustekniset työt (PJURAK)

 • pääurakoitsija ja päätoteuttaja työyhteenliittymä Kreate Oy ja Aki Hyrkkönen Oy 29.6.2021

Sulkavuoren keskuspuhdistamon prosessiputkisto- ja koneistourakka (SULKU)

 • Skanska Infra Oy 29.6.2021

Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja pumppaamoiden instrumentointi- ja prosessiautomaatio (SULIA, PUMPIA)

 • Valmet Automation Oy 9.7.2021

Sulkavuoren puhdistamon sähköurakka (SULS)

 • Caverion Suomi Oy 9.7.2021

Sulkavuoren puhdistamon LVI-urakka (SULLVI)

 • Caverion Suomi Oy 9.7.2021

Leirintäkatu – Rantaperkiönkatu yhteisrakentamishanke (VV5)

 • Resolum Oy 29.6.2021

Sulkavuoren murskausurakka

 • KVL-Tekniikka Oy 26.3.2021

Jäteveden viettoviemäriputkihankinta

 • Uponor infra Oy 21.1.2021

Rakennuttamis- ja valvontapalvelut

Siirtoviemärin rakentaminen välillä Rahola-Satamakatu (PV1)

 • Lopen Maa ja Vesirakenne Oy 27.5.2020

Hatanpäänkadun yhteisrakentamishanke (PV7)

 • TerraWise Oy 29.4.2020

Siirtoviemärin rakentaminen välillä Härmälänoja – Leirintäkatu (PV4)

 • Hervannan Kaivin Oy 15.4.2020

Putkipainohankinta, vesistöön asennettavien jäteveden siirtolinjojen betoniset putkipainot

 • Onninen Oy 11.12.2019. Hankintapäätöksestä jätettiin markkinaoikeudelle valitus. Markkinaoikeus on 20.4.2020 antamassaan päätöksessä todennut, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti ja hylkäsi valituksen. Markkinaoikeuden päätös 17620f

Viinikanlahden johtolinjahanke välille Viinikanlahti-Hatanpäänkatu sijoittuvien johtolinjojen rakentamistyöt (PV6)

 • TerraWise Oy 15.11.2019

Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka, LOU2

 • Skanska Infra Oy 13.11.2019

Putkihankinta 3

 • Uponor Infra Oy 16.10.2019

Viinikanlahden pumppaamon suunnittelu

 • Pöyry Finland Oy 1.4.2019

Maastotutkimukset ja mittaukset, puitejärjestely

 • Maastotutkimukset; Geopalvelu Oy, Mitta Oy, Ramboll Finland Oy ja Taratest Oy 4.3.2019
 • Mittauspalvelvelut ja kantavuuskokeet; Geopalvelu Oy, Mittauspalvelu MP-Map Oy, Taratest Oy ja Ympäristösuunnittelu Oy Pirkanmaa 4.3.2019

Kunnallistekninen suunnittelu, puitejärjestely

 • FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Geopalvelu Oy, Pöyry Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja WSP Finland Oy 21.2.2019

Kunnallistekniset rakennuttajapalvelut, puitejärjestely

 • Ramboll CM Oy, Sitowise Oy ja Tamrap Oy, 15.3.2019