Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toiminta on alkanut 1.11.2015

Pirkanmaan merkittävin ympäristöinvestointihanke – Tampereen Sulkavuoreen rakennettava keskuspuhdistamo – on siirtynyt 1.11.2015 alkaen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n (Keskuspuhdistamo) vastuulle. Keskuspuhdistamon tehtävänä on hankkeeseen liittyvä suunnittelu, lupien hakeminen ja muu tarvittava valmistelu.

Hankkeeseen liittyvä tiedotus on myös siirtynyt uuden yhtiön vastuulle. Uudet tiedotteet sekä kaikki aikaisemmat raportit ja aineistot löytyvät keskitetysti osoitteesta www.keskuspuhdistamo.fi.

Yhtiön toimitusjohtajaksi on 1.11.2015 nimitetty DI Timo Heinonen ja tekniseksi johtajaksi
DI Petri Jokela.

Keskuspuhdistamon ja sen edellyttämien jätevesien johtamisjärjestelyiden suunnittelu etenee.
Parhaillaan ovat menossa jätevesien johtamisjärjestelyiden maastotyöt. Tunnelilinjoilla tehdään selvitystä pora- ja lämpökaivoista, mihin liittyen on oltu yhteydessä kiinteistönomistajiin mm. Härmälän, Sarankulman, Peltolammin ja Multisillan alueilla. Tietoja tarkennetaan tarpeen mukaan maastokäynneillä.

Putkilinjauksiin liittyvät Pyhäjärven vesistötutkimukset ovat alkamassa. Osana vesistötutkimuksia
tehdään mm. pohjan luotauksia ja tullaan ottamaan sedimenttinäytteitä. Vesistötutkimukset jatkuvat sääolosuhteista riippuen kevääseen 2016 asti.

Hankkeen osakaskunnille on lähetetty tiedustelut niiden sitoutumista hankkeen jatkovaiheisiin Tampereen Veden toimesta. Vastaukset on saatu Ylöjärveä lukuun ottamatta ja niitä käsitellään parhaillaan. Hanketta on valmisteltu Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedenkäsittelyn tarpeita silmälläpitäen.

Keskuspuhdistamon toteuttaminen edellyttää mm. asemakaavamuutosta, jonka valmistelu on käynnistynyt. Kaavoituksesta vastaa Tampereen kaupunki. Kaavahankkeen ja keskuspuhdistamon asukas- ja yleisötilaisuuksissa on mahdollisuus tutustua kaavoituksen etenemiseen tarkemmin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee aikataulun mukaan nähtäville tammikuussa 2016, ja ensimmäinen kaavoitukseen liittyvä asukastilaisuus on tarkoitus järjestää helmikuussa 2016.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy haluaa jatkaa keskustelevaa ja vuorovaikutteista työskentelyä hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankeen yhtenä tiedotuskanavana toimii postituslista. Listalle voi liittyä tilaamalla ja palautetta voi antaa hankesivuilla: www.keskuspuhdistamo.fi/yhteystiedot/ kohdasta Ota yhteyttä.

Lisätietoja:

Timo Heinonen
Toimitusjohtaja
puh. 040 820 2695
timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi