Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy aikoo tehdä suunnatun osakeannin

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitus esittää Tampereen kaupungille yhtiön osakepääoman korottamista ja suunnattua osakeantia. Tampere on toistaiseksi seudullisen jätevesiyhtiön ainoa omistaja. Suunnatulla osakeannilla on tarkoitus laajentaa yhtiön omistajapohjaa vastaamaan tulevan jätevedenpuhdistamon käyttäjäkuntia.

Ehdotuksen mukaan yhtiö keräisi suunnatulla osakeannilla hankkeen suunnitteluvaiheen rahoittamiseen 9,7 miljoonaa euroa (M€). Yhtiön omistajuus jakautuisi osakeannin jälkeen seuraavasti: Tampere 71,2 %, Ylöjärvi 8,5 %, Kangasala 7,6 %, Lempäälä 7,1 %, Pirkkala 5,1 %, Vesilahti 0,5 %. Rahoitusta tarvitaan mm. varsinaisen jätevedenpuhdistamon meneillään olevan suunnittelun rahoittamiseen sekä siihen liittyvien siirto- ja purkuviemärien suunnitteluun.

Keskuspuhdistamo-hankkeen tarkoituksena on turvata osakaskuntiensa jätevesien käsittely pitkälle tulevaisuuteen. Keskuspuhdistamon valmistuttua nykyisistä Tampereen kantakaupungin ja Lempäälän puhdistamoista voidaan luopua ja jätevesien käsittely tehostuu. Keskuspuhdistamo-hanke on Pirkanmaan merkittävin yksittäinen ympäristöinvestointi.

Osakepääoman korotusta käsitellään Tampereen kaupungin liiketoimintajaostossa 28.1.2016.

Lisätietoja:

Timo Heinonen
Toimitusjohtaja
puh. 040 820 2695
timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi