Tampereen seudulla noin 300 000 henkilön jätevedet johdetaan kunnalliseen viemäriin ja sitä kautta jäteveden puhdistamoille. Jäteveden puhdistuksen avulla ehkäistään likaisen veden aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja. Valtaosa jätevesistä käsitellään nykyisin 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa Tampereella sijaitsevissa Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoissa sekä Lempäälän jätevedenpuhdistamossa.

Nykyisten puhdistamojen käsittelykapasiteettia ja puhdistustehoa on parannettu vuosien saatossa, mutta väestömäärän kasvun ja kiristyvien puhdistusvaatimusten vuoksi tarvitaan uusia kustannustehokkaita ratkaisuja puhdistamiseen.
Uutta keskuspuhdistamoa ja lietteenkäsittelylaitosta suunnittelee Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy. Hankkeessa on mukana kuusi kuntaa: Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Tavoitteena on Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaa toteuttava jätevedenkäsittelyn perusratkaisu Tampereen seudulle useiksi kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Jäteveden puhdistuksen kapasiteettia tarvitaan lisää väestönkasvun vuoksi. Myös puhdistusvaatimukset kiristyvät ja vaativat tekniikan uusimista.

Uusi Keskuspuhdistamo arvioidaan otettavan käyttöön vuonna 2023. Nykyisten Raholan, Viinikanlahden ja Lempäälän puhdistamoiden alueille rakennettaisiin uudet jäteveden pumppaamot tai muut jätevesien siirron edellyttämät rakenteet. Alueilta vapautuu myös tilaa uusiin maankäytön tarpeisiin. Puhdistamon mitoitusennusteessa liittyjämääräksi vuonna 2040 on arvioitu 429 000 asukasta.

Sulkavuoren alueelle suunnitellun keskuspuhdistamon asemakaavoitus alkaa. Asemakaava-alue sisältää kaksi maanalaista ja kaksi maanpäällistä kaavaa, joita käsitellään yhtenäisenä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25.2.2016 saakka Tampereen kaupungin verkkosivuilla ja palvelupiste Frenckellissä (osoitteessa Frenckellin aukio 2B) ja palautetta voi antaa esilläoloajan Tampereen kaupungin kirjaamoon PL 487, 33101 Tampere tai kirjaamo@tampere.fi

Lisätietoja:

Tampereen kaupungin tiedote asemakaavasta:
http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2016/01/29012016_2.html

Nähtävillä oleva kaava:
RAUTAHARKKO, TAATALA, RANTAPERKIÖ, LAKALAIVA, XXII (HATANPÄÄ), Tampereen seudun keskuspuhdistamo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavat nro 8610-8611 ja maanalaiset asemakaavat nro 8612-8613. (TRE:313/10.02.01/2016)
http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8610