29.2.2016
Laitoksen loppupään suunnittelukokous #2
Laitoksen suunnittelu etenee siten, että laitosta käydään pienissä osissa läpi, prosessin mukaisessa järjestyksessä. Suunnitelmien tasoa tarkennetaan vaiheittain yleissuunnittelutasolta toteutussuunnitelmiksi.
Kokouksessa käytiin läpi tilaajan kommenttien mukaisesti muokatut suunnitelmat koskien hiekkasuodatusta ja purkujärjestelyitä.

19.2.2016
Koneistopalaveri

Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia. Koneistopalavereiden tarkoituksena on esitellä tilaajalle ja erityisesti käyttöhenkilökunnalle valittuja prosessi- ja koneistoratkaisuja päälaitteiden ja prosessien osalta. Tilaajalle esitellään useampia toteutusvaihtoehtoja, joista tilaaja valitsee mieleisensä vaihtoehdon toteutussuunnitteluun.
Helmikuun kokouksessa käytiin läpi varapurkupumppaamon toteutustapaa, purkujärjestelyitä ja liityntöjä lääkeaineidenpoistoyksikköön.

11.2.2016
Purkutunnelia koskeva riskityöpaja

Osana hankesuunnittelua tarkastellaan jatkuvasti mahdollisia riskejä ja määritetään toimenpiteitä, joilla niihin voidaan varautua. Keskeisessä asemassa hankkeen riskienhallinnassa ovat riskityöpajat, joissa eri näkökulmien edustajat käsittelevät riskejä yhdessä.
Helmikuun riskityöpajassa tunnistettiin ja arvioitiin purkutunneliin liittyviä riskejä, joiden seurauksena voidaan joutua turvautumaan varapurkujärjestelmän käyttöön. Riskitarkastelua täydennetään kevään 2016 kuluessa mm. tarvittavien toimenpiteiden sekä niihin liittyvien vastuiden ja aikataulun määrittelyllä.

5.2.2016
Laitoksen loppupään suunnittelukokous # 1

Laitoksen suunnittelu etenee siten, että laitosta käydään pienissä osissa läpi, prosessin mukaisessa järjestyksessä. Suunnitelmien tasoa tarkennetaan vaiheittain yleissuunnittelutasolta toteutussuunnitelmiksi.

Laitoksen loppupään suunnittelun ensimmäinen tilasovituskokous pidettiin helmikuun alussa. Kokouksessa suunnitelmia jatkettiin laitoksen loppupään hiekkasuodatuksen ja purkujärjestelyiden osalta.

4.2.2016
Polttolaitospalaveri

Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.

Kokouksessa käytiin läpi polttolaitoksen toteutustapaa ja eri mahdollisuuksia laitoksen hankinta- ja toimintatavaksi.

3.2.2016
Siirto- ja purkujärjestelmät, suunnittelukokous 6

Linjan suunnittelu etenee linjakohtaisesti. Suunnitteluosuudet on työteknisesti nimetty osalinjoittain:
A-osuus kattaa tunneli- ja putkilinjaukset välillä Viinikanlahti-Vihilahti, sisältäen purku- ja varapurkulinjat
B-osuus kattaa Rahola-Pirkkala-Vihilahti siirtolinjat
C-osuus kattaa Lempäälä-Peltolammi-Vihilahti siirtolinjat

Tammikuun aikana on raportoitu pora- ja maalämpökaivojen selvitys, vesistöluotaukset ovat valmistuneet ja aloitettiin purkuputken linjan suunnittelu. Maastotyöt etenevät linjalla A. Linjaosuuksille on laadittu hankekortit. Purku- ja varapurkujärjestelmään liittyviä selvityksiä on jatkettu.

Keskeisimpiä asioita kokouksessa olivat kalliotutkimusten vaikutukset tunnelilinjauksiin, purkutunnelin tason määrittely (liittyy laitoksen purkujärjestelmään ja mittauksiin), varapurkujärjestelmään liittyvien selvitysten laatiminen sekä kaavoituksen valmistelut.