8.12.2015
Siirto- ja purkujärjestelmät, suunnittelukokous 5

Linjan suunnittelu etenee linjakohtaisesti. Suunnitteluosuudet on työteknisesti nimetty osalinjoittain:
A-osuus kattaa tunneli- ja putkilinjaukset välillä Viinikanlahti-Vihilahti, sisältäen purku- ja varapurkulinjat
B-osuus kattaa Rahola-Pirkkala-Vihilahti siirtolinjat
C-osuus kattaa Lempäälä-Peltolammi-Vihilahti siirtolinjat

Joulukuun aikana on viety eteenpäin pora- ja maalämpökaivojen selvitystä, maastotöitä eri linjaosuuksilla, vesistöluotausasioita, purkulinjan mallinnusasioita, osakaskuntien ilmoitusten vaikutuksia linjojen aikatauluihin sekä purku- ja varapurkujärjestelmään liittyvien selvitysten täydentämisiä.

Keskeisimpiä asioita kokouksessa olivat pora- ja kaivoselvitysten puuttuvien vastausten selvittäminen, maastotyötulosten analysointi ja mahdollisen lisätutkimustarpeen selvittäminen, purku- ja varapurkujärjestelmään liittyvien selvitysten laatiminen sekä kaavoituksen OAS- vaiheen valmistelut.

4.12.2015, 8.12.2015, 21.12.2015
Allastilojen tilasovitukset

Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.

Puhdistamon allastilojen tilasovitukset ovat yksi esimerkki teemakohtaisista kokouksista. Joulukuun aikana läpi käytyihin allastiloihin kuuluvat esiselkeytys, ilmastus ja jälkiselkeytys. Tiloista käytiin läpi mm. allastilojen käytävien tarvittavat ajokorkeudet. Korkeuksien on oltava riittävät kohdasta riippuen kemikaalikuljetuksille, huolloille ja pelastusajoneuvoille sekä tarvittaville tekniikoille (IV, koneistot). Korkeuksien optimoiminen on tärkeää, jotta samalla voidaan hallitaan kustannuksia.

3.12.2015
Kaavoituskokous

Kaavoitusprosessin käynnistämistä valmisteltiin kokouksessa, jossa olivat paikalla kaavoituksen, Keskuspuhdistamo Oy:n, Tampereen Veden sekä suunnittelukonsulttien edustajat. Osallistujat keskustelivat mm. tulevasta kaavoituksesta, eri kaavavaiheiden ja hankesuunnittelun liittymisestä toisiinsa sekä palautteen keräämisestä. Kaavoituksen ja hankesuunnittelun välinen yhteydenpito on tärkeää, jotta molemmissa prosesseissa osataan ottaa kaikki olennaiset asiat huomioon riittävällä tasolla.