1.3.2016 HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelu käynnistyy

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n uudelle jätevedenpuhdistamolle louhitaan parhaillaan tiloja Espoon Blominmäen kallion sisään. HSY:n hallitus valitsi rakentamisen toteutussuunnittelijat puhdistamolle, joka valmistuttuaan vuonna 2020 alkaa puhdistamaan 400 000 asukkaan jätevesiä huipputehokkaasti.

– Tavoitteemme puhdistamon toimintavarmuuden, energiatehokkuuden ja puhdistustulosten osalta ovat korkealla, joten hyvän suunnittelun merkitystä näin merkittävässä rakennushankkeessa ei voi liikaa korostaa. Ei myöskään pidä unohtaa hankkeen rakentamisajan työllistävää vaikutusta, toteaa toimitusjohtaja Raimo Inkinen.
HSY:n vesihuollon henkilöstöä osallistuu Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelun ohjaukseen. Suunnittelua koordinoi ja osaltaan ohjaukseen osallistuu pääsuunnittelijaksi jo aiemmin valittu FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n työyhteenliittymä. Nyt puhdistamon toteutussuunnitteluun valittiin loput suunnittelijat kolmeen toimeksiantoon jaettuina.

Pöyry Finland Oy sai tehtäväkseen rakennustöiden suunnittelun. Tähän sisältyy muun muassa laitoksen rakennus- ja arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, aluesuunnittelu sekä maan päälle tulevien rakennusten geotekninen suunnittelu.
Pöyry Finland Oy sai myös sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelun, joka kattaa luolatilojen, maanpäällisten rakennusten ja puhdistusprosessin näiden alojen suunnittelutarpeet, myös talotekniikan rakennusautomaation.
Pöyry Finland Oy sai myös sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelun, joka kattaa luolatilojen, maanpäällisten rakennusten ja puhdistusprosessin näiden alojen suunnittelutarpeet, myös talotekniikan rakennusautomaation.
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n työyhteenliittymä sai tehtäväkseen laitosteknisen suunnittelun. Tähän sisältyy muun muassa puhdistamon laitos- ja layoutsuunnittelu, koneisto- putkisto- ja hydraulinen suunnittelu, LVI-suunnittelu ja räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-suunnittelu.

Arvion mukaan vuoden 2017 loppupuolella voidaan aloittaa puhdistamon kalliotilojen louhinnan jälkeinen rakentaminen. Puhdistamon toimintojen keskittyminen pitkälti kalliotiloihin ja syrjäinen sijainti asutukseen nähden vähentävät rakennusaikaista häiriötä ympäröiville asukkailla. Puhdistamokompleksi sulautuu aikanaan hyvin ympäristöönsä ja siellä päästään erinomaisiin puhdistustuloksiin: typen osalta yli 90 prosentin ja fosforin osalta yli 96 prosentin poistotehoa.

Lisätietoa
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/vesihuolto/jatevedenpuhdistus/blominmaki