4.3.2016 Alustava louhinnan ympäristöselvitysalue

Sulkavuoren louhinnan ympäristöselvitysalueella on arvioitu rakennusten alustavaa riskitasoa ja perustamista.

Lisätietoja Materiaalipankista
http://www.keskuspuhdistamo.fi/materiaalipankki/suunnittelun-2016-materiaalia/