29.4.2016
Viestintäkokous

Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia. Viestintäkokouksia pidetään n. 1-2 kk välein tarpeen mukaan. Tavoitteena on varmistaa sidosryhmien tiedonsaanti hankkeesta.

Kokouksessa keskusteltiin suunnitteluhankkeeseen ja kaavoitukseen liittyvästä vuorovaikutuksesta ja viestinnästä. Esillä olivat tulevan ulkoilmapäivän ja maastokävelyn lisäksi mm. esittelyaineistojen päivittäminen ja näkemämallinnuksen tekeminen.

18.4.2016
Maanpäällisten tilojen ja tekniikkakäytävän tilasovitus, kokous 2

Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.

Kokouksessa käytiin LVI-suunnittelun (lämpö, vesi, ilmanvaihto) osalta läpi puhdistamon energiataseeseen, ilmanvaihtoon, savunpoistoon, talousveteen, lämmitykseen ja automaatioon liittyviä asioita. Maanpäällisten tilojen lisäksi käsiteltiin myös piha-alueeseen, hulevesiin ja piippuun liittyviä ratkaisuja.

11.4.2016
SIA-suunnittelukokous

Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.

SIA-suunnittelun (sähkö, instrumentointi ja automaatio) osalta kokouksessa käytiin läpi sähkönjakelun suunnittelua, varavoimaan liittyviä tilaratkaisuja ja SIA-tietomallinnussuunnittelun tilannetta.

8.4.2016
Kaavoituskokous

Kaavakokouksessa 8.4. esillä olivat mm. kaavaprosessiin liittyvän viranomaisneuvottelun anti, erilaiset käynnissä olevat taustaselvitykset liittyen mm. liikenteeseen ja luontoon. Keskusteltiin alustavista ehdotuksista liittyen kaavamääräyksiin ja –merkintöihin. Lisäksi keskusteltiin tulevista kaavaa sekä puhdistamon suunnittelua koskevista mahdollisista vuorovaikutustilaisuuksista.