8.7.2016

Pirkkalalainen Taratest Oy tutki Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimeksiannosta tammi-heinäkuun aikana Tampereen Sulkavuoren kallioperää erilaisilla tutkimusmenetelmillä:

Kallionäytekairaukset:

Tehtiin 9 reikää joista otettiin kallionäytteet. Tyypillinen reiän pituus oli 60-100 metriä.
Tällä tutkimuksella määritettiin kallion rakennusgeologisia ominaisuuksia, kuten: vedenjohtavuutta, kivilajia, kalliolaatua, rapautumista, rakoilun määrä ja avoimuutta sekä mitata rakosuuntia ja selvitettiin mahdollisten ruhjevyöhykkeiden sijainnit ja ominaisuudet.

Jännitystilamittaukset (GRM Services Oy):

Jännitystilamittauksilla selvitettiin kallioperän tasojännitystiloja. Mittauksia tehtiin kahdesta reiästä 10 mittausta kustakin.

Seismiset refraktioluotaukset (GRM Services Oy):

Näillä pienillä räjäytyspanoksilla ja räjäytyksiin liittyvää seismistä aaltoa tarkkailemalla selvitettiin kalliopinnan korkeusasemaa sekä mahdollisia ruhjeita. Yhteensä luodattiin 2 575 metriä 7 luotauslinjassa.

Lisäksi tehtiin porakonekairauksia ja asennettiin pohjaveden havaintoputkia.

Kenttätutkimukset on nyt saatu suoritetuiksi ja raportoitua. Lopullisten johtopäätösten tekeminen on vielä kesken, mutta yleisenä ennakkotietona kuitenkin voidaan sanoa, että yllättäviä tietoja kallioperästä tai sen heikkousvyöhykkeistä ei tutkimusten aikansa saatu.

Sulkavuoren alueella on vielä muutama keskeneräisesti viimeistelty tutkimusreikä, jotka urakoitsija kunnostaa heinäkuun aikana.

Lisätiedot:
Timo Heinonen
toimitusjohtaja