28.6.2016 LVI (lämpö, vesi, ilmastointi) -palaveri sähkölaitoksen kanssa
Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.
Kokouksessa käytiin läpi kaukolämpöliitoksen periaatteita ja vaihtoehtoja Tampereen sähkölaitoksen kanssa. Vaihtoehtoja keskuspuhdistamon energiataseen hallintaan selvitetään. Keskuspuhdistamo varautuu toiminnassaan myös mahdollisiin vikatilanteisiin kuten kaukolämpöseisokkeihin.

28.6.2016 Suunnittelukokous/Koneistomallin hyväksyntä
Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.
Kokouksessa käytiin läpi mm. tarkennettuja materiaalivalintoja, mitoituksia ja koneistukseen liittyvien mallinnusten tuloksia. Keskusteltiin varavoimaratkaisusta.

27.6.2016 Yleisilmepalaveri
Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.
Kokouksessa käsiteltiin puhdistamon vaihtoehtoisia yleisilmeitä, jotka tullaan myöhemmin esittelemään kaupunkikuvatoimikunnalle.

23.6.2016 Siirto- ja purkujärjestelmät, purkuputken sijoittaminen Pyhäjärveen
Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.
Kokouksessa käsiteltiin KVVY:n (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry) kanssa keskuspuhdistamon purkuputken sijoittamista Pyhäjärveen. Purkuputken päälle on alustavasti määritelty paikka, jonka osalta tehdään tarkempia selvityksiä. Virtaama-, pohjasedimentti- ja mikrobiologiset tutkimukset jatkuvat putken sijoitusta ja ympäristölupaa varten.

21.6.2016 Siirto- ja purkujärjestelmät, suunnittelukokous 10
Linjan suunnittelu etenee linjakohtaisesti. Suunnitteluosuudet ovat työteknisesti nimetty osalinjoittain: A -osuus kattaa tunneli- ja putkilinjaukset välillä Viinikanlahti-Vihilahti, sisältäen purku- ja varapurkulinjat. B -osuus kattaa Rahola-Pirkkala-Vihilahti siirtolinjat.
Kokouksessa ilmoitettiin, että A-linjan suunnittelu välillä Viinikanlahti-Vihilahti keskeytetään toistaiseksi. Kokouksessa käytiin läpi Raholan ja Satamakadun pumppaamon toiminnallisuutta, purkutunnelin tyhjennystä sekä linjojen suunnitteluratkaisuja.

17.6.2016 Kaavoituskokous
Kaavoituskokouksessa käytiin läpi, miten erillisselvitykset ovat edenneet edellisen kokouksen jälkeen. Keskeisenä asiana oli sen hetken kaavaluonnokseen tutustuminen ja kaavamerkinnöistä keskustelu. Kokouksessa käytiin läpi myös osallisilta mm. ulkoilmatapahtumassa saatua palautetta, kuten Sulkavuoren Exit -kuilujen koko, Sulkavuoren lakialueiden säilyminen ja Vihilahden soutuvenepaikkojen ja kevyenliikenteen reittien järjestäminen.

16.6.2016 Paloteknisen suunnittelun asiat
Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.
Kokouksessa käytiin läpi paloteknisiä suunnitelmia, joissa on käsitelty mm. erilaisia paloteknisiä ratkaisuja, poistumisreittejä, savunpoistoa ja sammutusjärjestelmää.

7.6.2016 Suunnittelukokous/ TEH-tietomallikatselmus
Tässä kokouksessa pääasiana oli keskuspuhdistamon koneiston (TEH) 3D -tietomallin läpikäynti. Käsiteltyjä asioita olivat mm. yhteiskannakointi, koneistosuunnittelun tämän hetkinen tilanne yleisesti sekä materiaalivalinnat. Arkkitehtisuunnittelun osalta käytiin läpi puhdistamon miehityssuunnitelma ja sovittiin tarvittavista tarkennuksista. LVI -suunnittelun osalta käytiin läpi erilaisia ilmanvaihdon tehostuskäytön tilanteita sekä puhdistamon piipun mitoitusta. Käytiin läpi myös laitoksen ohjaustapaselostusten luonnokseen saadut kommentit.

3.6.2016 SIA (Sähkö, Instrumentointi ja Automaatio) -suunnittelukokous
Hankkeen suunnittelun aikana pidetään useita teemakohtaisia kokouksia.
SIA -suunnittelukokouksessa käytiin läpi puhdistamon varavoimaan, sähkökaapelointeihin, maadoitusjärjestelmään, sähkönjakeluun, instrumentointiin ja tietomallinnukseen liittyviä asioita.