1.7.2016 Asemakaavoituksen ja hankesuunnittelun työpalaveri
Kokouksessa käytiin läpi Sulkavuoren alustavan kaavaluonnoksen kaavamerkintöjä ja määräyksiä. Kokouksessa käsiteltiin mm. savupiipun ja rakenteiden korkeusmerkintöjä, maanalaisen ja maanpäällisen tilan rakennusoikeutta, pelastustielinjauksia ja hulevesien hallintaa.