11.11.2016

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy teettää lautalta tehtäviä painokairauksia Pyhäjärvellä 14.11 alkaen. Työt kestävät noin kolme viikkoa. Tutkimuksen tekee Insinööritoimisto Geotek Oy, joka on erikoistunut vesialueiden pohjatutkimuksiin.

Työn aikana tutkimuslautta liikkuu välillä Raholan jätevedenpuhdistamo – Pirkkalan Haikka sekä suunnitellun puhdistetun jäteveden purkuputken linjalla Vihilahdesta luoteeseen. Töitä tehdään myös pimeän aikaan, jolloin lautta on voimakkaasti valaistu. Pohjatutkimukset eivät aiheuta melua tai muuta haittaa.
Tutkimusta tehdään Pyhäjärven pohjan lujuuden selvittämiseksi. Samassa yhteydessä otetaan rannoilta sedimenttinäytteitä järven pohjan tilan pilaantuneisuuden arvioimiseksi. Lisäksi tehdään järven pohjasta kartta kaikuluotaamalla.

Välille Rahola – Haikka tullaan toteuttamaan paineviemäri, jolla johdetaan Raholan jätevedenpuhdistamolle nykyisin tulevat jätevedet Pirkkalan Haikkaan ja täältä edelleen Sulkavuoren keskuspuhdistamolle. Puhdistetut jätevedet johdetaan Sulkavuoren keskuspuhdistamolta Vihilahden kautta Pyhäjärveen.

Tutkimuskartat vesistötutkimuksista:

tutkimusohjelma-rahola-satamakatu

tutkimusohjelma-purkuputki