30.11.2016 KAT-/RAK-/ARK-suunnittelun yhteensovituspalaveri
Palaverin tarkoituksena oli yhteen sovittaa suunnitelmapiirustuksia erityisesti siltä osin, miten kallioviiva esitetään niissä. Arkkitehti- ja rakennesuunnitelmapiirustusten yhteensovittaminen valmistuu piakkoin.

29.11.2016 Suunnittelukokous 14 – OT2
Kokouksessa käytiin läpi siirto- ja purkulinjojen suunnitteluun liittyvien käynnissä olevien ja valmistuneiden tutkimusten, kuten pohjavesiputkiohjelma, sedimenttinäytteiden tutkimusohjelman, vesistökairauksien ja muiden pohjatutkimusten tilanne. Lisäksi kerrattiin suunnittelutilanne linjakohtaisesti.

24.11.2016 Koordinaatiokokous #10
Kuten koordinaatiokokouksissa on ollut tapana, käytiin läpi kaikkia erillisiä osatehtäviä koskevia hallinnollisia asioita, tiedotus-, aikataulu- ja kaavoitusasioita, tietomallinnukseen ja laadunvarmistukseen liittyviä ajankohtaisia asioita. Lisäksi käytiin läpi kunkin osatehtävän suunnitteluvaiheet. Aikataulun mukaan suunnittelu on valmis 31.3.2017.

22.11.2016 Suunnitelmakatselmus
Katselmuksen aiheena oli yleisten arkkitehtuurisuunnitelmien esittely ja betonimateriaalin tyypitys. Tarkempina aiheina käytiin läpi betonin koostumusta ja pinnoitusta sekä rakennuksiin liittyviä asioita, kuten ikkunoiden, ovien, portaiden ja kaiteiden tyyppejä ja muita kalusteita ja varusteita.

21.11.2016 Keskiosan suunnitelmien esittely
Prosessin keskiosan eli (etuselkeytys–jälkiselkeytys) suunnitelmia esiteltiin arkkitehtuuri- sekä prosessin koneisto- ja putkistosuunnittelun osalta. Muiden osuuksien suunnitelmien läpikäynti siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

16.11.2016 Kaavakokous
Käytiin lävitse suunnittelu- selvitys- ja kaavoitustilanne. Selvitysten viimeistelyt ovat työn alla, ja kaava on menossa yhdyskuntalautakunnan esityslistalle 5.12.2016.

14.11.2016 Rakennesuunnitelmien läpikäynti

Jatkettiin edellisessä, 8.11. pidetyssä, kokouksessa aloitettua alkupään suunnitelmien läpikäyntiä rakennesuunnitelmien osalta.

14.11.2016 Ympäristöluvan valmistelukokous
Puhdistamon ympäristölupaan, vesistöjohtoihin ja purkupaikkaan liittyviä asioita esiteltiin ja käytiin lävitse ELY-keskuksen edustajien kanssa.

11.11.2016 Omien asiantuntijoiden arviointikokous – Alkupään suunnitelmien esittely (tuloallas–hiekanerotus)
Keskuspuhdistamon ja Tampereen Veden asiantuntijoiden yhteinen kommentointikokous, jossa käsiteltiin otsikkokohdan kommenteille luovutettuja suunnitelmia.

10.11.2016 Laaturyhmän kokous – Alkupään suunnitelmien arviointi (tuloallas–hiekanerotus)
Hankkeen laaturyhmän muodostaa neljä erittäin kokenutta eri rakentamisalojen (prosessit, koneistot, kalliorakentaminen ja rakenteet) asiantuntijaa. Ryhmä arvio, kommentoi ja kehittää suunnittelun tuottamaa materiaalia. Kommentteja käydään läpi tilaajan kanssa suunnittelun aikataulun mukaisesti.

8.11.2016 Suunnittelukokous – Alkupään suunnitelmien esittely (tuloallas–hiekanerotus)
Suunnittelukokouksessa käytiin läpi puhdistamon yleisilmeen suunnittelua, urakkajakoa sekä esiteltiin prosessin alkupään arkkitehti-, koneisto-, rakenne-, SIA- ja LVI-suunnitelmia. Lisäksi keskusteltiin LVI-suunnittelun periaatteista.

7.11.2016 Sähkölaitospalaveri
Palaverissa Tampereen Sähkölaitos Oy:n kanssa keskusteltiin Keskuspuhdistamon liittymistä sähköverkkoon. Pääliittymänä toimii todennäköisesti Rautaharkon suunta, josta tuodaan kaksi syöttökaapelia Keskuspuhdistamolle. Palaverissa käytiin läpi myös asemapiirustuksia liittymiskaapeloinneista sekä työmaasähköistystä.