21.12.2016
TAMPEREEN SEUDUN KESKUSPUHDISTAMON SUUNNITELMAT LÄHES VALMIIT

Faktoja:
– Keskuspuhdistamo puhdistaa tulevaisuudessa (2040) 430 000 asukkaan sekä alueen elin-keinotoiminnan jätevedet.
– Tampereen seudun keskuspuhdistamo on useiden kuntien yhteishanke. Osakaskuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.
– Tavoiteaikataulu:
o suunnitelmat valmistuvat keväällä 2017
o esitöiden aloitus 2018
o louhintojen aloitus 2019
o rakennustyöt valmiina 2023
o käyttöönotettu vuoden 2024 puolivälissä

Tampereen seudun keskuspuhdistamon suunnittelu on loppusuoralla. Syksyllä 2015 käynnistynyt mittava yksityiskohtainen suunnittelutyö saadaan päätökseen keväällä 2017. Tänä aikana on hiottu Sulkavuoren kallioon sijoittuvan varsinaisen puhdistamon tilaratkaisuja, jäte-vedenpuhdistuksen teknisiä ratkaisuja ja ratkaistu jätevesien johtamisjärjestelyihin liittyvät kysymykset. Puhdistustekniikka on korkeatasoinen mutta koeteltu biologis-kemiallinen prosessi. Hyvää on myös mahdollisuudet laajentaa puhdistamoa merkittävästi, mikäli tulevaisuudessa tarvetta tulee.

Myös maanpäällisten rakennusten julkisivut valmiina
Hankkeen julkisivukuvat esiteltiin kaupunkikuvatoimikunnalle 7.12.2016, ja ne saivat osakseen suopean vastaanoton. ”Laitoksen maanpäälliset rakennukset ovat esimerkki uudenlaisesta veistoksellisesta ja ympäristöä kunnioittavasta laitosarkkitehtuurista”, kuvaa suunnittelusta vastannut arkkitehti Harri Mutka Rambollilta. ”Laitoksen korkeissa rakennusosissa on käytetty verhouksena ympäristöä peilaavaa ja veteen rinnastuvaa ruostumatonta peltiä sekä lasia”, Mutka jatkaa ja kertoo, että julkisivun vähäeleisellä arkkitehtuurilla ja läpikuultavilla lasilankkupinnoilla on haluttu korostaa avoimuutta ja nostaa esille laitoksen sisältämä tekniikka. Pimeän aikaan näkymää korostetaan valaistuksella.

Näkymä rampilta
Näkymä rampilta

Pääsisäänkäynti
Pääsisäänkäynti

Lisää kuvia tiedotteen lopussa.

Kaukonäköistä ja innovatiivista pirkanmaalaisuutta
Keskuspuhdistamohanke on Pirkanmaan suurin yksittäinen ympäristöinvestointi ja samalla myös mittava kiertotalouden hanke. Keskuspuhdistamon rakentamisen liittyminen pirkanmaalaiseen teolliseen historiaan ja seudun puhtaampaan tulevaisuuteen on keskiössä uuden puhdistamon esittelyvideoissa, jotka löytyvät internetistä vimeo.com/keskuspuhdistamo.

Uuden puhdistamon käyttöönotto parantaa jätevesien puhdistustulosta selvästi. Pirkanmaan
väkiluvun edelleen kasvaessa ja puhdistusvaatimusten tiukentuessa nykyiset puhdistamot eivät
pysty enää vastaamaan vaatimuksiin. Niin luonnonympäristön kuin ihmisten elinympäristön
laatu paranevat, kun ympäristöhaitat, kuten vesistöjen kuormitus ja hajuhaitat, vähenevät.
Vanhojen puhdistamoiden poistuessa ennen pitkää käytöstä, vapautuu lisäksi tonttimaata
keskeisiltä alueilta.

Puhdistamon asemakaavat nähtäville
Suunnittelun kanssa rinta rinnan Tampereen kaupungin kaavoituksessa on laadittu asemakaavoja
Sulkavuoreen ja Vihilahteen. Kaavaehdotukset käsiteltiin yhdyskuntalautakunnassa
20.12.2016. Lautakunta asettaa ehdotukset julkisesti nähtäville, jonka jälkeen niistä voi antaa
palautetta. Lisätietoa kaavoituksesta löytyy Tampereen kaupungin kaavoituksen nettisivuilta.
http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/ilmoitukset/21122016_1.html
Tampereen seudun keskuspuhdistamo- hankkeeseen liittyvien asemakaavojen nro 8610-8613 suunnitteluaineistoja esitellään torstaina 12.1.2017 Tredun Koivistontien toimipisteen (ent. ammattikoulun) aulassa, os. Koivistontie 31.

Lisätiedot
www.keskuspuhdistamo.fi
vimeo.com/keskuspuhdistamo

Lisätietoja hankkeesta:
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
Timo Heinonen
Toimitusjohtaja
timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi

Yönäkymä rampilta
ot-1_ramppinakyma_yo

Pääjulkisivu
ot-1_paajulkisivu

Ilmastus
7_sulkavuori_ilmastus_vaal

Esiselkeytys
6_sulkavuori_esiselkeytys_vaal

Käytävä
4_sulkavuori_kaytava1_vaal