16.1.2017

Keskuspuhdistamon ympäristölupahakemuksen yleisötilaisuus
torstaina 16.2.2017 klo 17.30 – 19.30

Tredun Koivistontien toimipisteessä, osoitteessa Koivistontie 31

Tilaisuudessa esitellään mm. ympäristölupaprosessi, jätevedenpuhdistusprosessi,
lietteenpolttoprosessi ja vesistöön asennettavat putket sekä vesistövaikutukset

Tervetuloa!