31.1.2017

Tiedote 1/2017

Parempi puhdistustulos, puhtaampi Pyhäjärvi
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy valmistelee ympäristölupaan liittyviä hakemuksia. Puhdistamon käyttöönoton tavoitevuosi on 2024, jos rakentamiseen päästään kaava- ja lupatilanteesta riippuen 2019 alussa. Uuden puhdistamon valmistuttua Pyhäjärveen kohdistuva vesistökuormitus pienenee yhtiön osakaskuntien jätevesien osalta nykyisestä. Vesistön kannalta merkityksellisimpiä ravinteita ovat fosfori ja typpi. Etenkin fosfori aiheuttaa vesistön rehevöitymistä. Keskuspuhdistamolta pääsee fosforia purkuvesistöön enää vain noin 15 kg vuorokaudessa, ja jätevesiperäinen Pyhäjärveen laskettava typpikuormitus pienenee nykyisestä tasosta lähes kolmannekseen. Myös happea kuluttavan orgaanisen aineen ja kiintoaineen määrät alenevat. Keskuspuhdistamon käyttöönotolla ei pystytä vaikuttamaan esimerkiksi Tammerkoskesta tai Pyhäjärven valuma-alueelta tuleviin ravinteisiin.

Eroon bakteereista
Ennen kuin käsitelty, vesistöön johdettava vesi lähtee uudelta puhdistamolta, se tullaan desinfioimaan eli hygienisoimaan ultraviolettivalolla. Hygienisointi tekee käsitellyssä vedessä olevat bakteerit ja virukset vaarattomiksi. Merkittävä ero perinteisiin desinfiointimenetelmiin verrattuna on, ettei ultraviolettivalo vaadi veteen lisättäväksi mitään vesiympäristölle haitallista kemikaalia.
Ultraviolettivaloon perustuvaa desinfiointimenetelmä on kehitetty alun perin juomaveden käsittelyyn. Siihen sitä käytetään tällä hetkellä muun muassa Ruskon vedenkäsittelylaitoksella ennen kuin juomavesi pumpataan vesijohtoverkostoon. Puhdistetun jäteveden jatkopuhdistukseen sitä ei käytetä Pirkanmaalla vielä missään. Sulkavuoren kalliopuhdistamossa menetelmän käyttöönotto on mahdollista, koska jo käsitelty jätevesi on jo niin puhdasta että se läpäisee hyvin valoa – mikä on ultraviolettivalon toimimisen edellytys.
Ultraviolettivalolla desinfioitu puhdistettu jätevesi on bakteerien osalta parempilaatuista kuin esimerkiksi Tammerkoskesta tai Vihiojasta Pyhäjärveen tuleva vesi. Uudelta puhdistamolta puhdistetut jätevedet johdetaan Pyhäjärveen niin, että ne sekoittuvat vesimassoihin hyvin ja kulkeutuvat päävirran mukana eteenpäin. Nykyiset Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän käsitellyn jäteveden purkupisteet jäävät pois käytöstä.

Ympäristölupahakemusta esitellään yleisötilaisuudessa 16.2.2017
Ympäristölupaa haetaan sekä Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon toiminnalle että hankkeeseen liittyville vesistöön asennettaville johdoille ja purkuputkelle. Vesistö- ja ympäristöasiat kiinnostavat useita kuntalaisia uuden keskuspuhdistamon toiminta-alueella. Keskuspuhdistamo Oy järjestää lupahakemukseen liittyvän avoimen yleisötilaisuuden 16.2.2017 klo 17.30 alkaen Koivistonkylän Tredulla (Koivistontie 31, Tampere).

Keskuspuhdistamon johtamisjärjestelyt
Putkilinjat

Lähtöallas_2
Lähtöallas luolassa

Lisätiedot:
Timo Heinonen
toimitusjohtaja
040 820 2695
timo.heinonen(at)keskuspuhdistamo.fi

www.keskuspuhdistamo.fi
vimeo.com/keskuspuhdistamo