21.12.2016 Rakennesuunnittelun tilannekatsaus
Tilannekatsauksessa käytiin läpi yksityiskohtia, kuten maanvaraisten laattojen vahvuuksia, laitoksen liikennekuormaa ja aluesuunnittelun etenemistä. Lisäksi tarkistettiin rakennesuunnittelun aikataulua ja leikkauspiirustuksia.

20.12.2016 Suunnitelmakatselmus (LVI, sammutusjärjestelmä, polttolaitos)
Käytiin läpi sammutusjärjestelmän sekä termisen kuivauksen ja polton hankinta-asiakirjoja.

16.12.2016 Suunnittelukokous 15 – OT2
Siirto- ja purkulinjojen suunnittelukokouksessa käytiin läpi linjojen suunnittelutilanne ja päätettiin tehdä kuilukaivokartoitukseen liittyen kysely asukkaille, jotka asuvat 100 metrin etäisyydellä suunnitellusta linjasta Pirkkalassa ja Tampereella. Lisäksi keskusteltiin virtaamamittauksista, pohjaveden havainnoinnista sekä käynnistettiin käyttöönottosuunnitelmien laatiminen.

12.12.2016 Viestintäkokous
Viestintäkokouksessa keskusteltiin 12.1. pidettävästä puhdistamoalueen kaavojen yleisötilaisuudesta. Puhdistamohankkeesta on tehty esittelyvideo, jota jaetaan eri kanavissa. Kokouksessa pohdittiin myös hanke-esitteen laatimista ja tiedottamisen jatkoa laajemminkin.

8.12.2016 Suunnittelukokous, KAT + RAK
Rakennesuunnittelun ja kalliosuunnittelun suunnittelukokouksessa käytiin läpi puhdistamon eri osien suunnitelmia

7.12.2016 Loppupään suunnitelmien esittely
Kokouksen tarkoituksena oli esitellä tilaajan tarkastajalle keskiosan ja loppuosan arkkitehti-, rakenne- sekä tehdassuunnitelmat. Puhdistamon keski- ja loppuosiin sijoittuvat hiekansuodatus sekä purkualtaat. LVI- ja SIA-suunnitelmien esittely siirrettiin myöhempään kokoukseen.

1.12.2016 Pirkkalan alueen suunnitelmat – OT2
Kokouksen tarkoituksena oli kartoittaa Keskuspuhdistamon suunnitelmatilanne ja muun infrastruktuurin suunnitelmatilanne Pirkkalan alueella siltä osin, kuin ne vaikuttavat puhdistamon suunnitelmiin. Tilannetta käsiteltiin erikseen B-linjan (paineviemäreiden linjaus Raholasta Satamakadun pumppaamon kautta Nuolialantielle) ja Satamakadun jätevedenpumppaamon osalta.