7.4.2017 Koordinaatiokokous
Koordinaatiokokouksessa käytiin lyhyesti läpi suunnitteluasiat, joissa pääpainona on yhteensovittaminen, kommentointi ja ristiintarkastus. Tampereen Veden henkilökunnalle pidetään tiedotustilaisuus toukokuussa. Asemakaavaehdotukset ovat hyväksymiskäsittelyssä.