13.3.2017 Urakka-asiakirjoja koskevassa kokouksessa
määriteltiin louhinta- ja rakennusurakoiden urakkaraja sekä läpikäytiin ja kommentoitiin urakkaohjelmaa ja urakkarajaliitettä.

20.3.2017 Tampereen Sähkölaitos, 110 kV siirrot
Tampereen Sähkölaitoksen kanssa kokoustettiin 110 kV sähkölinjojen risteämistä puhdistamon siirtolinjojen kanssa. Suunnitelmat risteämäkohdista toimitetaan Sähkölaitokselle.

23.3.2017 LVI-suunnitelmien esittelykokous
Kokouksessa keskusteltiin IV-laskelmista, raitisilmakanavan eristyksistä, IV-koneiden laitekaavioista sekä maanpäällisten rakennusten LVI-suunnitelmista.

28.3.2017 OT2 suunnittelukokous 18
Kokouksen aiheena oli A-osuuksien eri suunnittelualojen (ARK-, SIA-, LVI,- RAK-, KAT-, GEO-, ja LIN-suunnitelmat) suunnitteluratkaisujen esittely pääkohdittain sekä suunnitelmien yhteensovitusasiat ja suunnitteluaikataulun päivittäminen.