29.5.2017

Sulkavuoreen kallion sisään rakennettava jätevedenpuhdistamo käsittelee jatkossa Tampereen, Pirkkalan, Kangasalan, Lempäälän, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet. Nykyäänkin Pirkkalan jätevedet johdetaan Raholan puhdistamolle, joka poistuu käytöstä, kun uusi puhdistamo otetaan käyttöön.

Viemärilinjoja rakentaminen sijoittuu vuosille 2018-2022 ja rakentamista pyritään aikatauluttamaan yhdessä muiden katutöitä vaativien töiden kanssa. Viemärilinjoja kulkee kaksi vierekkäin ja ne toimivat myös toistensa varajohtoina. Viemärit asennetaan 1,4 m syvyyteen. Kaivantojen leveys on 15-20 m.

Keskuskatu-Pereentie
Jätevesi siirretään Haikan alueen läpi Naistenmatkantien eteläpuolelle ja kevyenliikenteen väylän mukaisesti Partolaan asti.

Pereentie-Kenkätie

Kenkätie-Kuuselankuja
Linja jatkuu Pereentien liittymän sekä Hämälänojan ali Tampereen puolelle, jatkuen Nuolialantien suuntaisesti kadun pohjoispuolella.

Kuuselankuja-Rantaperkiönkatu
Leirintäkadun ja Nuolialantien risteyksen läheisyyteen rakennetaan hajunpoistolaitos ja paineviemärien purkukaivo. Tästä edelleen jätevesi kulkeutuu viettoviemäriä pitkin Rautaharkkoon, jossa se ohjataan Sulkavuoreen johtavaan kalliotunneliin.
Raholan puhdistamo
Pyhäjärven pohjaan rakennetaan kaksi 800-millistä paineviemäriä.