Suunnittelutilanne

Suunnitteluvaihe on päättynyt tältä erää kesäkuun lopussa, vaikka suunnitelmien kehittäminen eri tavoin jatkuu käytännössä koko hankkeen ajan. Erilaisia suunnitteluasiakirjoja muodostui 3 980 kpl.

Puhdistamon käyttöönoton tavoitevuosi on 2024 jos louhintatöihin päästään vuoden 2019 alussa. Jo vuoden 2018 aikana tulisi päästä yhteistoiminnassa kaupungin kanssa toteuttamaan ns. valmistelevat urakat, mm. pilaantuneiden maiden kunnostustyöt Sulkavuoressa.

Lupatilanne

Lupahakemukset jätettiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) käsittelyyn kuluvan vuoden helmikuussa. Ympäristönsuojelulain mukaista lupaa haetaan Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon toiminnalle ja vesilain mukaisia lupia vesistöön asennettaville johdoille.

Lisäksi kesäkuussa on jätetty vesilain mukainen hakemus pohjavedenpinnan mahdolliselle alentamiselle Sulkavuoren alueella ja lähiaikoina jätetään vastaava hakemus kalliotunneleiden alueille.

Kaavoitus

Asemakaavat:
Tampereen kaupunki kuulutti 27.6.2017 voimaan hankkeen edellyttämät 4 asemakaavaa:
– Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentamisen mahdollistava asemakaava (Sulkavuori)
– Puhdistamon purku- ja tulojärjestelyiden rakentamiseen liittyvä Vihilahden asemakaava
– Purkutunnelin välillä Sulkavuori-Vihilahti rakentamisen mahdollistava maanalainen asemakaava
– Jätevesien siirron välillä Viinikanlahti-Vihilahti kalliotunnelissa rakentamisen mahdollistava maanalainen asemakaava

Maakuntakaava:
Maakuntavaltuusto hyväksyi 27.3.2017 pidetyssä kokouksessaan Pirkanmaan maakuntakaavan 2040. Maakuntakaavan jätevesien käsittelyratkaisu pitää sisällään Tampereen seudun keskuspuhdistamon toteuttamisen Tampereen Sulkavuoreen. Maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä on tullut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaikkiaan 12 valitusta, joista yksi koskee puhdistamoa.

Lähiaikana tapahtuvaa

– hankkeen rahoitusta valmistellaan
– suunnitelmien joitakin osioita arvioidaan uudelleen ja mahdollisesti tarkistetaan (teknisiä kysymyksiä)
– Sulkavuoren aluetöiden- ja pilaantuneiden maiden kunnostusurakkaa valmistellaan yhdessä kaupungin kanssa
– valmistellaan joidenkin siirtojohtotöiden tekemistä siltä osin kuin muu rakentaminen (esim. kadut) edellyttävät

Toimisto on suljettu 10–30.7.2017

Aurinkoista kesän jatkoa!

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Timo Heinonen
puh. 040 820 2695
(timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi)