2.5.2017 Koordinaatiokokous
14. koordinaatiokokouksessa käytiin läpi osahankekohtaisia asioita sekä hankkeen etenemistä kokonaisuutena. Kokouksessa käytiin läpi mm. suunnitelmien törmäystarkastelut. OT1 suunnitelmat valmistuvat 5.6.2017 mennessä. Vesihuoltopäivillä on nähtävillä 3D-malli ja virtuaalimalli koko laitoksesta. Puhdistamon alueen kaavaehdotukset on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 18.4 ja niitä käsitellään 15.5. kaupunginvaltuuston kokouksessa. Kaavat kuulutetaan voimaan aikaisintaan kesä-heinäkuun taitteessa.

2.5 ja 16.5.2017 Hanke-esittely hallitukselle

22.5.2017 Käyttöönottosuunnitelmien laatiminen

24.5.2017 OT2 suunnittelukokous 20
Jatkettiin edellisen suunnittelukokouksen asioiden käsittelyä. Tunnelin rakenneteknisten suunnitelmien viimeistely ovat vielä työn alla. Osatehtävän osalta on valmisteltu kuvia rakennuslupien hakemiseen, joka ajoittuu lähemmäksi toteutusvaihetta. Suunnitelmat siirtoviemäreiden ja 110kV sähkölinjojen risteämäkohdista ovat valmistuneet.

21.6.2017 Koordinaatiokokous
15. kokouksessa käsiteltiin toteutukseen liittyviä aikatauluasioita ja sopimus ja suunnitteluasioita osatehtävittäin. Puhdistamon alueen asemakaavat on hyväksytty kaupunginvaltuustossa yksimielisesti 15.5, jolloin hyväksyttiin myös kantakaupungin yleiskaava 2040. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on kuulutettu tulemaan voimaan ennen sen lainvoimaisuutta, mutta siitä tehtyjä valituksia käsitellään vielä hallinto-oikeudessa.