Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n ympäristölupahakemuksen avoin yleisötilaisuus järjestetään
maanantaina 2.10.2017 klo 18:00-20:00, Tredun Koivistontien toimipisteessä, osoitteessa Koivistontie 31, Tampere

Keskuspuhdistamon ympäristölupahakemus on parhaillaan kuulutettavana.
Vireillä oleva lupahakemus löytyy Aluehallintoviraston nettisivulta
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1370510

Tilaisuudessa esitellään keskuspuhdistamohankkeen ympäristölupamenettely ja kerrotaan hankkeen vaikutuksista.

Tilaisuudessa on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Ennen tilaisuuden alkua kahvitarjoilu.
Tervetuloa!