31.10.2017
Sulkavuoressa sijaitseva käytöstä poistettu pelastuslaitoksen ja rauniokoirien harjoitusalue siivotaan siellä olevasta rakennus- yms. jätteestä.
Työt ovat alkaneet ja kestävät arviolta viikolle 47 saakka. Tässä yhteydessä aloitetaan myös puuston harvennus pilaantuneiden maiden alueelta sekä tulevalta
puhdistamon tarvitsemalta maanpäälliseltä alueelta.

Pilaantuneiden maiden kunnostus- ja Sulkavuoren keskuspuhdistamon aluerakentamisurakka on tarkoitus käynnistää maalis- huhtikuussa 2018. Urakkaan kuuluu muun muassa piha-alueen ja tonttitien rakentaminen.

Lisätiedot:
Pilaantuneiden maiden kunnostukseen ja alueen siivoukseen liittyen : Katariina Rauhala, katariina.rauhala@tampere.fi, p. 040 159 8808 Tampereen kaupunki
Keskuspuhdistamon alueurakkaan ja rakentamiseen liittyen: Timo Heinonen, timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi, p. 040 820 2695 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

sulkavuori 2.11.2017