4.1.2018
Keskuspuhdistamo-hankkeen ensimmäinen urakka – aluerakentaminen – on tarjouskilpailussa, ja työt on tarkoitus aloittaa huhtikuun alussa. Alueurakassa tehdään alueelle johtava Sulkavuoren kuja ja toteutetaan rakennusalueen tasaus- ja rakennekerrokset. Lisäksi siirretään rakennusten alle jääviä Tampereen Veden päävesijohtoja ja tehdään mm. valmistelevia aluesähkötöitä. Samassa yhteydessä Tampereen kaupunki teettää alueella pilaantuneiden maiden kunnostustöitä.

Hankkeessa valmistellaan myös muita urakoita ja hankintoja. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on tarkoitus mm. käynnistää ns. markkinatunnustelut massiivisiin louhintatöihin liittyen ja myöhemmin aloittaa ensimmäisen louhintaurakan kilpailuttaminen.

Yhtiön organisaatiota on vahvistettu; vuoden alusta projektipäälliköksi tuli kokenut rakennuttaja Ari-Matti Ilkka. Ari-Matin ensimmäinen vastuuhanke on ylläkuvattu alueurakka.