Lehdistötiedote 1.2.2018

Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentaminen käynnistyy huhtikuussa 2018 ja valmistuu 2023-2024. Hankkeen kustannusarvio on tämän hetken kustannustasolla n. 300 miljoonaa euroa, jonka lisäksi kaikkien yhteistyökuntien alueella toimivat vesihuoltolaitokset ja Tampereen kaupunki tekevät hankkeeseen liittyviä omia töitä 20-30 miljoonan euron edestä vuoteen 2030 asti.

Uusi puhdistamo puhdistaa Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet eli hyvin laajalta alueelta Pirkanmaalla. Jätevettä puhdistetaan keskimäärin n. 100 000 m3 vuorokaudessa. Hankkeessa mukana olevien kuntien kustannusosuudet ovat määräytyneet sen mukaan, kuinka paljon Keskuspuhdistamo tulee niitä palvelemaan. Tampereen osuus on yli 70 prosenttia. Rantatonteilla sijaitsevien nykyisten puhdistamojen kaavoitus mahdollistaa paljon uutta asuinrakentamista kaikissa kunnissa ja tuloja kunnille maankäyttömaksuina.

Kallioon louhittava puhdistamo tuottaa valtavan määrän louhetta mm. Hiedanrannan asuinrakentamisen alueen täyttöihin
Sulkavuoreen louhitaan maanalainen puhdistamo, joka on nykyiaikainen puhdistamoratkaisu. Kalliopuhdistamoja on jo käytössä esimerkiksi Turussa ja Tukholmassa. Parhaillaan on rakenteilla Espoon Blominmäen ja Mikkelin kalliopuhdistamot. Sulkavuoren puhdistamon rakentaminen kallion sisään tuottaa valtavan määrän, n. 1, 6 miljoonaa kuutiometriä louhetta. Määrä tarkoittaa noin 120 000 autokuormaa. Valtaosa louheesta hyödynnetään uuden, suunnittella olevan Tampereen kaupunginosan Hiedanrannan, täyttöihin, sen lisäksi louhetta jalostetaan myös puhdistamon omaan rakennustoimintaan. Hiedanrannan suunniteltu toteutus olisi vaikeaa ilman tätä määrää louhetta.

Varsinaisen puhdistamon lisäksi rakennetaan siirtoviemäreitä ja -tunneleita
Uusi keskuspuhdistamo edellyttää siirtoviemäreiden rakentamista nykyisiltä puhdistamoilta Sulkavuoreen sekä puhdistetun veden purkuputken rakentamista. Lempäälän puhdistamolta rakennetaan siirtoviemäri Tampereen Multisiltaan. Puhdistetut jätevedet johdetaan Pyhäjärveen. Jätevedet ovat nykyistä puhtaampia, minkä takia alapuolisten vesistöjen, Pyhäjärven ja Lempäälän Kirkkojärven tilan uskotaan entisestään parantuvan.

Rakentamisen aikana Sulkavuoren alueella häiriöitä saattavat aiheuttaa kallion poraaminen ja räjäytykset Sulkavuori on kuitenkin melko erillään asuinalueista ja töitä tiedotetaan aina sen alueen asukkaille, joita mahdolliset häiriöt koskevat. Sulkavuoresta Viinikanlahteen ja Vihilahteen tehtävien tunneleiden tekeminen aiheuttaa niin ikään poraus- ja räjäytyshaittoja. Viemärilinjaa rakennettaessa Hatanpään alueen läpi,Vihilahdessa joudutaan sulkemaan kevyenliikenteen väyliä rakentamisen ajaksi turvallisuus syistä.

Mittavalla hankkeella on merkittävät talousvaikutukset – rakentaminen työllistää yhteensä n. 3 250 henkilötyövuotta.
Forecon Oy:n tekemän vaikuttavuusarvion mukaan Keskuspuhdistamon rakentaminen tuottaa yhteiskunnalle verotuloja noin 50 miljoonaa euroa, palkkatuloja työntekijöille n. 100 miljoonaa euroa (nettopalkat) ja yrityksille nettotuloja noin 50 miljoonaa euroa. Rakennuskoneilla on merkittävä osuus rakentamisessa ja niiden käytön arvo on n. 45 miljoonaa euroa. Rakentamisen kotimaisuusaste on korkea. Silti rakentaminen edellyttää tuontipanoksia noin 13 % kustannuksista, jotka muodostuvat mm. raaka-aineista, polttoaineista, rakennustuotteista sekä puhdistamolaitteista.

Rakentaminen ajoittuu hyvin suhdanteiden kannalta
Rakentaminen on Foreconin tekemän Pirkanmaan Rakennusbarometrin mukaan parhaillaan hyvin vilkasta. Talouskasvun ennakoidaan jatkuvan hyvänä vielä pari lähivuotta, mikä merkitsee kysyntää rakentamisellekin. Keskuspuhdistamon rakentamisen painopiste on vuosina 2022-2023, jolloin sekä talouskasvun että rakentamisen huippuvuosien ennakoidaan olevan takana. Rakentamisen alkuvaiheessa tehtävien louhintatöiden kysyntä Suomessa on Foreconin mukaan aiempaan nähden matalalla tasolla vuonna 2019, kun jättihankkeiden Länsimetron ja Espoon Blominmäen louhintatyöt on tehty.

Rakentaminen tarjoaa monipuolista työtä paikallisille yrittäjille
Tarvittava 3250 henkilötyövuoden työpanos merkitsee runsaasti työtilaisuuksia paikallisille yrittäjille. Töitä on paitsi maan- ja kallionrakentajille, myös talonrakentajille, lvi-, sähkö- ja automaatioyrityksille sekä puhdistuslaitteistoja tekeville konepajoille. Ajallisesti suurin työvoimakysyntä painottuu vuosille 2022-2023. Alkuvaiheessa toteutettavan louhinnan työllistävyys on melko pieni, kun suuret koneet tekevät työt.

Keskuspuhdistamon rakentamisen työllisyysvaikutukset
Keskuspuhdistamon rakentamisen työllisyysvaikutukset

Lisätietoja:

Timo Heinonen
toimitusjohtaja
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
p. 040 820 2695
timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi

Vaikuttavuusasiat
Markku Riihimäki
toimitusjohtaja
Forecon Oy
p. 040 704 1187
markku.riihimaki@forecon.fi