Keskuspuhdistamo keskustelee Euroopan Investointipankin (EIB) kanssa pitkäaikaisesta luototuksesta. Pankin sääntöjen puitteissa Keskuspuhdistamo – hankkeen investointikustannuksiin olisi mahdollista saada luottoa noin 150 M€. EIB arviontiryhmä työskentelee kuluvalla viikolla Keskuspuhdistamon toimistolla.

Keskuspuhdistamohankkeen kalliorakennuttamisen ja valvonnan palveluista on julkaistu julkisten hankintojen Hilma-hankintailmoitus. Tehtävät käsittävät kalliorakentamisen valmistelun ja rakentamisen aikaisia tehtäviä.

Myös jäteveden siirtolinjojen putkimateriaalihankintoja koskevan markkinatunnustelun materiaalitoimittajille on julkaistu Hilmassa. Markkinakartoitus toteutetaan putkitoimittajille suunnattuna sähköisenä kyselynä.