Keskuspuhdistamo on saanut sovittua putkien sijoitusluvat maa- ja vesialueiden omistajien kanssa. Alueisiin kuuluu esim. Raholan ja Haikan välinen vesistön alitus.

Sulkavuoren keskuspuhdistamon toimintaa säätelevää ympäristölupaa sekä vesilupaa, joka mahdollistaa putkien asennuksen Pyhäjärveen, odotetaan kevään aikana.

Sulkavuoren alueurakka on kilpailutuksessa. Alueurakan yhteydessä kunnostetaan Sulkavuoressa sijaitseva vanha Lakalaivan kaatopaikka ja samalla rakennetaan puhdistamoalueen kunnallistekniikka valmiiksi tulevia louhinta- ja rakennusurakoita varten. Työt aloitetaan maalis- huhtikuussa. Putkihankintojen yksityiskohtia selventävä markkinavuoropuhelu aloitetaan kuluvan kuukauden aikana.

Sulkavuoren keskuspuhdistamon suunnittelu on pääosin suoritettu, jatkossa suunnitelmia kehitetään jalostamalla niitä edelleen taloudellisten ja tarkoituksenmukaisten ratkaisujen löytämiseksi. Lietteen käsittelyn ratkaisua valmistellaan ja se on tarkoitus tuoda hallituksen käsittelyyn maaliskuun aikana. Louhintaurakoita valmistellaan ja niihin liittyvä markkinavuoropuhelu käynnistetään maaliskuun aikana.

Yhtiön rahoitukseen liittyvä oman vapaan pääoman korotusehdotus on omistajien käsittelyssä. Tarkoitus on päästä noin 12 % omarahoitusasteeseen. Myös ulkoisen rahoituksen (lainojen) valmistelua jatketaan mm. lainojen takausehdotusten valmistelulla. Euroopan Investointipankin arviointiryhmä arvioi hanketta 6-7.2 Tampereella.