13.4.2018
Puuston kaato Sulkavuoren rinteessä sekä läheisellä välivarastoalueella Särkijärvenkadun ja Postitorvenkadun kulmassa on saatettu loppuun ja puiden keruu vielä työn alla. Urakka-alueella työt jatkuvat työmaata ympäröivän aidan pystyttämisellä ja lemmikkien uurnaholville vievän polun rakentamisella. Pieneläinhautausmaan alueen opastus uusitaan vasta sitten, kun pohjois-reunan polku saadaan tehtyä. Siihen asti kulku järjestyy edelleen vanhaa reittiä.

Näkymä Sulkavuorelta lounaaseen

Työmaa-aita tullaan asentamaan raivatun uran vasempaan reunaan ja polku mursketetaan aidan oikealle puolelle.

Työmaataulu on pystytetty Särkijärvenkadun ja Sulkavuorenkujan risteykseen.