Sulkavuoressa aloitetaan räjäytystöitä tiistaina 15.5.2018. Alueella räjäytetään suurikokoisia kiviä ennen niiden kuljetusta. Räjäytyksiä tehdään arkisin klo 7-17 lähipäivien/viikkojen aikana. Ennen räjäytyksiä niistä ilmoitetaan voimakkaalla äänimerkillä. Töistä aiheutuu melua lähialueille; suurin meluhaitta on räjäytysten varoitusmerkkiääni.
Räjäytystöiden aikana ajoneuvoliikenne, jalankulku ja pyöräily tie- ja katualueella jatkuu normaalisti. Rakennustyömaalla kulku vain luvalla turvallisuussyistä.