14.6.2018

Tampereen Sulkavuoreen muutaman vuoden sisällä nousevan keskuspuhdistamon rakennuslupa on myönnetty. Lupa mahdollistaa sekä jäteveden puhdistamiseen käytettävien luolatilojen rakentamisen että maanpäällisten rakennusten pystyttämisen.

Suurhanke on muutenkin reippaassa myötätuulessa, sillä kesän aluksi saatiin myös vesilain mukainen lupa rakentaa Raholan jätevedenpuhdistamon ja Haikan välinen paineviemäri Pyhäjärven pohjaan. Raholan, Vihilahden ja Lempäälän puhdistamot lakkautetaan, kun Sulkavuoreen valmistuu loppuvuodesta 2023 modernia tekniikkaa käyttävä ja suurien vesimäärien puhdistukseen kykenevä laitos.

Sulkavuoren keskuspuhdistamon ympäristölupa on niin ikään myönnetty, mutta Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt siihen liittyvän valituksen; purkuviemärin asentaminen Vihilahdesta Pyhäjärveen vaatii pohjasedimenttien ja ruoppausmassojen osalta vielä lisäsuunnittelua. Puhdistamolla käsiteltävän lietteen jatkojalostukseen liittyvää lupakohtaa tullaan myös täydentämään, koska liete on päätetty mädättää ja jalostaa biokaasuksi mm. sähköntuotantoa varten.

Louhintatyöt Sulkavuoressa aloitetaan ensi vuoden alussa. Parhaillaan menossa on kalliopinnan paljastaminen eli alueelta on poistettu maa-aineksia sekä puustoa. Valmistuttuaan keskuspuhdistamo käsittelee Tampereen, Kangasalan, Pirkkalan, Lempäälän, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet. Kyseessä on Pirkanmaan kaikkien aikojen merkittävin ympäristöhanke.

Lisätietoja:
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
toimitusjohtaja Timo Heinonen p. 040 820 2695
timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi