29.6.2018

Keskuspuhdistamohankkeen pilaantuneiden maiden kunnostus- ja alueurakkaa teettää sekä Tampereen kaupunki että Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy. Keskuspuhdistamon osuus urakasta kohdistuu puhdistamon louhintoja valmistelevaan työhön (eli kallioalueen puhdistamiseen) sekä piha- ja liikennealueiden rakentamiseen. Tampereen kaupungin osuus käsittää pilaantuneiden maiden kunnostustyöt kallioalueen reunasta itään päin; alueelle vuosikymmenien saatossa ajetut jätteet ja lietteet siirretään urakka-alueen itä-osaan, pakataan ja peitetään, jonka jälkeen alueella on turvallista liikkua ja esim. hajuhaittoja ei pääse leviämään enää ympäristöön.

Urakka on aloitettu kuluvan vuoden huhti-toukokuussa ja se on tarkoitus saada päätökseen joulukuun puoliväliin mennessä. Käytännössä siihen asti tehdään pilaantuneiden maiden kunnostustöitä ja mahdollisilta hajuhaitoilta ei voida välttyä kokonaan urakan aikana. Hajuihin varauduttu jo suunnitelmavaiheessa ja nyt urakkaa tehtäessä pilaantuneiden maiden kaivu- ja täyttöalueet pyritään pitämään mahdollisimman pieninä, jotta hajut pysyisivät paremmin hallittavissa. Lisäksi avattuja kaivantoja on sovittu peitettäväksi väliaikaisesti pressuilla tai esim. maatäytöillä.

Kun kaivuutyöt etenivät haisevalle vanhalle lietekerrokselle, työmaa käytiin läpi eri suunnista sekä läheisiä asuinalueita tutkittiin. Kävi ilmi, että hajua leviää työmaan ulkopuolelle – jopa asuinalueille asti – varsinkin tuulen ollessa tähän sopiva. Urakoitsijan kanssa on sovittu välittömistä peittämistoimenpiteistä työmaalla ja peittotyöt aloitettiin välittömästi. Työmaalle on asennettu myös tuulipussi, jolla päästään seuramaan tuulen suuntaa ja reagoimaan hajun leviämiseen ja estämiseen nyt kun haisevia maakerroksia on kaivettu esiin.

Valitettavasti työtä ei voida suorittaa täysin hajuttomasti, mutta asioiden eteen pyrimme tekemään koko ajan parhaamme.

Lisätietoja:
Haju ja pilaantuneiden maiden urakan asioihin liittyen tietoja antaa
Kalle Putula/Sitowise (etunimi.sukunimi@sitowise.com) tai urakoitsijan vastaava työnjohtaja Ismo Salmela (etunimi.sukunimi@yit.fi).
Putula hoitaa pilaantuneiden maiden rakennuttamista Tampereen kaupungin toimeksiannosta ja Salmela taas osaa kertoa asiasta urakoitsijan puolesta.

Myös Keskuspuhdistamon puoleen voi kääntyä ja vastaamme tai välitämme kysymyksiä eteenpäin.